MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • Theatercollectief Schwalbe

  Inleiding

  Schwalbe is een theatercollectief dat bestaat uit zeven spelers en makers: Christina Flick, Melih Gençboyaci, Marie Groothof, Floor van

  Leeuwen, Kimmy Ligtvoet, Ariadna Rubio Lleó en Daan Simons. Het werk is fysiek van aard: iedere voorstelling vertrekt vanuit het lichaam. Als mime- en performancegroep willen de makers zich onderscheiden door een gerichte, zorgvuldige en aanhoudende focus op het ogenschijnlijk kleine of zelfs onzichtbare. Door zo intensief aandacht te geven aan wat vanzelfsprekend lijkt, door dit bloot te leggen, ontstaat een grootsheid in beelden die niet meer in verhouding staat tot wat werd onderzocht. Het live-aspect van de handeling wordt met vereende krachten – door spelers en soms ook medewerkers en publiek - gevangen in een theatrale setting. De voorstellingen van Schwalbe laten een fascinatie zien voor de mens in zijn meest basale vorm, ontdaan van alle opsmuk. De groep vraagt zich af wie we zijn wanneer beschavingsvormen, culturele codes en psychologische kaders wegvallen. In de voorstellingen gaat Schwalbe op zoek naar nieuwe kaders en naar een andere kant van de mens. Zowel het medium theater als de mens wordt afgepeld zoals je een ui ontdoet van zijn lagen. In dit proces wordt de toeschouwer deelnemer.

  Het werk van Schwalbe wordt de komende vier jaar gemaakt vanuit vier perspectieven, tevens titels van producties: ‘Onderzoek’, ‘Samenwerking en tussenwerk’, ‘Museum’ en ‘Collectief/collectieven’. Deze perspectieven zijn met elkaar verbonden en lopen door elkaar heen.

  In 'Onderzoek' (2017) willen de makers de gedachtestromen in het onderzoeken zichtbaar maken. Omdat echt onderzoek geen vooropgestelde uitkomst kent, is er nog geen beeld van wat de vorm daarvan zal zijn. De voor publiek normaal gesproken onzichtbare uren die worden besteed aan het bedenken en maken van een performance worden tot het product zelf. In 'Samenwerkingen' (2018) wil Schwalbe nieuwe samenwerkingen aangaan en bestaande samenwerkingen uit- en verdiepen. Nieuwe samenwerkingen met ‘on-vanzelfsprekenden’, de ‘on-zichtbaren’, waarmee Schwalbe doelt op mensen die meewerken aan een voorstelling maar normaal gesproken voor publiek onzichtbaar blijven, zoals kassamedewerkers, barpersoneel, technici etc. In 2018 gaat Schwalbe samen met Wunderbaum ook werken aan een project op Station Rotterdam Centraal. In 'Museum’ (2019) wordt het werk van Schwalbe in een nieuwe constellatie geplaatst: om toeschouwers de vrijheid te geven te komen wanneer zij willen en om een eigen kijkgeschiedenis met de groep op te bouwen, wordt het werk van Schwalbe gepresenteerd als installatie. Doel is te spelen met kijkgedrag. 'Collectief/Collectieven' (2020) is een collectievenfestival, opgezet in samenwerking met de Rotterdamse Schouwburg en het Kaaitheater, dat zal plaatsvinden in Amsterdam, Rotterdam, Brussel en Berlijn. Het gaat er in dit festival om een alternatieve denkruimte te creëren: een speelruimte in plaats van een programmering die in samenwerking met andere collectieven ontstaat. Verder organiseert Schwalbe per jaar acht 'vloerwerken', twee openbare onderzoekpresentaties, exposities ('Ode aan de sokkel'), online performances en vier 'Urban Actions'.

  In de periode 2017-2020 speelt Theatercollectief Schwalbe 44 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro.

  Historie

  Stichting Theatercollectief Schwalbe ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Schwalbe beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Schwalbe speelt Op eigen Kracht’, ‘Schwalbe speelt Vals’ en ‘Schwalbe speelt Massa’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Theatercollectief Schwalbe is in de ogen van de commissie een intrigerende groep, die een heel eigen fysieke theatertaal ontwikkelt. De voorstellingen kenmerken zich door eenvoud en zuiverheid. Een ogenschijnlijk minimale handeling (lopen, fietsen, springen, bouwen) maakt de groep tot uitgangspunt van een productie. Schwalbe zoekt daarbij naar de grenzen van het theater. Deze uitgangspunten vindt de commissie oorspronkelijk. Zij vormen de basis van een eigen signatuur die Schwalbe in de afgelopen jaren heeft weten op te bouwen. Schwalbe durft risico’s te nemen met concepten die op het eerste gezicht niet geschikt lijken om een avondvullende voorstelling mee vorm te geven. In ‘Schwalbe zoekt massa’ worden rondjes gelopen met een grote groep deelnemers en in ‘Schwalbe neemt de tijd’ worden een nacht lang decors op- en afgebouwd. De commissie is positief over het vakmanschap van het collectief om van deze eenvoudige concepten theatervoorstellingen te maken die mensen emotioneel kunnen raken. Daarbij vindt de commissie dat de groepsleden bijzonder goed op elkaar zijn ingespeeld. Bovendien vraagt het collectief vaak aan het publiek om te participeren in de voorstellingen. Schwalbe beheerst de kunst om in de voorstellingen op een uitzonderlijke wijze met het publiek om te gaan. Dat maakt de voorstellingen tot ervaringen, belevenissen, met grote zeggingskracht. De voorstellingen hebben volgens de commissie een laagdrempelig karakter; de publieksparticipatie is niet alleen geschikt voor ingewijde liefhebbers, maar is juist breed toegankelijk.

  In de plannen voor de komende jaren ligt sterk de nadruk op de achterliggende artistieke gedachten van de groep. De commissie vindt de procesbeschrijving helder en passend binnen de context van de historie van de groep. Zij vindt de uitgangspunten en motieven daarachter intrigerend: ze zijn een verdiepende stap na de eerdere concepten. De ideeën passen ook goed binnen de typische Schwalbesignatuur. Schwalbe wil zichzelf de komende jaren verder op de kaart zetten als oorspronkelijke en markante theatergroep. De vier perspectieven ‘Onderzoek’, ‘Samenwerking en tussenwerk’, ‘Museum’ en ‘Collectief/collectieven’ staan op het oog geheel los van elkaar, maar in het licht van het werk van Schwalbe vindt de commissie deze perspectieven getuigen van inventiviteit. In de aanvraag weet Schwalbe de onderlinge samenhang zichtbaar te maken. In de plannen werkt het theatercollectief minder concreet de voorstellingen uit die op stapel staan voor de komende jaren. De aanvraag gaat niet verder dan de beschrijving van de vier perspectieven. De commissie vindt dit een logisch uitvloeisel van de werkwijze van Schwalbe. Al zoekend naar de theatrale grenzen neemt Schwalbe de nodige artistieke risico’s. Dit kan goed uitpakken voor de uitwerking op het publiek, maar het kan ook misgaan. In het eerste geval zal het resultaat een spraakmakende en intrigerende voorstelling opleveren; in het tweede geval zal een teleurstellende voorstelling het gevolg zijn. Dit hoort bij de artistieke koers die Schwalbe vaart, maar het betekent ook dat de commissie een voorbehoud maakt ten aanzien van de te verwachten zeggingskracht.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Het collectief is een jonge organisatie: sinds 2014 staat de groep qua organisatie en financiële huishouding op eigen benen. De commissie vindt dat nog betrekkelijk kort voor een groep die zelfstandig op structurele basis wil gaan opereren. Niettemin geeft de aanvraag het nodige vertrouwen; de groep werkt als een hecht collectief, gaat veel coproducties aan met sterke partners en heeft professionals aangetrokken voor de zakelijke leiding en de verkoop van voorstellingen.

  De plannen voor de komende jaren betreffen een verdubbeling van het aantal voorstellingen ten opzichte van de vorige periode. Dit vindt de commissie een stevige ambitie. Toch heeft zij er vertrouwen in dat het gezelschap deze ambitie kan waarmaken. Dat vertrouwen is onder meer gebaseerd op de manier waarop de voornemens van het gezelschap zijn terug te zien in de begroting. Die is logisch en evenwichtig opgebouwd. De kostenkant van de begroting houdt in grote lijnen gelijke tred met de stijging van het activiteitenniveau die het collectief de komende jaren voor ogen staat. In die zin zijn de ambities en de kostenkant van de begroting in balans en in de ogen van de commissie ook haalbaar. Verder ziet de commissie in het dekkingsplan een goede spreiding van de financiering: het risico wordt niet alleen gedragen door publieksinkomsten, maar ook door stevige bijdragen van coproducenten (die deels al vastliggen) en inkomsten uit subsidies. De publieksinkomsten vindt de commissie redelijk ingeschat, maar bij de beoogde inkomsten uit private subsidies ziet zij nog wel een risico. Deze subsidies moeten ten opzichte van de vorige periode namelijk stijgen naar een substantieel bedrag, dat bovendien elk jaar moet worden gegenereerd.

  De ambitie die Theatercollectief Schwalbe toont in het activiteitenniveau voor de komende jaren ziet de commissie niet in dezelfde mate terugkomen in het beoogde publieksbereik. Het publieksbereik per voorstelling was in voorgaande jaren niet hoog en voor de komende jaren blijft dat op ongeveer hetzelfde niveau. De commissie vindt de plannen voor de publieksbenadering in de komende jaren bovendien weinig aansprekend: de omschrijving van de doelgroepen is in algemene termen gesteld en het marketing- en communicatieplan krijgt betrekkelijk weinig aandacht (en het begrote budget is vrij laag). Dat is een gemiste kans, want de voorstellingen hebben de potentie om een groot en breed publiek aan te spreken en de commissie acht de groep in staat om verbindingen te maken, vooral door het vinden van meer plekken om te spelen. Die potentie ziet de commissie onvoldoende benut in het plan.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als zeer goed.

  Het gezelschap maakt bewegingstheater. Zowel binnen het gesubsidieerde als het vrije circuit is het aanbod hiervan niet groot. De commissie vindt dat het werk van Schwalbe zich bovendien onderscheidt door de publieksparticipatie en de specifieke vorm van de voorstellingen. De commissie oordeelt dat het werk van Theatercollectief Schwalbe een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De bijdrage aan de geografische spreiding beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Theatercollectief Schwalbe is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod aan podiumkunsten zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Schwalbe in de periode 2013-2015 geregeld heeft gespeeld in Amsterdam. Het gezelschap heeft vergeleken met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel voorstellingen gespeeld in andere steden. De commissie stelt vast dat Theatercollectief Schwalbe in de komende periode nog meer buiten Amsterdam en de grote steden wil spelen. Zij is er op basis van het plan van overtuigd dat het gezelschap de ambities op dit vlak kan realiseren. De commissie vindt dat Theatercollectief Schwalbe een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Theatercollectief Schwalbe te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  125.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  40
  1.250
  50.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  125.000
  Toegekend bedrag per jaar
  125.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  125.000

  Circuit klein/middel
  50.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  125.000
  Toegekend bedrag per jaar
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie