MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • Tomoko Mukaiyama

  Inleiding

  De Tomoko Mukaiyama Foundation (TMF) is de stichting achter het werk van pianiste en kunstenares Tomoko Mukaiyama. Artistiek leider is Tomoko Mukaiyama, de zakelijke leiding is in handen van Marten Oosthoek. De stichting is gevestigd in Amsterdam. Ze heeft als missie de (uiterste) grenzen en mogelijkheden van de rol van muziek in verbinding met andere kunstvormen en disciplines te verkennen. Daarbij dragen de activiteiten de sterke persoonlijke en theatrale expressie in zich van Tomoko Mukaiyama, die haar publiek deelgenoot wil maken van haar zoektocht naar identiteit, vrouw-zijn en kunstenaarschap, aldus de aanvraag. TMF wil de komende vier jaar een wendbare instelling blijven, die afwisselend de rol van laboratorium, productiekern of gezelschap vervult en die crossdisciplinaire voorstellingen op hoog niveau bedenkt, initieert en realiseert. De kernactiviteiten bestaan uit het bedenken, initiëren, produceren en presenteren van muziekprogramma’s, waarbij het artistieke concept bepalend is voor de uiteindelijke vorm waarin dit gebeurt. Dit leidt tot theatrale, crossdisciplinaire concerten, performances, voorstellingen of installaties waarbij beeldende kunst, architectuur, design, dans, theater, film en fotografie een belangrijke rol spelen.

  De aanvraag geeft een beschrijving van diverse projecten die in de komende periode zullen worden uitgevoerd, waaronder ‘La Mode’, een dialoog met de modewereld in zes episodes; nieuwe edities van het evenement ‘Super T-market’; de dansvoorstelling ‘Belinda’, met danseres Mitchell-lee van Rooij en muziek van Chopin en Pergolesi en een muziektheatervoorstelling getiteld ‘I talked my heart asleep’, in een coproductie met De Helling en Centre Henri Pousseur (Luik). Daarnaast zal in 2018 tijdens het Oerol Festival de installatie ‘Pianist’ worden gepresenteerd, met dertien oude vleugels op het strand en een nieuw eigen werk van Tomoko Mukaiyama dat zij zal uitvoeren op een van deze vleugels. Daarnaast staat voor 2018 de coproductie ‘Angry Birds’ gepland met het dansgezelschap Club Guy & Roni. In een kleinschalige context en op beperkte schaal blijft Tomoko Mukaiyama daarnaast als recitalpianiste voor TMF actief.

  TMF vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan vanwege de meerwaarde van Tomoko Mukaiyama voor de komende generatie podiumkunstenaars, die volgens het plan ligt besloten in haar uitgesproken kunstenaarschap en grote gevoel voor context. TMF ontwikkelt voor de periode 2017-2020 twee talentontwikkelingsprojecten die de ontwikkeling van onafhankelijke, ondernemende en breeddenkende uitvoerend kunstenaars ten doel hebben. In het kader van de formule ‘Super T-market’ wordt in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie een voor- en naprogramma geprogrammeerd met werk en optredens van jonge ontwerpers, kunstenaars, performers en musici. Daarnaast zal Tomoko Mukaiyama als curator bij elke nieuwe tentoonstelling van het Stedelijk Museum Amsterdam een experimenteel muziekprogramma samenstellen met studenten van het Nederlands Jeugd Orkest en alumni, masterstudenten en docenten van de scheppende afdelingen van het Koninklijk Conservatorium.

  In de periode 2017-2020 speelt TMF 45 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 197.200 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 20.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 217.200 euro.

  Historie

  Stichting Tomoko Mukaiyama ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of de concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds elf voorstellingen en/of concerten van vijf verschillende producties van TMF bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  De commissie heeft waardering voor het werk van Tomoko Mukaiyama, dat zich volgens de commissie met gemak beweegt tussen performance en de concertpraktijk. Mukaiyama toont zich daarin een uitzonderlijk kunstenaar die eigenzinnige concepten tot stand weet te brengen, waarbij het ‘pianorecital’ wordt getransformeerd en overstegen. Door toevoeging van het visuele aspect kan de uitwerking groots en indringend zijn. Dat is volgens de commissie met name het geval wanneer zij dicht bij sensitieve en persoonlijke onderwerpen blijft. In combinatie met de juiste samenwerkingspartners leidt dit doorgaans tot een zeer aansprekend en soms ontregelend resultaat met een grote zeggingskracht. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de samenwerking met dansgezelschap Club Guy & Roni, waarin Mukaiyama soms prachtig klein en dan weer overdonderend haar aandeel in de productie vormgeeft. In enkele gevallen, zoals in ‘Super T-market’, constateert de commissie echter het tegenovergestelde. Daarin ontbreekt de artistieke focus en is het resultaat niet meer dan een verzameling van ideeën en muzikaal als geheel gezien minder interessant. De commissie vindt dat het vakmanschap van Tomoko Mukaiyama niet zozeer in haar activiteiten als concertpianist naar voren komt. Hoewel enerzijds veelzijdig en virtuoos, vindt de commissie tegelijkertijd haar touché en frasering niet altijd even genuanceerd. Een kanttekening maakt de commissie ook bij de spanningsboog binnen de afzonderlijke composities en de performance als geheel, die niet altijd effectief is.

  De plannen voor de komende periode laten een breed spectrum aan partners, disciplines en vernieuwende ideeën zien. Er is in veel van de plannen volgens de commissie sprake van een gelijkwaardige menging met andere kunstdisciplines. Hoewel dit passend is bij de ontwikkeling van het kunstenaarschap van Mukaiyama, mist de commissie in de aanvraag een heldere visie op het muzikale aandeel binnen het totaalconcept. Voorbeelden daarvan zijn onder meer ‘Super T-market’ en ‘Belinda’. Vanwege de breed uitwaaierende focus van de projecten heeft de commissie reserves bij de zeggingskracht ervan. Ook over de projecten waarin de muziek centraal staat, zoals de Serie Stedelijk Museum Amsterdam en ‘Het heerlijk avondje’, is de commissie kritisch. Deze missen volgens haar een helder muzikaal uitgangspunt of artistiek-inhoudelijk concept. Evenmin is er invulling gegeven aan de beoogde recitals. De commissie vindt dat een nadere uitwerking van de aanvraag in deze gevallen op zijn plaats was geweest.

  De commissie mist in het plan reflectie op de artistieke resultaten van de afgelopen periode. Dit is volgens de commissie van essentieel belang omdat juist deze ontwikkeling een belangrijk onderdeel is van de plannen voor de komende jaren. Daarin wordt aangegeven dat de zoektocht naar de kern van haar kunstenaarschap en identiteit zal leiden tot subtiele verschuivingen, zoals het zich uitdrukkelijker manifesteren als curator of regisseur, en minder als performer. De commissie vindt deze ontwikkeling niet logisch volgen uit de projecten die in de afgelopen tijd zijn gerealiseerd. Zij stelt dat de kracht en signatuur van het werk van Tomoko Mukaiyama in essentie wordt bepaald door haar aanwezigheid op het podium. In de aanvraag wordt in onvoldoende mate een beeld gegeven hoe de artistieke signatuur van Mukaiyama gestalte krijgt zonder haar aanwezigheid op het podium.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  De commissie constateert dat de financiële situatie van de stichting eind 2015 redelijk stabiel is. De activiteiten van Tomoko Mukaiyama Foundation hebben in 2013 voornamelijk in het buitenland plaatsgevonden en in de afgelopen twee jaar is er een toename van concerten in Nederland waar te nemen. Met name de coproductie met Club Guy & Roni had een lange speellijst langs de Nederlandse theaters. Uit de jaarcijfers van de organisatie maakt de commissie op dat de eigen inkomsten in de afgelopen drie jaar zijn gehalveerd. Dit vindt zij zorgelijk, omdat de begroting voor de periode 2017-2020 juist uitgaat van een explosieve stijging van de eigen inkomsten ten opzichte van gerealiseerde eigen inkomsten.

  Volgens de aanvraag leiden de omvangrijker en complexer wordende activiteiten tot meer uitvoeringen in het circuit van grote zalen. De commissie vindt de toelichting op de groei van de eigen inkomsten niet aannemelijk, temeer omdat in de afgelopen jaren de publieksinkomsten en de bijdragen uit private middelen zijn achterbleven bij de voorgenomen begroting.

  De komende jaren staan in het teken van een forse groei van de totale omzet. Aan de uitgavenkant verdubbelen de activiteitenlasten, zonder dat het aantal concerten verhoudingsgewijs meegroeit ten opzichte van afgelopen periode. De commissie vindt dit, zeker bij gebrek aan een heldere toelichting, een onwenselijke ontwikkeling. Op het gebied van spreiding van inkomstenbronnen is de commissie kritisch. Hoewel de inkomsten enigszins zijn gespreid, is de organisatie voor ruim 65 procent afhankelijk van structurele overheidssubsidie. De commissie vindt dit hoog.

  Uit de inhoudelijke plannen en de toelichting op het ondernemerschap maakt de commissie op dat de stichting functioneert binnen een netwerk van samenwerkingsverbanden. De commissie ziet hierin een zekere afhankelijkheid van partners. Zij vindt dat uit de aanvraag onvoldoende blijkt hoe dit van invloed is op de bedrijfsvoering; noch in de risico’s die dit met zich meebrengt, noch in de voordelen qua efficiency. De aanvrager geeft wel aan hoe wordt omgegaan met onvoorziene tegenvallers, maar dit wordt niet onderbouwd met een analyse op basis van ervaring van de afgelopen jaren. Bovendien wordt bij risicobeheersing gewezen op de relatieve kleinschaligheid van de organisatie, terwijl juist schaalvergroting het streven is.

  De commissie is zeer kritisch over de publieksbenadering. Hierin worden de doelgroepen volledig beschreven vanuit de maker en haar werkwijze, en niet vanuit het resultaat van de producties die aan het publiek worden gepresenteerd. Hierdoor kan de organisatie volgens de commissie niet inspelen op de zeer uiteenlopende presentatievormen en het specifieke publiek dat geïnteresseerd is in deze multidisciplinaire producties. Het totale aantal bezoekers tijdens de concerten is ten opzichte van 2013 gehalveerd en Tomoko Mukaiyama Foundation verwacht dat bij een gelijkblijvend aantal uitvoeringen dit aantal nogmaals zal halveren. De commissie constateert dat de aanvraag niet inzichtelijk maakt wat deze daling verklaart en hoe die zich verhoudt tot de grotere afhankelijkheid van coproducenten. De communicatiemiddelen worden genoemd, maar dit blijft beperkt tot een globale beschrijving van de publiciteit en staat grotendeels los van de doelgroepen en de inhoud van de diverse producties.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

  De commissie plaatst de uitvoeringen binnen de hedendaags gecomponeerde muziek. In het werk worden verbindingen worden aangegaan met hedendaagse kunst, mode en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Daarbij is het uitgangspunt volgens haar sterk conceptueel en beeldend. Deze vorm is binnen zowel de gesubsidieerde als vrije sector nauwelijks te zien in Nederland. Volgens de commissie wordt met het multidisciplinaire werk van Tomoko Mukaiyama een grote bijdrage geleverd aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  Zij overweegt daarbij dat de Tomoko Mukaiyama Foundation is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat TMF in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel concerten dat TMF in andere steden en regio’s heeft gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot. Voor de komende jaren constateert zij dat dit in mindere mate het geval is. Dit is een direct gevolg van het voornemen om meer uitvoeringen in de standplaats te realiseren. De commissie vindt dat de Tomoko Mukaiyama Foundation daarmee een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De commissie constateert dat Tomoko Mukaiyama Foundation een korte geschiedenis heeft als talentontwikkelaar. In de plannen wordt gesteld dat door de ervaring die is opgedaan tijdens de Gelderse Muziekzomer, Mukaiyama heeft besloten om op dit punt verder te gaan. Wat de precieze artistieke uitkomst van dit traject is, wordt volgens de commissie niet beschreven. Ook de plannen voor ‘Super T-market’ gaan volgens de commissie niet inhoudelijk in op de artistieke ontwikkeling van de makers. Hierdoor heeft zij weinig vertrouwen dat de organisatie een constructieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge professionele makers.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Tomoko Mukaiyama Foundation te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  217.200
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  32
  1.300
  41.600
  Circuit groot
  13
  6.200
  80.600
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  197.200
  Toegekend bedrag per jaar
  197.200
  Aangevraagd bedrag per jaar
  217.200

  Circuit klein/middel
  41.600
  Circuit groot
  80.600
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  197.200
  Toegekend bedrag per jaar
  197.200

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie