MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • De Veenfabriek

  Inleiding

  Stichting De Veenfabriek beschrijft zichzelf als een toonaangevend interdisciplinair muziektheatergezelschap. Sinds 2004 maakt het gezelschap onder artistieke leiding van Paul Koek voorstellingen op locatie, in eigen huis en in theaters. De aanvrager is gevestigd in het

  Scheltema Complex te Leiden. De zakelijk leiding is in handen van Willem Hering. De Veenfabriek heeft als missie om met muziek, theater, beeldende kunst, wetenschap, gastronomie, actualiteit en persoonlijke verhalen interdisciplinaire ervaringen te creëren, waarbij alle zintuigen worden aangesproken. Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid zoeken de makers naar het spanningsveld tussen muziek, spel en tekst. Empathie en bewondering voor de mens die de poging waagt en het goede nastreeft is een rode draad in het werk van De Veenfabriek. Veel voorstellingen worden ingebed in een brede randprogrammering, met onder meer lezingen, debatten en ontmoetingen met het publiek en partners, vaak omkaderd door gezamenlijk eten. Daarbij wordt samengewerkt met diverse muziek- en theatergezelschappen uit binnen- en buitenland, maar ook met musea, onderwijsinstellingen en ondernemers. Zo is De Veenfabriek nauw betrokken bij de Master Muziektheater This Is Music-theatre Education (T.I.M.E) van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Om de kwaliteit hoog te houden wil De Veenfabriek ook in de toekomst blijven leren en veranderen, aldus de aanvraag. Hiertoe is onder meer schrijver en regisseur Joeri Vos aangetrokken als artistiek leider, naast Paul Koek.

  Voor de komende vier jaar wil het gezelschap zijn voorstellingen langs vier lijnen, met elk een eigen thema ontwikkelen: groei, strijd, kunst en toekomst. Voor elk van deze “kunstbewegingen” is één van de vier muzikaal leiders van De Veenfabriek verantwoordelijk. De plannen voor de periode 2017-2020 omvatten een groot aantal producties, variërend van een rockopera over Lou Reed voor de grote zaal, een locatievoorstelling over De Stijl, een voorstelling met poppen naar een roman van Philippe Claudel tot de grootschalige festivalproductie ‘Pinocchio’ op het festival Oerol. Een groot deel van de voorgestelde projecten zijn coproducties, met onder anderen Ulrike Quade, Trouble Man, NTJong, Female Economy, YoungGangsters en Touki Delphine. Tevens wordt samengewerkt met instellingen uit de gemeente Leiden en met musea, zoals De Lakenhal en Gemeentemuseum Den Haag. Naast het ontwikkelen van producties wil De Veenfabriek ook de activiteiten in het eigen pand, het Scheltema Complex, uitbreiden en intensiveren, bijvoorbeeld door het opzetten van een pop-uprestaurant onder leiding van kok-kunstenaar Phi Nguyen. De bijdrage talentontwikkeling is aangevraagd voor een tweejarig programma, getiteld ‘De Ontdekkingen’ waarin vier jonge makers worden begeleid. Zij zullen elk als scheppend en uitvoerend kunstenaar betrokken zijn bij een productie van De Veenfabriek en daarnaast een eigen voorstelling of presentatie maken. Als begeleiders zullen niet alleen Paul Koek en Ton van der Meer optreden, maar wordt ook een coach van buiten het theaterveld aangetrokken die meedenkt over de commercialisering en positionering in de markt.

  In de periode 2017-2020 speelt De Veenfabriek honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 548.000 euro. Daarnaast is een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 109.600 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 657.600 euro.

  Historie

  De Veenfabriek ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

  Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds 19 voorstellingen van 12 verschillende producties van De Veenfabriek bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  De commissie is van mening dat De Veenfabriek een belangrijke rol speelt binnen de ontwikkeling van het Nederlandse muziektheaterlandschap. Het gezelschap weet daarbij binnen de veelheid aan voorstellingen die het produceert, een herkenbare signatuur te bewaren. De Veenfabriek heeft volgens de commissie een consequente eigen taal ontwikkeld en heeft waardering voor het feit dat de makers hierbinnen nog steeds op zoek zijn naar nieuwe wegen. Daarbij slaagt de aanvrager erin om op geloofwaardige wijze ‘hoge en lage kunst’ in zijn voorstellingen te verenigen. Zo plaatsten de makers in de spraakmakende voorstelling ‘Tulpmania’ de muziek van Yannis Kyriakides, gespeeld door het Asko|Schönberg, naast een amateurkoor en werd in ‘Hyllos’ op overtuigende wijze muziek van Charles Ives geïntegreerd in een televisiespektakel. Daarnaast is de commissie positief over de manier waarop De Veenfabriek stelselmatig verbintenissen aangaat met de samenleving en over het maatschappelijk engagement dat uit het werk van het gezelschap spreekt. De Veenfabriek is erin geslaagd om in de afgelopen periode de artistieke en maatschappelijke missie te vertalen in een groot aantal spraakmakende voorstellingen, waarbij telkens interessante samenwerkingsverbanden werden aangegaan en goede regisseurs en componisten werden geëngageerd. Een kanttekening plaatst de commissie bij de gekozen cast, die zij niet in alle gevallen passend vond bij de aard van de productie.

  Het gepresenteerde aanbod voor de periode 2017-2020 is in de ogen van de commissie een consequente voortzetting van de artistieke koers van de afgelopen jaren. Zij waardeert met name het streven naar verbreding en verdieping van de activiteiten en de ambitie van het gezelschap om zich te blijven vernieuwen. Zij ziet dit terug in het aantrekken van schrijver en regisseur Joeri Vos die het artistieke team gaat versterken. Ook het onderzoeksprogramma ‘De fabriek´, één van de pijlers van het beleid, noemt zij in dit opzicht een sterke zet. De projecten voor de komende jaren zijn overtuigend en helder beschreven en de actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen spreken tot de verbeelding. De commissie leest interessante muzikale keuzes die kunnen leiden tot nieuwe kruisbestuivingen en een jong en creatief publiek kunnen aanspreken. De vier centrale thema’s die de basis vormen voor de artistieke lijn geven structuur aan het totale beleid. Daarnaast staat de aanpak waarbij de muzikaal leiders verantwoordelijk zijn voor één van de thema´s, garant voor het muzikale aandeel van de producties. Gezien het feit dat zij bij eerdere producties het muzikale aspect soms onvoldoende uit de verf vond komen, vindt de commissie dit een positieve ontwikkeling. De commissie plaatst een kanttekening bij de grote hoeveelheid uiteenlopende projecten en samenwerkingspartners, waardoor het volgens haar de vraag is in hoeverre de nieuwe artistiek leider Joeri Vos zijn stempel kan drukken op het artistieke beleid, als er al zo veel makers bij de producties betrokken zijn. De commissie is overtuigd van het vakmanschap van de betrokken makers, regisseurs, musici en componisten, die ruimschoots hun sporen hebben verdiend op het gebied van (muziek)theater. Zij heeft dan ook de verwachting dat de beoogde producties van De Veenfabriek van veel zeggingskracht zullen getuigen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Zij stelt vast dat het gezelschap een zeer groot aantal activiteiten heeft ontplooid in de afgelopen jaren en een hoog percentage aan eigen inkomsten heeft weten te genereren. Desondanks laat de financiële situatie te wensen over. De Veenfabriek is er weliswaar in geslaagd om het in de vorige periode ontstane tekort terug te dringen, maar de liquiditeit en de solvabiliteit zijn nog steeds zorgwekkend. De commissie acht het, zeker gezien het hoge productieniveau van De Veenfabriek, risicovol dat de aanvrager financieel niet gezond is.

  De commissie stelt vast dat De Veenfabriek in de komende periode opnieuw een zeer groot aantal voorstellingen en activiteiten voor ogen heeft en plaatst kanttekeningen bij dit hoge ambitieniveau in relatie tot de omvang van de organisatie. Zij is er bovendien niet van overtuigd dat het inzetten van de artistiek medewerkers bij alle zakelijke en productionele taken de beste manier is om tot een professionele bedrijfsvoering te komen. Bovendien mist de commissie in dit verband een reflectie op de omvang van het aantal producties in relatie tot de matige financiële gezondheid van het gezelschap in de afgelopen periode. De commissie noemt de financiële onderbouwing van de plannen evenwel geloofwaardig. Er is sprake van een goede risicospreiding in het dekkingsplan, waarbij gerekend wordt op inkomsten uit overheidsgelden, publieksinkomsten, bijdragen uit private fondsen en aanzienlijke bijdragen van coproducenten. Alhoewel het veelvuldig coproduceren ook een zeker risico met zich meebrengt, constateert de commissie dat er sprake is van veel verschillende gerenommeerde coproducenten, waardoor het risico tamelijk gespreid is. Tevens noemt de commissie het voornemen om in de komende periode meer financiën te genereren uit de exploitatie van het Scheltema Complex ondernemend. Al met al acht zij de financieringsmix aannemelijk. Zij stelt verder vast dat de gemiddelde totaalbegroting in het verlengde ligt van die van de afgelopen periode en aansluit op de gepresenteerde plannen. De Veenfabriek verwacht een beperkte groei van het aantal activiteiten, waartegenover eveneens een beperkte groei van de geraamde publieksinkomsten staat. In de aanvraag beschrijft het gezelschap op welke wijze eventuele financiële tegenvallers worden opgevangen. De commissie noemt de voorgestelde versobering van de producties een weinig overtuigende keuze, aangezien De Veenfabriek daarbij verzuimt aan te geven hoe een en ander zich in dat geval verhoudt tot zijn artistieke profiel en de aantrekkelijkheid van de voorstellingen voor het beoogde publiek. Daarbij merkt zij op dat een goede strategie bij tegenvallers in dit geval extra belangrijk is gelet op de beperkte financiële reserves die De Veenfabriek heeft om eventuele tegenvallers op te vangen.
  De Veenfabriek heeft in de ogen van de commissie een goed beeld van de eigen positie in het veld. Door de zeer diverse producties, die gekenmerkt worden door een brede mix van stijlen en gespeeld worden in verschillende circuits, weet het gezelschap een groot deel van het veld te bestrijken en een breed publiek aan zich te binden. Ook de samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partners binnen en buiten het culturele veld dragen bij aan de ontwikkeling van het publieksbereik. Zeker in de eigen vestigingsplaats Leiden en omgeving heeft de aanvrager in de afgelopen jaren een eigen achterban gecreëerd, onder meer door het organiseren van de zogeheten Veenproeven. Door het houden van een klanttevredenheidsonderzoek wil De Veenfabriek een nog beter beeld van de eigen doelgroepen verkrijgen. De commissie constateert evenwel dat in de aanvraag de doelgroepen nergens benoemd of beschreven worden, ook niet bij de individuele projecten. Dit vindt zij een gemis en is niet goed te rijmen met de ambitie om het publieksbereik te vergroten. Alhoewel er in het marketingplan sprake is van enkele inventieve ideeën en De Veenfabriek intensief gebruikmaakt van social media, is de commissie kritisch ten aanzien van de geraamde stijging van de publieksaantallen.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

  De Veenfabriek maakt muziektheater met popmuziek, klassieke muziek of hedendaagse muziek als basis. Met name de laatste twee genres zijn niet ruim vertegenwoordigd op de Nederlandse podia. Daarbij onderscheidt De Veenfabriek zich door uitdrukkelijk aan nieuwe publieksgroepen te appelleren door zich ook buiten het kunstenveld in andere gemeenschappen te begeven en daarmee voorstellingen te maken. Ook het werken op bijzondere locaties en het betrekken van diverse sectoren van de maatschappij bij de projecten noemt de commissie onderscheidende elementen. Op grond hiervan is de commissie van oordeel dat het werk van De Veenfabriek een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  De Veenfabriek is gevestigd in Leiden, waar het aanbod aan podiumkunsten beperkt is. De aanvrager is goed ingebed binnen de culturele infrastructuur van de vestigingsplaats. Zo gaat het gezelschap samenwerkingen aan met diverse partners uit Leiden en ontwikkelt het ook projecten gericht op deze stad. Landelijk gezien heeft De Veenfabriek in de periode 2013-2015 een goede spreiding over de verschillende regio's weten te realiseren, waarbij de nadruk lag op regio West. De ambities voor de periode 2017-2020 liggen iets hoger dan in de afgelopen periode, maar de commissie is er niet op voorhand van overtuigd dat De Veenfabriek deze beoogde spreiding gaat realiseren. De commissie is van mening dat De Veenfabriek een grote bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert om de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

  De activiteiten op dit gebied vormen een autonoom onderdeel binnen het beleid van het gezelschap. De Veenfabriek heeft ruime ervaring met het begeleiden van jonge makers, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Zo is Paul Koek medeverantwoordelijk voor het opleidingsinstituut T.I.M.E. van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Door de komst van een tweede artistiek leider in de persoon van Joeri Vos is er bovendien meer ruimte voor de begeleiding ontstaan. De commissie noemt de plannen goed onderbouwd en acht het van belang dat er ook op het gebied van hedendaagse en meer populaire muziek een talentontwikkelingsplek voor muziektheater bestaat. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 90.000 euro.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van De Veenfabriek te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  657.600
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  70
  4.100
  287.000
  Circuit groot
  30
  6.200
  186.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  90.000
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  638.000
  Toegekend bedrag per jaar
  638.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  657.600

  Circuit klein/middel
  287.000
  Circuit groot
  186.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  638.000
  Toegekend bedrag per jaar
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie