MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • Oorkaan

  Inleiding

  Oorkaan is producent van jeugdmuziek en is gevestigd in Amsterdam. De organisatie staat onder leiding van artistiek directeur Caecilia Thunnissen. De missie van Oorkaan is om voor zo veel mogelijk kinderen tot en met 12 jaar deuren te openen om de oneindige wereld van muziek te ontdekken en ervan te genieten. Dit doet Oorkaan door theatrale concerten in zinnenprikkelende en verrassende vormen te presenteren, die het luister- en verbeeldingsvermogen van het kind stimuleren. Daarbij ligt de focus op de canon van het klassieke mondiale muziekrepertoire. Op deze manier wordt bijgedragen aan een brede muzikale bagage van kinderen in Nederland en daarbuiten. De theatrale concerten worden bewerkstelligd door het coachen van regisseurs, choreografen en ontwerpers en door het ontwikkelen van educatieprogramma’s en activiteiten als randprogrammering bij de concerten.

  Oorkaan ziet zichzelf als een toonaangevende en niet weg te denken partner in het (inter)nationale podiumkunstenveld, die ervoor heeft gezorgd dat steeds meer andere ensembles en musici muziekvoorstellingen voor kinderen verzorgen. Dit heeft een gezond en bloeiend jeugdaanbod op het gebied van muziek opgeleverd.

  Voor de komende periode onderscheidt Oorkaan twee soorten programma’s. Ten eerste ‘Qu'on ser théâtrale’: nieuwe kernproducties en twee of drie reprises per jaar in herkenbare Oorkaan-stijl, waaronder indien mogelijk één coproductie. Ten tweede de ‘Sturm und Drang’: kleine producties met een grote impact, in korte tijd gemaakt door aanstormend talent en ontwikkeld vanuit de actualiteit en/of een maatschappelijke noodzaak. De beoogde producties voor de komende periode zijn ‘BACH’ in coproductie met het Vlaamse Zonzo Compagnie; ‘Het strijkkwartet van Meneer Sax’ met het Ebonit Saxofoonkwartet; ‘Laat me met rust!’ met strijkers van het Nederlands Kamerorkest en ‘Beethoven Strijkkwartet 132’ met het Dudok Strijkkwartet. Verder realiseert Oorkaan ‘Ottoman’ met mondiaal niet-westers klassiek repertoire uitgevoerd door Ensemble Judique; ‘Concert voor een Handschoen’, een interactief elektroakoestisch concert voor een handschoen, een viool en twee blaasinstrumenten; ‘De Cellokrijgers’, een coproductie met het Cello8ctet en de Cello Biënnale Amsterdam en ‘De Power of Music’, in samenwerking met Calefax. Daarnaast worden meerdere producties in reprise genomen.

  Oorkaan zegt zich te hebben bewezen als hét trainings- en ontwikkelcentrum voor musici en als coach voor makers in het genre jeugdmuziek. De talentontwikkeling kent twee soorten activiteiten: spel- en bewegingstraining voor musici en de coaching van makers in de Oorkaan-methode. Per seizoen is er financiële ruimte voor circa veertig trainingsdagen voor tien musici, en twee tot vier werkplaatsen voor makers. Het aantal trainingsdagen is uiteindelijk afhankelijk van de onderzoeksvragen, de ontwikkelbehoeften en het aantal musici dat deelneemt.

  In de periode 2017-2020 speelt Oorkaan honderd voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 413.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 82.600 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 495.600 euro.

  Historie

  Stichting Oorkaan ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of de concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds tien voorstellingen en/of concerten van zeven verschillende producties van Oorkaan bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Oorkaan werkt samen met musici die over een ruime mate van vakmanschap beschikken. De commissie vindt dat de organisatie erin is geslaagd om een beproefde methode te ontwikkelen voor de aansturing en totstandkoming van muziekvoorstellingen voor kinderen.

  Kenmerkend voor de voorstellingen zijn volgens haar de effectieve spanningsboog, de gelaagdheid en de humor. Deze elementen zorgen ervoor dat er zowel voor de kinderen als voor hun ouders veel te beleven is tijdens de voorstellingen. Oorkaan is in staat om met weinig theatrale middelen een maximaal effect te bereiken. De commissie is dan ook van mening dat van de producties een sterke zeggingskracht uitgaat. Ook heeft de commissie vertrouwen in het perspectief dat de aanvraag schept voor de periode 2017-2020 en zij verwacht, op grond van de plannen, dat de onlangs aangetreden artistiek directeur Caecilia Thunnissen een krachtig eigen stempel zal drukken op het aanbod. In de aanvraag is volgens de commissie echter onvoldoende sprake van een heldere artistieke visie van waaruit de uiteenlopende producties worden ontwikkeld. Er is weinig kritische zelfreflectie met het oog op het functioneren van de organisatie en de resultaten tot dusver. De commissie heeft de indruk dat Oorkaan een stevige positie heeft binnen het muziekleven, aangezien in het veld groot belang wordt gehecht aan de functie die het vervult. Doordat Oorkaan als gespecialiseerde organisatie op het gebied van jeugdmuziek enig in zijn soort is, is de aanvrager grotendeels op zichzelf aangewezen bij de ontwikkeling van een visie op jeugdmuziekaanbod. De commissie vindt het om die reden essentieel dat er sprake is van zelfevaluatie bij de onderbouwing van het artistiek beleid, maar de aanvraag geeft hiervan weinig blijk. In dit verband zou het waardevol zijn ook inzicht te bieden in hoe de voorstellingen door de doelgroep van kinderen worden beleefd en gewaardeerd.

  Verder vindt de commissie dat de gemaakte inhoudelijke keuzes tamelijk summier worden toegelicht. Zo is de focus volgens de aanvraag gericht op de canon van de klassieke muziek, terwijl dit niet wordt gemotiveerd. Oorkaan presenteert in de praktijk en ook in de plannen voor de periode 2017-2020 regelmatig producties op basis van andere genres en tradities, zoals hedendaagse muziek, jazz en Turkse muziek.

  Ten aanzien van de nieuwe beleidslijnen merkt de commissie op dat die voor een deel nog weinig concreet zijn uitgewerkt. Zo vindt zij het concept ‘Sturm und Drang’, waarbij Oorkaan vanuit de actualiteit, maatschappelijke noodzaak en het experiment producties wil ontwikkelen met aanstormend talent, nauwelijks ingevuld. Als gevolg hiervan geeft de toelichting op deze toekomstige plannen slechts beperkt perspectief op producties met de zeggingskracht die de commissie van Oorkaan kent uit het verleden.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  Op basis van de liquiditeit en solvabiliteit ultimo 2015 stelt de commissie vast dat de organisatie financieel gezond is. Zij vindt het positief dat Oorkaan een aanpassing van de organisatiestructuur, werkwijze en financiering voor ogen heeft. Deze is volgens haar grondig onderbouwd en gericht op organisatorische en financiële stabiliteit in de nabije toekomst en op langere termijn. Dit zakelijke beleid is bovendien direct gekoppeld aan de wijze waarop de producties tot stand worden gebracht. Oorkaan streeft ernaar het aandeel eigen inkomsten te laten stijgen in de komende jaren tot minimaal 45 procent van de totale begroting en formuleert in de aanvraag een doordachte strategie om dit te bereiken. De commissie vindt het goed dat daarbij scherp gekeken wordt naar het prijsbeleid bij de verkoop van voorstellingen. Ook is het beleid met betrekking tot de werving van sponsorinkomsten onder de loep genomen.

  Oorkaan kiest voor een gewijzigde kostenstructuur, waarbij wordt uitgegaan van hogere beheerslasten in combinatie met een verlaging van het totale aantal uitvoeringen. De commissie vindt dat Oorkaan in het plan aannemelijk maakt dat hiermee een stijging van de publieksinkomsten wordt gerealiseerd, in combinatie met een duurzame bedrijfsvoering en goed werkgeverschap. In het plan wordt geen expliciete strategie bij tegenvallers beschreven, maar de commissie is van mening dat in de aanscherping van de organisatiestructuur en het zakelijk beleid voldoende rekening is gehouden met risicobeheersing.

  Mede op basis van de helder omschreven positionering onderschrijft de commissie dat Oorkaan in het veld nog altijd een prominente rol speelt als ontwikkelaar en aanjager van jeugdmuziek. Ook nu steeds meer producenten muziekaanbod leveren voor kinderen. De commissie plaatst echter een kritische kanttekening bij de doelgroepenbeschrijving. Oorkaan stelt dat het de doelgroep van ouders en begeleiders van de kinderen helder in beeld heeft, maar in het plan wordt niet specifiek ingegaan op de samenstelling van het bestaande en potentiële publiek. De commissie is van mening dat dit onderwerp slechts oppervlakkige aandacht krijgt, waardoor niet duidelijk wordt in hoeverre Oorkaan ernaar streeft nieuwe doelgroepen te bereiken.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  De commissie constateert dat Oorkaan zich richt op het genre jeugdmuziek. Er zijn volgens haar weinig organisaties die zich specifiek met dit soort aanbod bezighouden. Wel zijn er diverse ensembles en orkesten die muziekaanbod brengen voor jeugd en jongeren. Daarnaast zijn er (muziek)theater- en dansinstellingen die voor de jeugd voorstellingen produceren waarin muziek een rol speelt. De commissie vindt dat Oorkaan een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Oorkaan is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Oorkaan in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel aan concerten dat in andere steden en regio's is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de concerten voor ogen. De commissie vindt dat Oorkaan een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

  De commissie is positief over de ontwikkeling van Oorkaan bij het begeleiden van jonge regisseurs, componisten en musici. Makers die binnen de werkplaats een traject hebben gevolgd, zijn volgens haar op een effectieve manier ondersteund. Hierdoor hebben zij in veel gevallen een stap gezet richting een professionele beroepspraktijk. De twee activiteiten die Oorkaan heeft ontwikkeld, kenmerken zich volgens de commissie door de ervaringen die zijn opgedaan in de afgelopen periode. Zij vindt het goed dat Oorkaan op een actieve manier musici en ensembles koppelt aan een muziektheaterregisseur. Oorkaan is volgens de commissie een van de weinige organisaties die op een constructieve manier muziekaanbod voor de jeugd (in een theatrale setting) overdraagt aan een jongere generatie.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Oorkaan te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  495.600
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  60
  2.800
  168.000
  Circuit groot
  20
  8.500
  170.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  82.600
  Bijdrage jeugd
   
  29.167
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  524.767
  Toegekend bedrag per jaar
  524.767
  Aangevraagd bedrag per jaar
  495.600

  Circuit klein/middel
  168.000
  Circuit groot
  170.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  524.767
  Toegekend bedrag per jaar
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie