MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • Muziektheater De Plaats

  Inleiding

  Muziektheater De Plaats, met artistiek leider Albert Hoex, is gevestigd in Arnhem en heeft een eigen huis: de TransformatiePlaats. Dit is de zogeheten Hijszaal van de voormalige gasfabriek. Naast Albert Hoex bestaat de artistieke kern uit zes artistieke, zakelijke en productionele medewerkers. De Plaats wil avontuurlijk muziektheater brengen op betekenisvolle locaties in de openbare ruimte. Het gezelschap heeft als missie om voorstellingen te maken die zowel tijdens het maakproces als bij de uitvoering betekenisvol is voor de gemeenschap. Daarbij wordt samenwerking gezocht met diverse instellingen binnen en buiten de kunsten, zoals woningcorporaties, wijkraden, landschapsarchitecten, kunstopleidingen, amateurverenigingen en kerkgenootschappen. Voor elke nieuwe productie vormt de locatie de inspiratiebron en wordt een nieuwe tekst geschreven en een nieuwe compositie gemaakt. Per project worden acteurs, muzikanten en componisten geëngageerd.

  De Plaats heeft in de afgelopen jaren zijn werk ontwikkeld aan de hand van vier programma’s: kunsteducatie, gericht op het primair onderwijs; sociaal-artistieke (of community)projecten in de wijk; ‘Prateur-voorstellingen’ en muziektheaterproducties op basis van wereldmuziek die in eigen huis gespeeld worden. ‘Prateur-voorstellingen’ zijn locatieprojecten waarin professionals samenwerken met amateurs, zoals koren, harmonieorkesten en toneelverenigingen. Hierbij wordt steeds gezocht naar verbinding en betekenis, aldus de aanvraag. De voorstelling bestaat uit een serie van vijf tot zeven afgeronde scènes van een kwartier. Voor de komende periode wil De Plaats in artistiek opzicht inzetten op inhoudelijke verdieping en verdere professionalisering. Daarbij wordt nog nadrukkelijker een combinatie van westerse en niet-westerse (amateur)kunsten nagestreefd. Voor de periode 2017-2020 heeft het gezelschap de ambitie om langs bovenstaande vier lijnen per jaar gemiddeld acht nieuwe voorstellingen en reprises uit te brengen. Naast de educatieve en sociaal-artistieke projecten zijn dit gemiddeld twee ‘Prateur-voorstellingen’ en drie wereldmuziekproducties per jaar. Samenwerkingspartners zijn onder meer Toonkunstkoor Arnhem, orkest de ereprijs en Theatergroep Cactus. Als componisten worden onder anderen Andries van Rossem, Lucas Wiegerink en Stijn Hoes aangetrokken. In 2017 zal ‘Prateur Arnhem’ gespeeld worden op de oevers van de Rijn, waarbij ‘Das Rheingold’ van Wagner als inspiratiebron dient. In 2018 vormt ‘Macbeth’ de inspiratie voor een voorstelling over goed en kwaad in het Paleis van Justitie. De muziektheatervoorstellingen in eigen huis, zoals ‘De jongen in de koffer’ en ‘Wereldveranderaars’, worden ontwikkeld met muzikanten uit alle hoeken van de wereld en gaan onder meer over migratievraagstukken en andere wereldse zaken.

  De subsidieaanvraag bij het Fonds Podiumkunsten betreft met name de ‘Prateur-voorstellingen’ en de voorstellingen met wereldmuziek. In de periode 2017-2020 speelt De Plaats 95 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 150.000 euro.

  Historie

  De Plaats ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door De Plaats beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘De Thuiskomst, een Hollandse Odyssee’, ‘Prateur Nijmegen’ en ‘Prateur Arnhem’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de kwaliteit als zwak.

  Zij heeft waardering voor de missie van De Plaats om kunst te maken waarmee een verbond wordt aangegaan met de directe omgeving. De commissie ziet dit terug in de wijze waarop De Plaats zijn artistieke beleid gestalte geeft in de eigen regio. Met name de locatievoorstellingen die gespeeld worden op interessante plekken in Arnhem en omstreken, acht zij aansprekend voor zijn doelgroepen. De makers hebben ruime ervaring met het creëren van community- of sociaal-artistieke projecten. Uit de producties spreekt dan ook een professionele benadering met het werken met amateurs. Dat getuigt van vakmanschap. Desondanks stelt de commissie vast dat de kwaliteit van de professionele voorstellingen van De Plaats wisselend is. Hoewel de thematische uitgangspunten doorgaans op een aansprekende manier worden vertaald naar het werk, is er volgens de commissie sprake van een matige uitvoeringskwaliteit. Zo zijn de gesproken teksten niet altijd verstaanbaar en komt de muzikale component niet in alle gevallen goed uit de verf. Hierdoor blijft de boodschap die de makers aan het publiek willen overbrengen soms wat aan de oppervlakte. Ook de liedjes in de producties vindt zij weinig verrassend en niet altijd van een hoog niveau. Volgens de commissie wordt in de voorstellingen van De Plaats op inventieve en beeldende wijze gebruikgemaakt van de ruimte, al constateert zij ook dat de locatie niet altijd inhoudelijk gerelateerd is aan de voorstelling. Dit doet naar haar mening afbreuk aan de zeggingskracht van de voorstellingen.

  De commissie vindt het uitgangspunt van het artistieke beleid voor de komende periode, “kunst die wil verbinden”, mooi en relevant. Het idee om met muzikanten uit alle hoeken van de wereld te gaan samenwerken is naar haar mening spannend en sluit goed aan bij het nieuwe beleid. De beoogde samenwerkingspartners, zoals Toneelgroep Oostpool en Theatergroep Cactus, zijn volgens de commissie goed gekozen en passend bij de voorgenomen producties. De commissie vindt de uitwerking van de voorgestelde projecten echter ontoereikend. Zo mist zij in vrijwel alle gevallen een motivering voor de gekozen onderwerpen of de thematiek. Hierdoor wordt onvoldoende duidelijk welk verhaal de makers met de voorstellingen willen vertellen. Daarbij ontbreekt bij alle plannen een beschrijving van de inhoud. Waaruit bijvoorbeeld de nieuwe blik op Bachs werk zal bestaan in ‘De jonge Mattheüs’, wordt niet toegelicht. Ook de muzikale concepten zijn mager uitgewerkt of ontbreken in het geheel; dit geldt onder meer voor de ‘Prateur-projecten’ die in 2017 en 2018 gerealiseerd worden en voor de coproductie met Theatergroep Cactus. Ten slotte is de commissie van mening dat De Plaats weinig reflecteert op het beleid van de afgelopen jaren. Zij mist hierdoor een relatie met de wijze waarop het gezelschap bijvoorbeeld het concept van de ‘Prateur-voorstellingen’ verder wil ontwikkelen en verdiepen.

  Ondernemerschap

  De commissie kwalificeert het ondernemerschap als goed.

  Zij stelt vast dat muziektheater De Plaats in de afgelopen jaren voornamelijk met projectsubsidies voorstellingen heeft geproduceerd en er in is geslaagd om de organisatie financieel gezond te houden. Dat komt onder meer doordat het gezelschap een relatief hoog percentage eigen inkomsten weet te genereren. De commissie is bovendien van mening dat er een zeer ondernemende houding spreekt uit de aanvraag. De Plaats heeft zich op overtuigende wijze weten te verankeren in Arnhem en omgeving, waar het gezelschap een breed netwerk heeft weten op te bouwen. Daarbij is de organisatie niet alleen binnen de culturele infrastructuur, maar ook met het bedrijfsleven en met diverse overheidsinstellingen samenwerkingsverbanden aangegaan. Voor de komende periode heeft De Plaats op alle fronten, van publieksbereik tot het werven van eigen inkomsten, in meer of mindere mate een uitbreiding voor ogen. Op grond van de ontwikkelingen in het verleden en de goede uitwerking van de plannen, acht de commissie deze groei aannemelijk. Zo stijgen de activiteitenlasten onder meer door de voorgenomen en goed beargumenteerde uitbreiding van het artistieke en zakelijke team. Er is bovendien sprake van een evenwichtige balans in het dekkingsplan. De commissie is positief over de geraamde bijdragen van private fondsen en de aanzienlijke inkomsten die de aanvrager uit sponsorbijdragen van particulieren en bedrijven verwacht te genereren en noemt de plannen op dit punt weloverwogen. Wel stelt zij vast dat de publieksinkomsten in de afgelopen periode per jaar forse schommelingen vertonen en dat deze fluctuaties niet worden toegelicht in de aanvraag. Alhoewel de commissie een strategie voor (financiële) tegenvallers mist, blijkt uit de plannen dat het gezelschap in staat is om zeer efficiënt en met minimale lasten voorstellingen te produceren.

  De Plaats heeft een duidelijke visie hoe zij zich wil positioneren in het veld. Dankzij de spraakmakende locatievoorstellingen, die het gezelschap al geruime tijd in de eigen regio maakt, heeft het gezelschap een herkenbare signatuur ontwikkeld. Bovendien heeft De Plaats een helder beeld van haar doelgroepen, dat onder meer gevormd is op basis van het publieksonderzoek dat het gezelschap al een aantal jaren uitvoert. De beschreven doelgroepen sluiten volgens de commissie logisch aan op de verschillende producties die het gezelschap maakt. Zij waardeert bovendien de speciale aandacht voor publiek van niet-westerse afkomst. De plannen op het gebied van communicatiemiddelen vindt de commissie overtuigend. Er wordt ingezet op social media, wat de commissie een adequaat middel vindt. Er worden veel uitvoerenden bij de projecten betrokken die voor veel aandacht op social media kunnen zorgen. Zowel doordat er met grote groepen amateurkunstenaars wordt samengewerkt als het feit dat op scholen wordt gespeeld, dragen naar haar mening eveneens bij aan de verdere publieksontwikkeling. Op grond hiervan acht de commissie de geraamde stijging van de bezoekersaantallen voor de komende periode dan ook geloofwaardig .

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Muziektheater De Plaats maakt in de eerste plaats locatie(muziek)theater, waarbij de locatie een onlosmakelijk deel van de dramaturgie uitmaakt. De commissie stelt vast dat er zowel binnen de Basisinfrastructuur als in het ongesubsidieerde circuit relatief weinig gezelschappen zijn die vergelijkbaar aanbod maken. Daarnaast creëert De Plaats muziektheater op basis van wereldmuziek. Ook dit genre wordt volgens de commissie in beperkte mate getoond op de Nederlandse podia, maar tegelijkertijd vindt de commissie het werk van De Plaats niet uniek. De commissie vindt dat het werk van De Plaats een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  De Plaats is gevestigd in Arnhem en is zeer actief in de stad en de eigen regio. De commissie stelt vast dat het podiumkunstenaanbod in Arnhem en omgeving minder groot is dan in de vier grote steden in de Randstad. Tegelijkertijd is er geen sprake van het geheel ontbreken van vergelijkbaar aanbod. In de periode 2013-2015 heeft De Plaats relatief weinig in andere regio’s gespeeld en in de periode 2017-2020 staat de aanvrager een vergelijkbare geografische spreiding voor ogen. De commissie vindt dat De Plaats een beperkte bijdrage aan de geografische spreiding levert.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van muziektheater De Plaats te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  150.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  60
  1.250
  75.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  150.000
  Toegekend bedrag per jaar
  150.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  150.000

  Circuit klein/middel
  75.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  150.000
  Toegekend bedrag per jaar
  150.000

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie