MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • Theater RAST

  Inleiding

  Theater Rast is een interculturele theatergroep in Amsterdam, die artistiek wordt geleid door Celil Toksöz en Saban Ol. De zakelijk leider is Rob Kuiphuis. Rast is artistiek nauw verbonden met Amsterdam (-West), de Turkse diaspora in de Europese steden en de mediterrane oorsprong van de artistieke leiders. Rast voelt de artistieke noodzaak bezoekers te raken door thema’s te agenderen die gevoelig liggen in verhalen die emotie opwekken. Inspiratie vormt de interculturele stad van nu. De makers van Rast zetten daarvoor hun eigen achtergrond en die van hun spelers in om verhalen te vertellen over thema’s als ‘migratie’, ‘geweld’ en ‘liefde’. Het theater dat Rast maakt, heeft niet de pretentie de wereld te kunnen veranderen, maar wil de kijk op problemen kantelen en mensen verbinden die tegenover elkaar dreigen te komen staan. Theater Rast vertelt zijn verhalen in uiteenlopende vormen: van muziektheater en montagevoorstellingen tot klassieke libretto’s. In het muzikale idioom klinkt het Oosten door. De verhalen en de speelstijlen wortelen in de moderne grootstad.

  Voor de periode 2017-2020 heeft Theater Rast diverse nieuwe producties en projecten op het programma staan. ‘Op weg naar succes’ is een tweeluik waarin Khadija Massoudi en Abdelkarim El Baz hun weg zoeken om in Nederland als zangeres respectievelijk acteur aan de top te komen. In ‘Op Weg naar succes I – Zwarte Maan’ raakt de Marokkaanse Khadija tijdens een cursus Turks onder de indruk van de zwarte Turkse zangeres Esmeray (de zwarte maan). In 2018 speelt Theater Rast ‘Op weg naar succes II – Men heeft hoge verwachtingen van mij’, waarin de Marokkaans-Nederlandse Abdelkarim El Baz op zoek gaat naar werk, met zijn diploma’s van de Mimeschool en de Theaterschool Maastricht en de hoge verwachtingen van zijn docenten op zak. In 2019 brengen de Turks-Nederlandse cabaretière Funda Müjde en de Iraans-Nederlandse stand-up comedian Farbod Moghaddam in de voorstelling ‘Op weg naar geluk’ de cursus ‘De sleutel tot geluk’. De twee hebben ieder op hun eigen manier hun geluk gevonden en dat steken ze niet onder stoelen of banken. Samen vormen zij een ogenschijnlijk perfect team. ‘Op weg naar het einde: onvoltooide zaken’ gaat over een theatermaker die een laatste voorstelling wil maken en op zijn verjaardag overweegt naar een ander land te vertrekken. In 2020 wordt de productie ‘Op weg naar vrijheid Zenne’ ontwikkeld. ‘Zenne’ is het Turkse woord voor een mannelijke buikdanser. In deze tragikomische voorstelling wordt de held Zenne gepresenteerd aan het publiek, een dansende jongen die optreedt in nachtclubs en op bruiloften. Een Koerdische ‘Tosca’ is een volksopera, gebaseerd op de bekende opera ‘Tosca’ van Puccini, gezongen in het Koerdisch. Deze productie wordt gemaakt in samenwerking met het Stadstheater Diyarbakir en het Riksteatern Stockholm. Naast deze reguliere producties zal Theater Rast in de periode 2017-2020 enkele specials uitbrengen zoals het festival Beyond the Ararat. In dit festival (2020) staat de symbolische werking van deze berg centraal. ‘Verhaal halen’ is een project waarbij verhalen van 45-plussers uit Amsterdamse wijken worden gepresenteerd.

  In de periode 2017-2020 speelt Theater Rast 74 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 158.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 25.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 183.500 euro.

  Historie

  Theater Rast ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Theater Rast heeft onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘George & Eran lossen de wereldvrede op’, ‘Who’s Afraid of Romeo & Julia’, ‘De vlucht van een granaatappel’ en ‘Heimwee Liederen’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  De makers van Rast zetten hun eigen achtergrond en die van hun spelers in om verhalen te vertellen over universele thema’s als ‘migratie’, ‘geweld’ en ‘liefde’. In het werk van de afgelopen jaren tekent zich volgens de commissie het vakmanschap af van de makers. Zij hebben een goed oog voor de keuze van de onderwerpen die leven bij de achterban. De makers stellen daarbij de acteurs in de gelegenheid hun kwaliteiten als performers optimaal te kunnen inzetten. De acteerprestaties vindt de commissie dan ook sterk, zoals bijvoorbeeld in ‘Who’s afraid of Romeo and Julia?’, ‘De Vlucht van een Granaatappel’ en in de twee edities van ‘George & Eran lossen wereldvrede op’. De keuze van de muziek in de voorstellingen is doeltreffend en draagt bij aan de toegankelijkheid en transparantie van de voorstellingen. Ongeacht de vaardigheid van de makers om de thematiek van de voorstellingen helder en herkenbaar over te brengen op het publiek, is de commissie niet geheel overtuigd van de zeggingskracht van de voorstellingen. De acteurs kunnen het publiek meevoeren in hun zoektocht, hun emoties, herinneringen en verwachtingen, maar een diepere laag waarin het publiek verder wordt uitgedaagd of geprikkeld, mist de commissie veelal in de voorstellingen van Rast.

  In de plannen voor de komende periode bouwt Theater Rast voort op de uitgangspunten van de afgelopen jaren. Elementen als verbinden en het brengen van thema’s die tekenend zijn voor de polarisering tussen Europa en het Oosten komen in de geplande voorstellingen aan de orde. Rast kiest prikkelende thema’s die aansluiten bij de specifieke doelgroepen waar het gezelschap zich op richt. Bijvoorbeeld door met de productie ‘Op weg naar vrijheid Zenne’ het publiek te confronteren met de vooroordelen over homofilie in de Turkse gemeenschap. De commissie vindt de gekozen onderwerpen interessant en urgent, maar mist in de uitwerking van de plannen een overtuigende focus of scherpte. Uit de plannen spreekt geen duidelijk verhaal van de makers zelf ten aanzien van de grote thema’s. Een persoonlijk stempel van de makers ontbreekt in de plannen voor de komende jaren. Ook in het leitmotiv voor de komende jaren, ‘Op weg naar…’ (succes, vrede, geluk, vrijheid), ziet de commissie te weinig authenticiteit. Het is op zich interessant dat kwetsbare thema’s in de context van culturele diversiteit worden blootgelegd, maar zonder een eigen visie op die thema’s is de commissie niet overtuigd dat in de voorstellingen voldoende sprake zal zijn van een eigen, herkenbare signatuur. Voor wat betreft het vakmanschap geven de plannen voor de toekomst de commissie vertrouwen in de kwaliteiten van de artistieke leiding van Theater Rast. De theatermakers en spelers die het gezelschap voor de projecten in de komende jaren heeft geselecteerd, vindt de commissie goed gekozen. De thema’s en de vorm van de voorstellingen zijn toegespitst op de diverse doelgroepen en de commissie gaat ervan uit dat de voorstellingen voor die doelgroepen aansprekend zullen zijn.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Theater Rast is een groep met ruime ervaring in het maken en spelen van voorstellingen voor een cultureel divers publiek. De organisatie en de financiële huishouding zijn solide en de bedrijfsvoering is op orde. De voornemens van het gezelschap voor de komende periode houden een kleine teruggang in van het jaarlijks aantal uit te voeren voorstellingen ten opzichte van de vorige periode. Deze ontwikkeling van het aantal voorstellingen sluit niet aan op de ontwikkeling van de begroting. Die gaat, ondanks de krimp van het aantal voorstellingen, uit van een stevige groei. Dat betekent dat het duurder wordt om de voorstellingen te maken en te spelen. Dit wordt zichtbaar in de groei van de activiteitenlasten. Echter, een toelichting op deze ontwikkelingen ontbreekt in de aanvraag en dat ervaart de commissie als een gemis.

  Ook de ontwikkeling van de eigen inkomsten sluit niet aan op die van het beoogde activiteitenniveau. De eigen inkomsten van Theater Rast worden in 2017-2020 geacht structureel te stijgen ten opzichte van de eigen inkomsten die in de jaren 2013-2015 zijn gerealiseerd. Maar de commissie heeft in de aanvraag geen onderbouwing van deze prognose kunnen vinden. De behaalde eigen inkomsten van het jaar 2015 liggen weliswaar dicht bij het beoogde niveau van eigen inkomsten van 2017-2020, maar Theater Rast onderbouwt in aanvraag niet overtuigend op welke wijze het resultaat van één jaar structureel kan worden gehandhaafd in de komende vier jaar. Gezien het bovenstaande is de commissie niet overtuigd van de geprognosticeerde eigen inkomsten in de komende periode. Rast spreidt de financiering van haar activiteiten over een flink aantal bronnen, wat de risico’s beperkt. Wel is de commissie kritisch over de stevige bedragen die de groep over de hele linie begroot. Zowel de subsidies als de private bijdragen en de publieksinkomsten moeten stijgen. Hierin zit een stevig risico. De commissie vindt in de aanvraag bovendien geen strategie hoe Rast om wil gaan met tegenvallende inkomsten.

  Over de publieksbenadering van Theater Rast is de commissie positief. Zij is van mening dat het gezelschap een goede band heeft opgebouwd met zijn publiek. Veel voorstellingen van de groep hebben een specifieke doelgroep in het cultureel diverse veld en Theater Rast weet deze doelgroepen doorgaans goed te vinden. Theater Rast werkt op dit vlak bovendien samen met ervaren en professionele partners. De groep heeft een groot netwerk (ook internationaal) en de partners beschikken op hun beurt weer over uitgebreide netwerken. Tegelijk vindt de commissie de aanvraag op het punt van de publieksbenadering summier. De middelen die worden aangewend om het publiek te werven, worden in de aanvraag slechts oppervlakkig aangestipt. In de ogen van de commissie vertrouwt Theater Rast sterk op de resultaten van afgelopen jaren, daar waar volgens haar een stevig plan van aanpak noodzakelijk is om het publiek vast te houden dan wel uit te breiden.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Het aanbod plaatst de commissie binnen het teksttheater. Aan teksttheater bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het werk van Theater Rast onderscheidt zich van dit brede aanbod door het herkenbare cultureel diverse karakter. De commissie beoordeelt dat het werk van Theater Rast een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Theater Rast is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Theater Rast in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Theater Rast heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een groot aandeel aan voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Theater Rast een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert een bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De bijdrage voor talentontwikkeling wordt aangevraagd voor het nieuwemakerstraject van Rast, dat zich kenmerkt door individuele coaching, gericht op de talenten van nieuwe theatermakers. Bij Rast krijgen zij zowel de kans eigen projecten uit te voeren als te spelen of anderszins bij te dragen aan de overige Rastprojecten. In 2017 start Rast de samenwerking met twee nieuwe makers: Farbod Moghaddam en Ada Özdogan. In de plannen van Rast mist de commissie een heldere afbakening van de activiteiten die tot de talentontwikkeling behoren. Het gezelschap noemt projecten van de jonge makers Farbod Moghaddam en Ada Özdogan, maar vermeldt tevens dat zij de kans krijgen bijdragen te leveren aan andere projecten van Rast. Verder mist de commissie informatie over de begeleiding van de jonge makers op het terrein van de dramaturgie en het schrijverschap. Omdat een financiële onderbouwing ontbreekt in de aanvraag, heeft de commissie niet kunnen vaststellen waarvoor de gevraagde bijdrage van talentontwikkeling exact bedoeld is.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Theater Rast te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  183.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  50
  1.250
  62.500
  Circuit groot
  6
  3.500
  21.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  158.500
  Toegekend bedrag per jaar
  158.500
  Aangevraagd bedrag per jaar
  183.500

  Circuit klein/middel
  62.500
  Circuit groot
  21.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  158.500
  Toegekend bedrag per jaar
  158.500

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie