MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • Paul van Kemenade

  Inleiding

  Stichting Paul van Kemenade is de rechtsvertegenwoordiger van de activiteiten van Paul van Kemenade. Hij is altsaxofonist, componist, producer, workshopleider en festivalorganisator. De organisatie is gevestigd in Tilburg en heeft als missie kwalitatieve, toegankelijke en avontuurlijke muziek te maken voor een zo groot mogelijk publiek. De kernactiviteiten van de stichting bestaan uit het componeren, arrangeren, organiseren en uitvoeren van concerten en projecten waarbij het leggen van grensoverschrijdende verbindingen vanuit het eigen muzikale idioom met andere muziekstijlen, culturen en generaties essentieel is. Andere kernactiviteiten zijn het overdragen van kennis en het ontwikkelen en ondersteunen van nieuw talent, door het geven van workshops gericht op het samenwerken en samenspelen met jonge talenten. Artistiek uitgangspunt van de activiteiten is de muziek van Paul van Kemenade. Deze kenmerkt zich volgens de aanvrager door een consequente keuze voor jazz waarin improvisatie, een internationale oriëntatie en een uitgesproken eigen geluid de basis vormen. 2017 is een jubileumjaar, waarin Van Kemenade viert dat hij veertig jaar actief is in het vak en dat zijn festival ‘Stranger than Paranoia’ 25 jaar bestaat. Dit jubileum wordt aangegrepen om vooruit te kijken en de activiteiten van de stichting structureel naar een hoger plan te tillen. Dit betekent de voortzetting van een aantal projecten alsmede de realisatie van nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden. Daarbij is de intentie om internationale contacten te verstevigen en nieuwe doelgroepen aan te spreken.

  Voor de komende jaren wil de stichting concerten realiseren van het Paul van Kemenade International Quartet, van het duo Paul van Kemenade en Stevko Busch, van zijn ensemble ‘Three Horns and a Bass’ en van het Paul van Kemenade Quintet & Zuid-Afrikanen. Onder de nieuwe projecten vallen onder meer de activiteiten van het jubileumjaar, de serie ‘Van Kemenade invites…’ en een coproductie met dansgezelschap De Stilte en Cappella Pratensis.
  Op het gebied van educatie en talentontwikkeling wil Van Kemenade het Zuid-Nederlands Leerokest nieuw leven inblazen. Onder zijn leiding spelen jonge talenten en ervaren musici samen en kunnen beide groepen elkaar versterken. Van Kemenade werkt daarin samen met de Jazz Academy in Den Bosch. Na veertien repetities worden vier uitvoeringen gegeven.

  In de periode 2017-2020 speelt Stichting Paul van Kemenade veertig voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 95.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 14.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 109.000 euro.

  Historie

  Stichting Paul van Kemenade ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Stichting Paul van Kemenade beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  De commissie stelt voorop dat het vakmanschap van Van Kemenade buiten kijf staat en dat hij gedurende zijn muzikale carrière een aanzienlijke staat van dienst heeft opgebouwd. De commissie waardeert zijn lyrische spel als altsaxofonist. Hij weet een divers klankenpalet neer te zetten, waarin zijn spel stevig maar ook kwetsbaar kan klinken. Van Kemenade is flexibel en kan uitstekend ‘intunen’ op het specifieke geluid van de diverse groepen waarmee hij werkt. Dit heeft zijn weerslag op de verschillende producties die er door de organisatie worden opgezet. De commissie waardeert de eigen signatuur die hij hiermee meegeeft aan de verschillende bezettingen. Als klinkend voorbeeld noemt zij het duo dat hij vormt met pianist Stevko Busch. Hun transparante samenspel wordt gekenmerkt door een grote gelaagdheid. Minder positief is de commissie over de productie ‘Fantasy Colours’ met De Stilte en Cappella Pratensis. Het idee om met deze groepen samen te werken is origineel, maar de uitwerking heeft te weinig diepgang, waardoor de zeggingskracht zeer beperkt is.

  Verder vindt de commissie dat de organisatie in de laatste jaren weinig artistieke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er is sprake van een aantal programma’s dat in verschillende vormen terugkeert. De commissie vindt het een gemis dat Van Kemenade hierbij nauwelijks buiten zijn gekende circuit treedt. De artistieke samenwerking met verschillende partijen lijkt volgens de commissie vooral vanuit een bestaande opgebouwde relatie met musici tot stand te zijn gekomen. Dit geldt eveneens voor de voorgestelde projecten voor de periode 2017-2020. Over het geheel genomen vindt de commissie de plannen divers, met verbindingen met aansprekende gastmusici. De voorgenomen productie met gnawa-meester Majid Bekkas vindt zij hiervan een goed voorbeeld. Volgens de commissie gaan de meeste producties echter om een voortzetting van de al lopende muziekpraktijk van Paul van Kemenade. Zij mist daarbij een inhoudelijke reflectie op wat de organisatie de afgelopen jaren heeft gerealiseerd en hoe dit in de komende periode naar een hoger artistiek niveau wordt gebracht. Daarnaast wordt de keuze voor de samenwerkingspartners niet gemotiveerd en zijn de projecten artistiek-inhoudelijk niet uitgewerkt. Een uitzondering daarop vormt het jubileumjaar. Hiervoor bestaat wel een concrete aanleiding, namelijk de 40-jarige beroepspraktijk van de saxofonist en het 25-jarig bestaan van zijn festival. Ook hier vindt de commissie dat de genoemde activiteiten onvoldoende gemotiveerd en uitgewerkt zijn. Zo vindt zij dat de tournee langs de zustergemeenten van de standplaats, de carte blanche-series en de nieuwe samenwerkingsverbanden als losstaande ideeën gepresenteerd worden. Bovendien bevatten deze activiteiten geen artistiek kader, muzikale invulling of onderlinge samenhang.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als onvoldoende.

  De financiële situatie van de stichting op basis van de solvabiliteit en liquiditeit is ultimo 2015 niet stabiel. Stichting Paul van Kemenade ontvangt in de huidige beleidsperiode een bijdrage van de gemeente en de provincie. Hierdoor heeft de organisatie het productieniveau op peil weten te houden en de commissie twijfelt er dan ook niet aan dat het voorgenomen aantal concerten gehaald kan worden. Wel staat de commissie zeer kritisch tegenover het percentage eigen inkomsten. Dat is met 30 procent over de periode 2013-2015 naar haar mening laag en geeft blijk van weinig ambitie. De organisatie stelt zich voor de toekomst een lagere subsidieafhankelijkheid ten doel, maar uit de begroting blijkt dat deze alleen maar zal toenemen voor de periode 2017-2020. Het percentage eigen inkomsten daalt in deze periode zelfs met 10 procent. De commissie vindt de spreiding van inkomstenbronnen hierdoor beperkt. Er wordt voor de financiering van activiteiten sterk geleund op overheidsmiddelen, wat de commissie weinig ondernemend vindt. Daarnaast stelt zij dat het niet realistisch is om uit te gaan van een verdubbeling van de exploitatie wanneer het aantal uitvoeringen ten opzichte van de voorgaande jaren gelijk blijft. De organisatie motiveert deze stijging door te wijzen op de aanstelling van een promotie- en een productiemedewerker. Deze aanstellingen zouden moeten leiden tot een toename van de publieksinkomsten en bijdragen uit donaties van een nog op te richten vriendenvereniging. De commissie mist hiervoor een doordachte strategie die de beoogde stijging aan inkomsten aannemelijk had kunnen maken.
  Ten aanzien van de publieksbenadering vindt de commissie de karakterisering van de doelgroepen te weinig specifiek om een gerichte strategie op toe te passen. In de aanvraag worden jazzliefhebbers als de belangrijkste doelgroep genoemd. De methoden en middelen om deze te bereiken worden vervolgens nergens in de aanvraag uitgelegd. Er wordt uitgegaan van niet-onderbouwde aannames, zoals het sterke merk ‘Van Kemenade’ en de binding die zou bestaan met jonge talentvolle musici. Ook zegt de aanvrager samenwerkingsverbanden aan te gaan om potentieel geïnteresseerden te bereiken. Om welke organisaties dit gaat, wordt echter niet vermeld en daarom vindt de commissie niet aannemelijk dat dit het geschetste resultaat oplevert. Zij vindt dat de strategie ten aanzien van publieksbenadering te veel gebaseerd is op wensgedachten en te weinig concreet is uitgewerkt.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  De activiteiten van Paul van Kemenade plaatst zij binnen het genre jazz- en geïmproviseerde muziek. Dit is volgens haar een genre dat met enige regelmaat te horen is op de Nederlandse podia. In de programma’s van Paul van Kemenade worden verbindingen gemaakt met andere genres zoals klassieke- en Armeense muziektradities. Hoewel het maken van cross-overs binnen verschillende muzikale genres vaker wordt toegepast, stelt de commissie dat deze combinatie een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  De stichting is gevestigd in Tilburg, waar het podiumkunstenaanbod beperkt is. Een aanzienlijk deel van de activiteiten van Paul van Kemenade vindt plaats in de vestigingsplaats. Verder constateert de commissie dat in de periode 2013-2015, naast activiteiten in de Randstad, in vergelijking met andere instellingen ook een substantieel aandeel concerten in andere steden en regio’s is gespeeld. De commissie vindt daarom dat Paul van Kemenade een grote bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De commissie vindt de plannen voor talentontwikkeling onvoldoende uitgewerkt. Paul van Kemenade wil het Zuid-Nederlands Leerorkest nieuw leven inblazen. Waarin de musici in dit leerorkest worden begeleid, wordt de commissie niet duidelijk uit de plannen. Ook de aansluiting bij de opleiding aan de conservatoria is onvoldoende uitgewerkt. De commissie heeft op basis van de ervaring van Van Kemenade op het gebied van het geven van workshops vertrouwen dat hij musici kan stimuleren een stap te zetten richting een professionele beroepspraktijk. Zij vindt de gepresenteerde plannen echter te mager om de bijdrage toe te kennen.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Paul van Kemenade te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  109.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  40
  500
  20.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  95.000
  Toegekend bedrag per jaar
  95.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  109.000

  Circuit klein/middel
  20.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  95.000
  Toegekend bedrag per jaar
  95.000

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie