MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • Vloeistof

  Inleiding

  Het Tilburgse hedendaagse dansgezelschap Vloeistof, Stichting voor Choreografie en Dans (Vloeistof) maakt onder artistieke leiding van choreografen Anja Reinhardt en Yuri Bongers voorstellingen in de publieke ruimte, waarmee zij een breed (inter)nationaal publiek wil aanzetten tot reflectie op actuele en maatschappelijke thema’s. Het idioom van Vloeistof beweegt zich volgens het gezelschap tussen dans, getimede beweging en performance. De locatievoorstellingen bevinden zich op het snijvlak van ‘ervaringsdans’ en conceptuele dans en onderscheiden zich doordat de toeschouwer er middenin zit. In het maakproces staat het aanspreken van een divers publiek centraal. Dit bepaalt de thematische keuzes en verklaart de voorkeur om te spelen in de openbare ruimte, aldus Vloeistof. Binnen elk project wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de toeschouwer actief en op een laagdrempelige manier te betrekken en de dans anders te laten beleven. De nadruk ligt daarbij op het ervaren van het absurde, het grappige of het poëtische van menselijk gedrag.

  In de periode 2017-2020 wil het gezelschap de randvoorwaarden voor zijn manier van werken verbeteren, door in te zetten op inhoudelijke groei. Dit gebeurt volgens Vloeistof door een sterker accent te leggen op research, uitwisseling en het aangaan van allianties met andere disciplines, in samenwerking met dansdramaturge Danae Theodoridou. Voor het initiëren en verdiepen van samenwerkingsverbanden wordt een public engagement officer aangetrokken. Met het organiseren van het ‘SubCityLab’ wil Vloeistof door kennisoverdracht bijdragen aan talentontwikkeling van midcareermakers die willen werken in de openbare ruimte. Daartoe werkt het gezelschap samen met (regionale) instellingen en organisaties als Theater De NWE Vorst, Fontys Dansacademie en festival De Karavaan. Naast het creëren van exclusieve ervaringsvoorstellingen zet Vloeistof in op de productie van locatievoorstellingen die een groter publiek toelaten. Het gezelschap streeft ernaar om in de periode 2017-2020 het aantal bezoekers te laten groeien van 10.000 naar 12.500 per jaar. Voor de publiciteit, zakelijke ondersteuning en verkoop van de voorstellingen trekt het twee parttime medewerkers aan, waardoor de artistieke kern wordt ontlast.

  De producties van Vloeistof spelen voor een belangrijk deel op festivals. Het gezelschap heeft naar eigen zeggen in de afgelopen jaren een groeiend netwerk opgebouwd van zowel undergroundfestivals als meer toegankelijke festivals, die bij sommige producties ook optreden als coproducent. De voorstellingen touren veel in regio Zuid (onder andere Festival Boulevard, Incubate, Mundial), maar spelen ook in regio Oost, Noord en Amsterdam.

  In 2017 wordt een locatievoorstelling voor groter publiek in coproductie met De Karavaan (‘We leven op een hellend vlak’) en een cross-overproject in coproductie met Axis en Werkplaats Diepenheim (‘Ter nagedachtenis aan de aarde’) uitgebracht. In de periode 2018-2020 wordt onder de noemer ‘FLUID SPACE’ een trilogie van expedities door de stad gerealiseerd, waarbij ieder jaar wordt samengewerkt met een kunstenaar of partij met specifieke kennis van een andere discipline of een ander domein.

  In de periode 2017-2020 speelt Vloeistof 62 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 152.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 12.955 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 165.455 euro.

  Historie

  Vloeistof ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Vloeistof beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Jukeboxcity’, ‘I am in the middle of something’ en ‘Welkom in de buitenwereld’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

  Zij vindt het positief dat Vloeistof met zijn voorstellingen op locatie zoekt naar nieuwe mogelijkheden om een breed publiek actief en op een laagdrempelige manier te betrekken bij moderne dans. Het werken op bijzondere locaties in de stad en regio en de thema’s die in de voorstellingen worden behandeld, bieden naar haar mening een mooi uitgangspunt om dans anders te beleven.

  De commissie stelt vast dat het werk van Vloeistof in de afgelopen jaren oorspronkelijker is geworden en een duidelijker eigen signatuur laat zien, maar is niettemin onvoldoende overtuigd van de artistieke kwaliteit ervan. Uit de voorstellingen die Vloeistof in het recente verleden voor de vlakkevloerpodia heeft gemaakt, spreekt volgens de commissie weinig vakmanschap. Zij vindt de choreografische kwaliteit ondermaats en het bewegingsmateriaal weinig bijzonder. Daarbij is de vertaling van de thema’s vaak nogal letterlijk, waardoor de voorstellingen weinig aan de verbeelding van het publiek overlaten. Dit doet volgens de commissie afbreuk aan de zeggingskracht van het werk. Alhoewel zij de locatievoorstellingen van Vloeistof over het algemeen beter geslaagd vindt, is de commissie ook hier kritisch over de vertaling van de thematiek en dramaturgische uitwerking hiervan. Hierdoor brengt het werk naar haar mening weinig teweeg bij het publiek.

  De toekomstplannen voor de periode 2017-2020 geven de indruk dat de artistieke kern van Vloeistof zich bewust is van de noodzaak om in artistiek-inhoudelijk opzicht te groeien. Dit blijkt onder meer uit de samenwerking met een dansdramaturg en het aantrekken van zakelijke ondersteuning, waardoor Anja Reinhardt en Yuri Bongers meer tijd krijgen om zich te richten op het artistieke proces. Desondanks is de commissie van mening dat uit de aanvraag onvoldoende blijkt waaruit de beoogde verdieping zal bestaan en op welke wijze het werk van Vloeistof aan diepgang zal winnen.

  Alhoewel het gezelschap een breed publiek wil aanzetten tot reflectie op actuele en maatschappelijke thema’s en daarbij zoekt naar nieuwe mogelijkheden om de toeschouwer actief bij het werk te betrekken en de dans anders te laten beleven, blijft dit in de uitwerking van de producties vanaf 2017 onderbelicht. Ook mist de commissie in dit verband een heldere visie op de publieksinteractie die Vloeistof nastreeft. Door de oppervlakkige uitwerking van de plannen wordt niet duidelijk hoe het streven naar meer zeggingskracht zich zal verhouden tot de schaalvergroting van de locatievoorstellingen waarnaar het gezelschap streeft. De samenwerking met kunstenaars of partners met specifieke kennis van een andere discipline of een ander domein wordt weliswaar gemotiveerd, maar mist volgens de commissie een inhoudelijke onderbouwing. Daarnaast liggen de toekomstige voorstellingen in het verlengde van het eerdere werk van Vloeistof, zonder dat er sprake is van onderscheidende thema’s of concepten. Hierdoor is de commissie er niet van overtuigd dat de plannen van Vloeistof zullen leiden tot aansprekende producties en daarmee tot een solide kwaliteitsbasis voor de toekomst.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Zij constateert dat Vloeistof in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van projectsubsidies heeft geproduceerd. Om die reden is het er niet in geslaagd om een solide financiële basis op te bouwen. Dit komt volgens de commissie ook naar voren in de bedrijfsmatige organisatie van het gezelschap, waarin tot nu toe geen ruimte was voor specifieke functies op het gebied van zakelijke leiding of verkoop. Om die reden vindt zij het aannemelijk dat Vloeistof de komende jaren streeft naar een uitbreiding van de organisatie.

  De commissie is evenwel niet overtuigd van de financiële onderbouwing van de gewenste groei. Vloeistof zet in de periode 2017-2020 in op het produceren van locatievoorstellingen voor een groter publiek dan tot dusver het geval was, en verwacht daarmee een verdubbeling van de publieksinkomsten te behalen. De commissie noemt deze stijging weinig realistisch, aangezien deze nauwelijks wordt onderbouwd door prestaties uit het verleden. De publieksinkomsten in de periode 2013-2015 laten geen constante, stijgende lijn zien en daarnaast verwacht het gezelschap de komende jaren minder activiteiten te zullen ontwikkelen.

  De commissie noemt het positief dat in de aanvraag verschillende samenwerkingsverbanden worden genoemd, die door hun gerichtheid op publieksvergroting en coproductie in principe zicht bieden op een positieve bijdrage aan het verdienmodel van Vloeistof. De aanvraag werkt evenwel niet uit hoe de beschreven samenwerkingen zullen leiden tot de beoogde schaalvergroting. Daarbij is in het plan geen alternatief scenario opgenomen in het geval deze begrote inkomsten uitblijven. Dat geldt volgens de commissie ook voor de verhoging van de structurele ondersteuning vanuit de gemeente Tilburg en de structurele bijdrage van de provincie Brabant. Ook noemt zij de verwachtingen van het gezelschap op het gebied van private subsidiëring en sponsoring optimistisch. In de plannen ontbreekt een afdoende onderbouwing hiervoor.

  Dat Vloeistof er nadrukkelijk voor kiest om zijn voorstellingen te spelen in de openbare ruimte en op festivals, heeft volgens de commissie geleid tot een goede positionering in de zuidelijke regio's waarbinnen het gezelschap vooral actief is. Hoewel zij het waardeert dat Vloeistof zich daarbij richt op een brede doelgroep, mist de commissie in de plannen een helder uitgewerkte visie op publieksbenadering. De marketingparagraaf is nogal basaal van opzet en de daarin genoemde strategieën kennen een matige uitwerking. Zo wil Vloeistof met de inzet van een public engagement officer de interactie met het publiek diversifiëren, door het leggen van verdiepende verbindingen in relatie tot de thematiek van de voorstellingen. Hoe een en ander handen en voeten zal krijgen, legt de aanvraag niet uit. Ook de manier waarop het gezelschap festivalbezoekers, die het als zijn vaste publiek beschouwt, voor langere tijd aan zich wil binden door deze op een innovatieve manier bij de voorstellingen te betrekken, wordt niet nader onderbouwd. Hierdoor is de commissie er niet van overtuigd dat de ambities ten aanzien van de publieksgroei zullen worden gerealiseerd.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Het werk past naar haar mening binnen het genre van de moderne/hedendaagse/conceptuele dans, dat ruim vertegenwoordigd is op de Nederlandse podia. De voorstellingen van Vloeistof binnen het vlakkevloercircuit vindt de commissie niet onderscheidend vanwege de overlap met het overige dansaanbod. Het werk in de openbare ruimte slaagt hierin beter door zijn nadruk op publiekservaring. Om die reden zijn de activiteiten van Vloeistof volgens de commissie onderscheidend en leveren zij een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  Vloeistof is gevestigd in Tilburg en voert daar regelmatig activiteiten uit. De commissie stelt vast dat het podiumkunstaanbod in Tilburg en omgeving in vergelijking met de grote steden in de Randstad minder groot is. Tegelijkertijd merkt zij op dat de stad een goede culturele infrastructuur kent op het gebied van podiumkunsten. Verder constateert de commissie dat Vloeistof in de periode 2013-2015 vooral voorstellingen heeft gespeeld binnen de zuidelijke regio. Het aandeel aan voorstellingen in andere steden en regio’s, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen laag. De aanvraag voor de periode 2017-2020 laat eenzelfde spreiding zien. De commissie vindt dat Vloeistof een beperkte bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Vloeistof niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  165.455
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  165.455
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie