MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • Wishful Singing

  Inleiding

  Wishful Singing is een vocaal ensemble van vijf zangeressen, gevestigd in Amsterdam. De artistieke leiding wordt gevormd door zangeres Marjolein Verburg en voor de zakelijke leiding staat een vacature open. De missie van het ensemble is om het beste vrouwelijke vocaal ensemble te zijn in binnen- en buitenland. Daarnaast wil Wishful Singing zijn publiek raken via een gedeelde muzikale totaalervaring. De kernactiviteiten van het ensemble bestaan uit het geven van concerten en het uitbrengen van opnames via geluidsdragers en internet. Het ensemble laat muziek componeren en arrangeren en draagt op deze manier bij aan de opbouw van het repertoire voor vrouwelijke vocale ensembles. Ook verzorgt het ensemble concerten in het zakelijke circuit. De educatieve tak van de organisatie verzorgt masterclasses en heeft een educatieve lijn, geschikt voor scholen.

  De artistieke ambities voor de komende periode zijn: de bekendheid van en de waardering voor a-capellamuziek vergroten, het ontwikkelen en uitvoeren van pakkende, avontuurlijke en vernieuwende concertprogramma's, verbindingen creëren door samenwerkingen aan te gaan met topensembles, -artiesten en -makers, onderzoeken hoe er nog meer binding kan ontstaan met het publiek door immersive concerten en het arrangeren en componeren van kwalitatieve kindermuziek voor scholen en kinderkoren.

  Voor de periode 2017-2020 heeft de organisatie de volgende activiteiten beschreven: een muziektheatervoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar, geproduceerd door Oorkaan en getiteld ‘Hoge noo(d)t’; een productie van concertgebouw de Doelen en de Koorbiënnale Haarlem, getiteld ‘Ballroom Dreams’ en een muziektheatrale voorstelling geïnspireerd door de Ballroom-scene uit de jaren twintig en dertig. Dit laatste project betreft een samenwerking met het Duitse vocaal ensemble Amacord.

  Verder realiseert het ensemble een serie ‘Mindfulness-concerten’ waarin de aansluiting wordt gezocht met het gevoel van innerlijke rust en bezinning bij het publiek, met repertoire van Hildegard von Bingen, David Lang en Eric Whitacre; een productie van Herman Finkers waarin het ensemble met vijf mannelijke zangers met gregoriaanse gezangen een katholieke mis theatraal vormgeeft en vanuit een heel andere invalshoek benadert dan gebruikelijk is; een productie met a-capellamuziek van Joost Kleppe en een tekst van Ruben van Gogh rond de Amerikaanse documentaire serie ‘Making a Murderer’. Voorgenomen zijn verder een productie getiteld ‘Meisjes van Dertig’, dit betreft een ode aan het cabaret en de kleinkunst in Nederland, in samenwerking met Bert van den Brink; een coproductie met het jongNBE getiteld ‘An American in Paris’ en een programma getiteld ‘Wow die Vrouw’, waarin twee uitzonderlijke vrouwen thematisch tegenover elkaar worden gezet. Ook worden er ieder jaar kerstprogramma’s geproduceerd, getiteld ‘Crispy Christmas’, met Combattimento en de reprise van ‘It's beginning to look a lot like Christmas’. Ten slotte liggen er plannen voor concerten op internationale podia in Hongarije, Japan, Spanje, China en Duitsland. Deze concerten worden aangeboden door plaatselijke agenten.

  In de periode 2017-2020 realiseert Wishful Singing 53 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 105.200 euro.

  Historie

  Stichting Wishful Singing ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Wishful Singing beeld en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen en/of de concerten ‘Turris Babel’, ‘O Denneboom’ en ‘Vrijheid’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Op basis van het meegeleverde materiaal en de concerten die zij heeft bezocht concludeert de commissie dat de vijf vocalisten over gedegen vakmanschap beschikken. De concerten kenmerken zich over het algemeen door een mooie kleuring in de lage registers, maar tijdens een aantal passages vindt zij de hoge stemmen te overheersend. Dit is bijvoorbeeld het geval in de opname van ‘Turris Babel’. De commissie concludeert dat de balans tussen de verschillende vocalisten op dit soort momenten voor verbetering vatbaar is. De commissie heeft waardering voor de ontwikkeling van het omvangrijke repertoire dat in de loop der jaren is opgebouwd. Ook vindt zij dat de Close Harmony-concerten een goede uitstraling hebben door een enthousiaste podiumpresentatie. In de concerten in een meer theatrale setting ontbreekt het volgens de commissie echter aan verdieping, waardoor deze aan zeggingskracht inboeten.

  Voor de periode 2017-2020 beschrijft Wishful Singing volgens de commissie een aantal ambitieuze plannen. Zij waardeert de manier waarop Wishful Singing nadenkt over de verschillende presentatievormen en hierin ook de samenwerking aangaat met gerenommeerde partijen. Toch blijft volgens haar de artistieke visie, en in het verlengde daarvan de eigen signatuur, in het plan onderbelicht. Wat het vocale ensemble op artistiek gebied gaat toevoegen aan de voorgenomen producties is volgens de commissie onvoldoende uitgewerkt. Zij leest in het plan bijvoorbeeld een aantal sociaal-maatschappelijke thema’s die zijn weerslag hebben op de voorstellingen. Maar welk standpunt de aanvrager rond deze thema’s inneemt, wordt niet duidelijk. Ook merkt de commissie op dat in een aantal producties de presentatievorm de overhand krijgt ten opzichte van het muzikale programma. Zij mist eigenzinnige programmatische keuzes die de presentatievorm ook inhoudelijk verdiepen. De samenstelling van het programma tijdens de ‘Mindfulness-concerten’ beperkt zich bijvoorbeeld tot het geven van namen van componisten, waardoor dit concept een enigszins vrijblijvende indruk op de commissie maakt. Onder andere hierdoor is zij er niet van overtuigd dat de gehele artistieke lijn van de programmering van een grote mate van oorspronkelijkheid zal getuigen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Zij vindt het positief dat de organisatie een gemengde beroepspraktijk onderhoudt, waarin ook de activiteiten op educatief vlak bijdragen aan het verwerven van inkomsten. Over de jaren 2014 en 2015 vormden subsidies en schenkingen aan Wishful Music Education een belangrijk deel van de begroting. Ook heeft de commissie waardering voor de inzet van de vijf vocalisten, die op zakelijk vlak alle taken uitvoeren. Zij zijn gedreven en hebben met succes een bloeiende concertpraktijk weten op te zetten, waarin ook een directe band met het publiek centraal staat.

  De commissie heeft begrip voor de wens van Wishful Singing om te professionaliseren en hiervoor een zakelijk leider aan te stellen en een kantoor te huren, maar vindt deze plannen onvoldoende uitgewerkt. De verwachting van de organisatie is dat de eigen inkomsten vervolgens fors stijgen en dat er meer concerten geboekt worden in binnen- en buitenland. Deze motivatie is volgens de commissie niet realistisch zolang er geen goed onderbouwd inhoudelijk plan ligt op basis waarvan de zakelijk leider aan de slag kan gaan. De commissie constateert verder dat de totale directe eigen inkomsten een verdubbeling laten zien in de begroting. Zij vindt dit echter niet aannemelijk, omdat een heldere strategie op dit punt ontbreekt. Zo vindt de commissie het op zich ambitieus dat de organisatie een toename verwacht in het aantal vrienden, ondergebracht in Wishful Fifty, maar er wordt niet overtuigend toegelicht hoe die moet worden gerealiseerd.

  De commissie vindt dat de aanvrager een heldere kijk heeft op de ambities voor de toekomst, maar dat deze niet in alle gevallen realistisch zijn. Zij constateert dat Wishful Singing voorbeelden uit het recente verleden gebruikt om risicovolle producties op een juiste manier in te schatten. Hiervoor hanteert de organisatie een afnamezekerheid, waardoor in een vroeg stadium inzicht verkregen wordt over de grootste risico’s. Een kanttekening zet de commissie bij de verwachte bezoekersaantallen. Hier verwacht de organisatie een verdubbeling ten opzichte van de periode 2013-2015, zonder dat hier een duidelijke onderbouwing voor wordt gegeven.

  Het beeld dat de organisatie heeft van haar doelgroepen vindt de commissie te breed. Wishful Singing benoemt liefhebbers van kamermuziek, koormuziek en vocale ensembles en wil een nieuwe doelgroep aanspreken: die van jongeren in de leeftijdscategorie 24 tot 40 jaar, die nog niet zo bekend is met klassieke muziek. In de aanvraag wordt niet vermeld hoe de aanvrager de specifieke doelgroepen wil benaderen. De organisatie geeft aan dat ze via een publieksonderzoek haar achterban nog beter in kaart wil brengen. Hoe zij dit onderzoek gaat doen wordt echter niet duidelijk. Met name waar het jongeren betreft, is de commissie niet overtuigd dat de aanvrager deze doelgroep zal weten bereiken. Wel vindt de commissie het positief dat de organisatie intensiever wil gaan samenwerken met de marketingafdeling van de vaste plekken waar wordt opgetreden en op dit gebied ook de samenwerking aangaat met de pr- en marketingafdeling van het jongNBE en Slagwerk Den Haag. Hier kan volgens de commissie een professionaliseringsslag gemaakt worden, maar zij vindt het een gemiste kans dat de acties in de meeste gevallen niet goed zijn toegespitst op de voorgenomen producties. De productie met Herman Finkers zou bijvoorbeeld een goede aanleiding zijn om nieuw publiek aan zich te binden, maar hier wordt in het plan geen koppeling gemaakt.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  Het repertoire van het vocale ensemble omvat bekende composities die veelvuldig op de Nederlandse podia te horen zijn. Daarnaast zingt het koor enkele opdrachtwerken, maar deze vormen geen substantieel onderdeel van de programmering. De commissie stelt voorts vast dat er ook in de vrije sector veel aanbod van a-capellakoren aanwezig is. De commissie vindt dat het werk van Wishful Singing geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit levert.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de spreiding van Wishful Singing als ruim voldoende.

  Wishful Singing is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat het koor in de periode 2013-2015 een groot aandeel concerten heeft gespeeld in andere steden en regio’s. Voor de periode 2017-2020 beschrijft de organisatie eenzelfde spreiding van concerten door het land. De commissie vindt dat Wishful Singing een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Wishful Singing te honoreren voor zover het budget het toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  105.200
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  37
  500
  18.500
  Circuit groot
  3
  3.900
  11.700
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  105.200
  Toegekend bedrag per jaar
  105.200
  Aangevraagd bedrag per jaar
  105.200

  Circuit klein/middel
  18.500
  Circuit groot
  11.700
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  105.200
  Toegekend bedrag per jaar
  105.200

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie