MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • Holland Opera

  Inleiding

  Holland Opera, in 1993 opgericht als Xynix Opera, is sinds 2010 gevestigd in De Veerensmederij in Amersfoort. De artistieke en zakelijke leiding is in handen van regisseur Joke Hoolboom en dirigent/zanger Niek Idelenburg. Zij werken samen met een vast team van vormgevers en licht- en geluidontwerpers. Holland Opera heeft als missie om voor een jong en divers publiek opera te maken die ontroert en betovert, die toegankelijk en actueel is en maatschappelijk relevante onderwerpen centraal stelt. Daarbij worden oude verhalen verbonden met de huidige tijd en worden bezoekers onder meer door geavanceerde composities geprikkeld tot kijken, luisteren en communiceren, aldus de aanvraag. Het gezelschap produceert muziektheater voor de jeugd in het theater en op scholen, en groot gemonteerde opera’s op locatie. Holland Opera onderscheidt zich naar eigen zeggen door het uitbrengen van nieuwe, doorgecomponeerde opera’s, gezongen door klassiek geschoolde zangers, maar ingebed in het hier en nu en gebruikmakend van cross-overs van hedendaagse stijlen. Jeugdliteratuur, klassiek repertoire en klassieke mythologie vormen vaak de basis voor het nieuw geschreven werk. Hierbij willen de makers met actuele thema’s hun publiek aan het denken zetten. Voor elke productie wordt een opdracht verstrekt aan componisten en/of librettisten. Ook wordt regelmatig samengewerkt met (jonge) ensembles.

  In de komende periode wordt deze lijn voortgezet. Zo worden compositie-opdrachten verstrekt aan onder anderen Willem Jeths, Chiel Meijering en Jonathan Dove. Alle componisten kenmerken zich volgens de aanvraag door een eigen idioom in combinaties met verschillende muziekstijlen, zoals pop, jazz, klassiek en wereldmuziek. Voor de libretto’s worden onder anderen Joke van Leeuwen, Pieter van de Waterbeemd en Carel Alphenaar geëngageerd. Voor de periode 2017-2020 worden jeugdvoorstellingen voor zowel de grote als de kleine zaal ontwikkeld en staat er ieder jaar een grootschalige locatievoorstelling op het programma. Vrijwel alle producties worden hernomen; zo staat voor 2017 de reprise van de in 2007 uitgebrachte opera ‘Styx’ gepland en wordt de productie ‘Orpheus’ uit 2014 op uitnodiging van het festival Århus in 2017 gespeeld in Denemarken. De jeugdproducties behelzen onder meer een dansopera over de drang om te veranderen en een voorstelling over prestatiedruk en de macht van sociale media. Op artistiek vlak wordt samengewerkt met onder meer Blauwe Uur, jongNBE, DOX, De Stilte, Opera Zuid en de Birmingham Opera Company, waarmee een community-opera is ontwikkeld. Interactieve educatieprogramma’s blijven ook de komende periode een belangrijk speerpunt binnen het beleid. Zo is er een samenwerkingsverband met scholen opgezet. Daarnaast maakt Holland Opera deel uit van een samenwerkingsverband met vier andere jeugdgezelschappen uit het hele land: Klasse Theater Uitjes. Ten slotte wil de aanvrager intensief inzetten op talentontwikkeling; er wordt een meerjarig traject aangeboden aan twee jonge operaregisseurs en twee choreografen. Holland Opera heeft twee jonge regisseurs uitgenodigd om twee opera’s te regisseren en een co-regie te voeren. Zij worden daarbij intensief begeleid door de artistiek leider van Holland Opera. Daarnaast worden twee jonge choreografen uitgenodigd, die een soortgelijk traject zullen volgen. Op het gebied van talentontwikkeling van jonge zangers wordt samengewerkt met Opera Zuid.

  In de periode 2017-2020 speelt Holland Opera negentig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 374.000 euro. Daarnaast is een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 37.400 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 411.400 euro.

  Historie

  Holland Opera ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016. Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds vier voorstellingen van drie verschillende producties van Holland Opera bezocht. Daarnaast is er door Holland Opera beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Blauwbaard op Rijnauwen’, ‘4 Musketiers’, ‘Orfeo Underground’ en ‘Suikertantes’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Zij noemt de thema’s die de makers kiezen als uitgangspunten voor de voorstellingen interessant en aansprekend voor de beoogde doelgroepen. De commissie is positief over de verzorgde vormgeving die de voorstellingen van het gezelschap kenmerkt en het inventieve gebruik van de ruimte die met name bij de jaarlijkse locatievoorstelling van Holland Opera een belangrijke rol speelt. De commissie mist in het algemeen echter diepgang in de uitwerking van de thematiek. De verhaallijnen zijn tamelijk eenduidig en de teksten ontberen soms verbeeldingskracht. Door de sterke focus op de vorm komt de dramatiek van de mythologische verhalen of de onderwerpen niet altijd goed uit de verf. Mede hierdoor lopen de producties het risico om enigszins eendimensionaal te worden en aan zeggingskracht in te boeten. Zo vindt de commissie dat in de productie ‘Blauwbaard’ op Fort Rijnauwen inventief gebruik is gemaakt van de ruimte en dat het vormgevingsconcept mooie beelden oplevert. Tegelijkertijd komen het liefdesverhaal en het drama van Judith en Blauwbaard in haar ogen onvoldoende uit de verf. De commissie constateert dat Holland Opera doorgaans goede componisten aan zich weet te binden, zoals bijvoorbeeld Jonathan Dove en Oene van Geel. Zij plaatst wel een kanttekening bij de muzikale benadering van bestaand materiaal. Zo zijn de bewerkingen van de klassieke werken weinig spannend en is het uitvoeringsniveau volgens de commissie wisselend van kwaliteit. Alhoewel de zangers van Holland Opera individueel over voldoende vakmanschap beschikken, is de samenzang in haar ogen voor verbetering vatbaar.

  Het beleid voor de komende periode borduurt in grote lijnen voort op de eerdere activiteiten van Holland Opera. Aan de producties liggen relevante, actuele onderwerpen ten grondslag en de commissie is positief over de verschillende samenwerkingspartners, zoals DOX en jongNBE. Op muzikaal vlak worden verschillende samenwerkingen met componisten voortgezet en wordt er consequent ingezet op een mengeling van diverse stijlen, waarbij de uitvoerenden klassiek geschoolde zangers zijn. De integratie van de verschillende muziekstijlen noemt de commissie aansprekend. Zij vindt de plannen echter ook behoudend en de artistieke visie niet altijd even scherp geformuleerd. De plannen zijn in haar ogen bovendien meer een werkwijze dan een inhoudelijk concept. Zo worden de dramaturgische keuzes niet onderbouwd en wordt de wijze waarop Holland Opera de voorgenomen actualisering in zijn voorstellingen wil doorvoeren weinig concreet gemaakt. Ook de muzikale ontwikkeling wordt volgens de commissie onvoldoende toegelicht. Mede doordat Holland Opera volgens een vast, weliswaar beproefd, format werkt, plaatst de commissie een kanttekening bij de vernieuwing die het gezelschap nastreeft. In dit kader noemt zij het engageren van twee jonge regisseurs en twee choreografen en de samenwerking met Het Houten Huis een positieve ontwikkeling die kan bijdragen aan de oorspronkelijkheid van de voorstellingen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

  Zij constateert dat de aanvrager de afgelopen jaren in continuïteit een groot aantal producties heeft uitgebracht en daarbij een gezonde financiële basis heeft weten te behouden. Daarnaast is Holland Opera erin geslaagd om hoge eigen inkomsten te genereren, onder meer doordat het gezelschap een vaste sponsor aan zich heeft weten te binden. Tevens heeft de commissie waardering voor de hoge publieksinkomsten die het gezelschap weet te genereren, onder meer door in het eigen theater te spelen, en de relatief forse inkomsten uit vriendenrelaties. Voor de komende periode staat Holland Opera een aanzienlijke stijging van de totale gemiddelde begroting voor ogen; de commissie vindt de onderbouwing hiervan overtuigend. Zo wordt er op hogere inkomsten uit sponsoring gerekend en verwacht het gezelschap ook een stijging van de gemiddelde publieksinkomsten ten opzichte van de periode 2013-2015. De begrotingsontwikkeling staat in verhouding tot het aantal voorgenomen activiteiten, dat een groei laat zien ten opzichte van de afgelopen jaren. Het dekkingsplan kent volgens de commissie een goede financieringsmix, waarbij het risico wordt gespreid over verschillende inkomstenbronnen en over verschillende soorten producties en speelcircuits. Dat Holland Opera is opgenomen in de Basisinfrastructuur (BIS) van Amersfoort, geeft bovendien de nodige zekerheid over inkomsten uit lokale overheidsgelden op de langere termijn. Mede door de heldere visie op de bedrijfsvoering is de aanvrager naar de mening van de commissie in staat om een goede afweging te maken tussen ambities en risico's.

  Holland Opera heeft een goed beeld van de eigen positie in het veld; alhoewel het gezelschap niet het enige gezelschap is dat muziektheater voor de jeugd produceert, richt het zich wel als een van de weinige op de klassiek geschoolde stem. Door de samenwerkingsverbanden met andere jeugdgezelschappen en uitgebreide educatieve randprogramma's bij alle jeugdvoorstellingen heeft Holland Opera zich tot een belangrijke speler in het scholencircuit ontwikkeld. Bovendien heeft het gezelschap zich door de grootschalige locatieproducties een voor het publiek herkenbare plek in de regio weten te verwerven. De commissie noemt de plannen op het gebied van publieksbenadering stevig onderbouwd. Holland Opera heeft een helder beeld van de eigen doelgroepen, onder meer doordat er al sinds geruime tijd publieksenquêtes worden uitgevoerd. De aanvrager richt zich in eerste instantie op jeugd en jongeren uit het basis- en middelbaar onderwijs. Voor de komende periode streeft het gezelschap ernaar om het aandeel jongeren te vergroten, bijvoorbeeld door op voor deze doelgroep aantrekkelijke stadslocaties te spelen of door familietickets aan te bieden bij de grote locatiespektakels. Verder is de aanvrager zeer actief op social media, onder andere met een eigen YouTube-kanaal. Ook het feit dat de bij de producties betrokken vrijwilligers en amateurzangers en -spelers worden ingezet als ambassadeur van Holland Opera, kan bijdragen aan de publieksontwikkeling. Dit geldt eveneens voor de samenwerking met diverse partijen binnen en buiten het culturele veld. Al met al heeft de commissie vertrouwen in de geprognosticeerde stijging van de bezoekersaantallen.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij rekent het aanbod van Holland Opera tot muziektheater voor de jeugd. Er wordt in Nederland veel jeugd(muziek)theater geproduceerd en gespeeld, door instellingen in de Basisinfrastructuur en in het vrije circuit. Alhoewel ook andere jeugdgezelschappen opdrachten verstrekken voor nieuw werk aan componisten en librettisten, richt Holland Opera zich consequent op muziek voor de klassiek geschoolde stem en doorgecomponeerde muziek. De commissie is van oordeel dat Holland Opera zich hiermee onderscheidt. Daarom is de commissie van mening dat het werk van Holland Opera een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het aanbod.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  Holland Opera is gevestigd in Amersfoort, waar het aanbod aan podiumkunsten beperkt is. Het gezelschap is goed ingebed binnen de culturele infrastructuur van de vestigingsplaats en organiseert onder meer activiteiten in het eigen theater, De Veerensmederij. Landelijk gezien heeft Holland Opera in de periode 2013-2015 een substantieel aandeel voorstellingen in verschillende steden en regio's weten te realiseren, waarbij de nadruk lag op de regio’s Midden en Zuid. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. Daarmee is er volgens de commissie sprake van een grote bijdrage aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage voor talentontwikkeling niet toe te kennen.

  Alhoewel de commissie waardering heeft voor het feit dat Holland Opera vier jonge regisseurs en choreografen in het kader van een talentontwikkelingstraject wil begeleiden, stelt zij tegelijkertijd vast dat deze makers slechts in beperkte mate de artistieke eindverantwoordelijkheid zullen dragen van de producties waarbij zij worden betrokken. De rol die de makers zullen vervullen is overwegend die van coregisseur of co-choreograaf. De commissie vindt de activiteiten daarmee minder interessant waar het gaat om de talentontwikkeling van de betreffende makers.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Holland Opera te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  411.400
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  70
  2.500
  175.000
  Circuit groot
  20
  6.200
  124.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Bijdrage jeugd
   
  29.167
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  403.167
  Toegekend bedrag per jaar
  403.167
  Aangevraagd bedrag per jaar
  411.400

  Circuit klein/middel
  175.000
  Circuit groot
  124.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  403.167
  Toegekend bedrag per jaar
  403.167

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie