MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • Podium Mozaïek

  Inleiding

  Podium Mozaïek is een internationaal cultuurpodium in Amsterdam-West dat theater, muziek, dans, spoken word, verhalen, beeldende kunst, film en alle mogelijke combinaties daarvan programmeert. Het podium, geleid door Zafer Yurdakul, zet in op de ontwikkeling van een artistiek en cultureel divers aanbod dat meerdere groepen in de samenleving aanspreekt. Het identificeren van thema’s die actueel zijn binnen de diverse groeperingen vindt het theater van belang, maar ook de ondersteuning van makers en spelers met een andere, (bi-)culturele achtergrond. Podium Mozaïek wil zich manifesteren als expertisecentrum voor culturele diversiteit in het theater, zowel in programmaontwikkeling, marketing en publieksbereik als in een nieuwe vorm van producentschap.

  In de komende jaren wil Podium Mozaïek investeren in de ontwikkeling van programma's en producties die een cultureel divers publiek aanspreken en in een verdiepend, op uitwisseling gericht randprogramma. Door middel van deze randprogrammering zet Podium Mozaïek de inhoud van de voorstellingen in een thematisch kader. De thema’s spelen langere tijd, worden in verschillende projecten verwoord en door verschillende makers geuit. Het gaat om thema's als ‘vluchtelingen in Europa’ (migratie), ‘radicalisering in de buurt’, ‘identiteit’ en ‘je thuis voelen’, ‘goed nieuws over de interculturele samenleving’ en grootstedelijke thema’s als ‘gentrificatie’, ‘eenzaamheid’ en ‘de toekomst van de stad’. De activiteiten waarvoor ondersteuning wordt gevraagd, zijn het 'Theater Manifest' en drie projecten die daarbinnen vallen. Podium Mozaïek signaleert dat theaterbezoek niet langer gaat om ‘bekijken’ alleen, maar vooral om ‘beleven’. Mensen hebben behoefte aan unieke ervaringen, bijzondere evenementen, speciale locaties en contact met andere mensen. Met het ‘Theater Manifest’ wil Podium Mozaïek via een randprogrammering voorstellingen in een breder en dieper kader plaatsen: in huis, in het land en online. De randprogrammering sluit aan op het hoofdprogramma en wordt op verschillende manieren vormgegeven: opdrachten aan makers, publieksgesprekken, exposities, muzikale omlijstingen, diners, ontmoetingen, specifieke samenwerkingen en festivals. Daarbij wil Podium Mozaïek drie op zichzelf staande theatrale programma’s uitbrengen. De beoogde projecten worden gemaakt, gepresenteerd en getoerd in coproductie met diverse partners.

  'Speak Up!' is het eerste project: theatermaker Edit Kaldor hanteert een theaterprocédé waarbij mensen het podium betreden die anders zelden worden gehoord. Kaldor ontwikkelt nieuwe bijeenkomstvormen die bestaande patronen van buitensluiting willen doorbreken. Op deze manier wordt interactief gewerkt rond de thema’s ‘uitsluiting’ en ‘isolement van migranten’. '5200 woorden' is een 'out-of-the-classroom-taal-event' in samenwerking met het theaterplatform Zina. De voorstelling bestaat uit theatrale ontmoetingen tussen niet en wel Nederlandssprekenden. Daarin wordt een taalzone gecreëerd om in gelijkwaardigheid met elkaar contact te maken, ondanks de belemmeringen die het niet spreken van elkaars taal met zich meebrengt. In 'Open Lab', eveneens samen ontwikkeld met Zina, worden zes makers van verschillende afkomst en uit verschillende disciplines gevraagd om gezamenlijk het thema ‘identiteit’ te bevragen en vorm te geven. De begrippen ‘fundamenteel’ en ‘extreem’ zullen als rode draad door dit onderzoek lopen. Binnen het ‘Theater Manifest’ wordt tevens het internationale samenwerkingsproject ‘Europe Now’ ondergebracht, een netwerk van Europese theaters/gezelschappen dat voorstellingen over het nieuwe Europa wil uitwisselen.

  In de periode 2017-2020 speelt Podium Mozaïek 58 voorstellingen. Het gevraagde subsidiebedrag is 147.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 29.500 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 177.000 euro.

  Historie

  Podium Mozaïek ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Podium Mozaïek geen beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  Podium Mozaïek heeft een belangrijke functie in Amsterdam voor de presentatie van professionele podiumkunsten van cultureel diverse makers. In die functie vindt de commissie Podium Mozaïek een belangrijk podium dat verhalen vertelt en onderwerpen aan de orde kan stellen voor mensen die niet regelmatig naar het theater gaan. De aanvrager maakt in artistiek opzicht niet de gemakkelijkste keuzes, maar stelt de inhoudelijke expertise in dienst van het samenstellen van een breed aanbod, waarin hij het artistiek risico niet schuwt. Van oorsprong heeft Podium Mozaïek een programmerende functie. In het plan voor de komende jaren lanceert Podium Mozaïek investeringen in de ontwikkeling van theatrale programma’s en gaat de organisatie zich ook toeleggen op het (co)produceren van theatervoorstellingen. De commissie vindt dit op zichzelf een interessante ontwikkeling, maar Podium Mozaïek weet dit voornemen in de aanvraag niet vertrouwenwekkend in te vullen. Zo heeft de commissie in de plannen geen inhoudelijke reden aangetroffen voor Podium Mozaïek om zich als producent te verbinden aan projecten die in eerste instantie van buitenaf, dus van gezelschappen buiten de instelling zelf, afkomstig zijn. Podium Mozaïek wil samenhang en context verschaffen en de mensen laten ‘beleven’ in plaats van alleen laten ‘bekijken’. Daarmee geeft de aanvrager volgens de commissie nog geen inzicht in de beweegredenen achter de voornemens om de grote stap te zetten naar (co-)producentschap. De gewenste doelstellingen zijn in de ogen van de commissie ook goed te bereiken door als afnemer projecten ‘in te kopen’ die bijdragen aan die doelstellingen. Tevens ontbreekt het naar de mening van de commissie in de aanvraag aan een overkoepelende artistieke visie bij de keuze van de betreffende producties. De projecten voor de komende jaren zijn gericht op publieksparticipatie en het betrekken van cultureel diverse publieksgroepen. Dat zijn op zichzelf duidelijke doelstellingen waar Podium Mozaïek zich sterk voor maakt, maar de verschillende producties zijn voor wat betreft de inhoud, vorm en opzet dermate uiteenlopend dat daaruit voor de commissie geen eigen herkenbare signatuur af te leiden is. Zo is het de commissie uit de aanvraag niet duidelijk geworden hoe bijvoorbeeld het werk van Edit Kaldor zich verhoudt tot de ambitie om theaterbezoekers te betrekken die traditioneel niet gewend zijn om naar het theater te gaan. Verder heeft de commissie niet uit de plannen kunnen destilleren wie de artistieke eindverantwoordelijkheid heeft voor de projecten. De eigen artistieke inbreng van de aanvrager in de projecten wordt niet zichtbaar gemaakt in de aanvraag. Daardoor is onduidelijk wat de artistieke meerwaarde zal zijn van de samenwerkingen tussen Podium Mozaïek en de makers.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als onvoldoende.

  Podium Mozaïek heeft ruime ervaring in het programmeren van uitvoeringen voor specifieke cultureel diverse doelgroepen die zich bevinden in de directe omgeving van het theater en in de rest van Amsterdam. Het (co-)produceren en het daarbij behorende organiseren van tournees is voor de instelling een nieuwe stap. De commissie vindt dat de aanvrager de risico’s niet goed benoemt, vooral tegen de achtergrond van de financiële situatie van Podium Mozaïek. De organisatie heeft een negatief eigen vermogen, dat in de loop van de jaren 2013-2015 verder verslechterd is. Hoe de aanvrager vanuit een financieel zorgwekkende uitgangssituatie een nieuwe activiteit (met de daarbij behorende investeringen en financiële onzekerheden) wil opbouwen, komt in de aanvraag niet aan de orde. Daarnaast mist de commissie ook in meer algemene zin in de aanvraag een heldere visie hoe Podium Mozaïek binnen zijn bedrijfsvoering de nieuwe activiteit met betrekking tot het (co-) produceren op gedegen wijze een plek zal geven.

  De begroting voor 2017-2020 stelt de commissie in dit verband niet gerust. Zo stijgt de totale begroting flink. De eigen inkomsten moeten aanzienlijk stijgen ten opzichte van de voorgaande jaren. De aanvraag geeft slechts een summiere onderbouwing van die stijging, waardoor de commissie niet het vertrouwen kan uitspreken in de realisatie van het dekkingsplan. Podium Mozaïek verwacht dat binnen de overheidssubsidies ook de bijdrage van de gemeente sterk zal stijgen, maar het advies van de Amsterdamse Kunstraad is substantieel lager dan gevraagd, waardoor deze stijging niet realistisch lijkt. Daarnaast vindt de commissie de begroting in tegenspraak met de aanvraag. Podium Mozaïek gaat in de aanvraag uitgebreid in op het aspect van de eigen inkomsten, bijvoorbeeld via de recettes, verhuur, sponsoring en het vriendenprogramma. Echter, de verhouding van de eigen inkomsten ten opzichte van de overheidssubsidies zal in 2017-2020 dalen ten opzichte van voorgaande jaren. De commissie vindt dit weinig ondernemend. Verder ontbreekt in de aanvraag een strategie voor het omgaan met financiële tegenvallers. Dit vindt de commissie een groot gebrek, gelet op de aanzienlijke risico´s die met het zelf gaan (mede) produceren gepaard gaan.

  De publieksbenadering komt in de aanvraag prominent aan bod. Podium Mozaïek gaat onder meer herhaalbezoek stimuleren via thematische series. Verder wil Podium Mozaïek inspelen op de behoefte aan ontmoeting en beleving. Dat vindt de commissie aansprekende uitgangspunten, maar in de aanvraag wordt geen strategie besproken om publiek te werven specifiek voor de projecten waarvoor het podium subsidie aanvraagt. Het betreft hier eigen projecten, waarvoor Podium Mozaïek zich sterk gaat maken, maar juist voor die projecten is een specifieke uitwerking nodig om de commissie het vertrouwen te geven dat de boodschap bij de juiste mensen aankomt. Zij mist hier een concrete beschrijving welke doelgroepen bij de projecten in beeld zijn.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als zeer goed.

  Het aanbod plaatst de commissie binnen het sociaal-artistiek theater. Van sociaal-artistiek theater bestaat een beperkt aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het grootste deel van het aanbod van Podium Mozaïek onderscheidt zich in de ogen van de commissie bovendien door het cultureel diverse karakter van het werk. De commissie is van mening dat Podium Mozaïek een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  Podium Mozaïek is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod aan podiumkunsten zeer groot is. Podium Mozaïek wil in de komende periode een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s buiten de grote steden gaan spelen. De aanvraag heeft de commissie er niet van kunnen overtuigen, dat de ambities op dit vlak volledig zullen worden gerealiseerd. De commissie vindt dat Podium Mozaïek een beperkte bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Podium Mozaïek niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  177.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  177.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie