MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • Het Volksoperahuis

  Inleiding

  Stichting Het Volksoperahuis, gevestigd in Amsterdam, bestaat uit componist, muzikant en tekstschrijver Jef Hofmeister en acteur, zanger en regisseur Kees Scholten. Zij vormen de artistieke leiding en zijn ook de makers en uitvoerenden. Voor de zakelijke, productionele en publicitaire kant vindt het gezelschap onderdak bij Theaterzaken Via Rudolphi in de persoon van zakelijk leider Maarten van der Cammen. Het collectief werd opgericht in 1990 vanuit het verlangen om de wereld om ons heen te duiden en te begrijpen. Met gevoel voor menselijke maat brengen de makers grootse verhalen terug tot de eigen ‘Volksoperahuis-proporties’, waarbij complexe vraagstukken worden vertaald in onder meer liederen die het hart raken. De makers willen met ogenschijnlijk simpele, dramaturgische structuren het publiek op reis nemen en bruggen bouwen tussen verschillende culturen. Het Volksoperahuis brengt een genre dat het midden houdt tussen muziektheater en kleinkunst. Met een eigenzinnige mix van engagement en toegankelijkheid weet het gezelschap naar eigen zeggen een breed publiek te bereiken, waaronder ook bezoekers die de weg naar het theater minder gemakkelijk weten te vinden.

  In de afgelopen periode heeft vooral het koloniale verleden van Nederland centraal gestaan in de producties. Hiervoor werd onder meer samengewerkt met makers en uitvoerenden uit Curaçao, Java en Suriname. Muzikale invloeden als tambú, krontjong en kaséko werden in de producties geïntegreerd. Daarnaast werd in Amsterdam-Noord een theatrale buurtsoap ontwikkeld en gespeeld, ‘De Wasserette’, waarin ook gastrollen voor buurtbewoners waren weggelegd. In de komende periode wil Het Volksoperahuis elk jaar een nieuwe, grote productie uitbrengen en vier korte series van ‘De Wasserette’. Deze buurtsoap wordt in standplaats Amsterdam en in Almere geproduceerd. Het streven is om de buurtsoap uit te breiden naar Purmerend en Den Haag en wellicht, bij voldoende financiële middelen, naar andere steden in Noord- en Zuid-Nederland. De grote voorstellingen zullen het postkoloniale verleden van Nederland en de hang naar het verleden in een veranderende wereld als onderwerp hebben. Bij de producties wordt opnieuw met instellingen uit de betrokken landen samengewerkt, zoals het Papermoon Puppet Theatre uit Java en Teatro KadaKen uit Curaçao. Nieuw is de samenwerking met makers uit Zuid-Afrika, in een voorstelling over de rol van taal in een land dat worstelt met zijn zwarte verleden. Hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar een co-auteurschap tussen de gezelschappen en makers. Het is de bedoeling dat de voorstellingen niet alleen in Nederland, maar ook in het land van de coproducenten op tournee gaan.

  In de periode 2017-2020 speelt Het Volksoperahuis zeventig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 250.000 euro.

  Historie

  Het Volksoperahuis ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

  Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds twaalf voorstellingen van zes verschillende producties van Het Volksoperahuis bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Zij kent het artistieke team als bevlogen makers, die vanuit een maatschappelijke betrokkenheid voorstellingen maken op het snijvlak van muziektheater, kleinkunst en wereldmuziek. De artistieke urgentie komt volgens haar tot uiting in de actuele en relevante onderwerpen die Het Volksoperahuis kiest voor haar producties, waarbij het koloniale verleden een oorspronkelijke rode draad vormt. Daarbij wordt op overtuigende wijze samenwerking gezocht met gezelschappen of ensembles uit de landen die centraal staan in de producties, waarbij de makers een goede balans weten te bereiken binnen de inbreng van de diverse partijen. De commissie vindt dat er gedegen onderzoek aan de voorstellingen voorafgaat en waardeert de wijze waarop de verschillende muziekgenres en speelstijlen uiteindelijk samenkomen in de voorstellingen. De commissie plaatst ook enkele kanttekeningen bij de producties. Alhoewel zij het vakmanschap van muzikant en componist Jef Hofmeister en acteur en schrijver Kees Scholten gedegen noemt, is de commissie niet over de hele linie overtuigd van de performancekwaliteit van alle uitvoerenden. Daarnaast vindt zij dat sommige producties meer diepgang zouden mogen hebben. Ze mist soms een wat verdergaande uitwerking van de thematiek. Hier zou de regie een grotere rol kunnen spelen, zodat de voorstellingen aan zeggingskracht winnen. Zo vindt de commissie dat in de productie ‘Hete Peper’ op een mooie, ingetogen manier het verhaal van Saïdja en de Indonesische onafhankelijkheid verteld werd, maar dat de voorstelling door de eenduidige dramaturgie ook spanning en gelaagdheid ontbeerde.

  De plannen voor de komende jaren borduren naar het oordeel van de commissie op een geloofwaardige manier voort op het beleid van de afgelopen periode. De actuele thema’s en onderwerpen die hun oorsprong vinden in het postkoloniale verleden, vormen opnieuw een sterk uitgangspunt voor de verschillende producties. Er is sprake van een heldere artistieke lijn, waarbij ook de relatie met de buurtsoap wordt gemotiveerd. De keuze voor de samenwerkingspartners wordt overtuigend gemotiveerd en de commissie is positief over het streven van Het Volksoperahuis om “te vertellen met” in plaats “te vertellen over”, door de makers uit de verschillende landen een steeds grotere rol toe te bedelen in het maakproces. Het plan voor ‘De Wasserette’ en de uitbreiding hiervan in andere steden vindt de commissie goed onderbouwd en aansprekend voor de beoogde doelgroepen. De commissie signaleert echter dat niet alle projecten zo overtuigend beschreven zijn. Zo vindt zij het plan voor ‘Greaseman’ matig uitgewerkt wat de dramatische lijn en de speelstijl betreft. Bovendien ontbreekt een muzikaal concept, hetgeen de commissie als een gemis ervaart voor een muziektheatervoorstelling. Ook van ‘Kaap Holland’ is het muzikale plan tamelijk summier en worden er bovendien geen namen van (potentiële) uitvoerenden genoemd. Hierdoor is de commissie niet op voorhand overtuigd van de zeggingskracht van de voorstelling.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Zij heeft vertrouwen in de bedrijfsvoering en stelt vast dat de financiële situatie van het gezelschap geen aanleiding geeft tot zorg. De aanvrager heeft in de afgelopen jaren voldoende eigen inkomsten weten te genereren en de commissie gaat ervan uit dat dit in de toekomst evenzeer het geval zal zijn. Zij signaleert tegelijkertijd dat het dekkingsplan in relatief hoge mate afhankelijk is van overheidsgelden; zo wordt alleen al bij het Fonds Podiumkunsten meer dan de helft van de totale begroting aangevraagd. Alhoewel er sprake is van een realistische financieringsmix, die in het verlengde ligt van de afgelopen periode, spreekt er volgens de commissie een weinig ondernemende houding uit de wijze waarop Het Volksoperahuis zijn activiteiten wil financieren. Zo wordt er niet gerekend op inkomsten uit sponsoring, terwijl sommige producties zich hiertoe wel goed zouden lenen. Het valt te waarderen dat het gezelschap meer wil inzetten op een donateurs- of vriendenprogramma, maar deze intentie maakte ook al deel uit van de plannen vier jaar geleden. De commissie had graag een reflectie op of evaluatie van dit plan gelezen. Bovendien vindt zij het voornemen om langer in het buitenland te werken, zonder hiervoor aanvullende financiering te zoeken, niet logisch. De commissie vindt de publieksinkomsten aan de lage kant, maar vindt de uitleg dat Het Volksoperahuis veelal speelt voor doelgroepen met een beperkte financiële draagkracht overtuigend. Al met al acht de commissie de financiële onderbouwing van de activiteiten niet geheel zonder risico. De aanvrager geeft weliswaar aan dat bij onverhoopte tegenvallers de artistieke en zakelijke ambities worden bijgesteld, maar de commissie leest geen concrete invulling hiervan terug.

  Het Volksoperahuis heeft zich naar de mening van de commissie door haar signatuur en door zich gedurende een langere periode op één thema te richten, goed weten te profileren in het veld. Daarnaast heeft het gezelschap een duidelijk beeld van de eigen doelgroepen, onder meer doordat er samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met organisaties die deze doelgroepen representeren. De onderwerpen van de voorstellingen lenen zich bovendien goed voor een specifieke doelgroepenbenadering en de aanvrager heeft naar eigen zeggen inmiddels een flink netwerk opgebouwd in deze (multiculturele) gemeenschappen. De marketingplannen voor de toekomst acht de commissie in de basis geloofwaardig. Zij leest een uitgebreide reflectie op de randprogrammering en de wijze waarop deze bijdraagt aan het publieksbereik. De commissie is verder positief over de intentie om samen met Theaterzaken Via Rudolphi een groot publieksonderzoek op te zetten en heeft vertrouwen in de samenwerking met dit impresariaat voor de marketing en de verkoop van de voorstellingen. Desondanks acht zij de geraamde stijging van de publieksaantallen met bijna 30 procent ambitieus.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit van de podiumkunsten als zeer goed.

  Het Volksoperahuis brengt volgens de commissie een geheel eigen soort voorstelling dat het midden houdt tussen muziektheater en kleinkunst, waarbij de muziek in sterke mate beïnvloed wordt door verschillende stijlen uit de wereldmuziek. Bovendien onderscheidt het werk van het gezelschap zich door de sterke focus op de thema’s en geschiedenis van het koloniale verleden van Nederland. De commissie stelt vast dat deze lijn consequent wordt voortgezet in het beleid voor de komende periode, waarbij opnieuw samenwerkingsverbanden worden aangegaan met gezelschappen uit andere culturen. Zij heeft bovendien de verwachting dat de voorstellingen door hun onderwerp en thematiek ook een multicultureel publiek zullen aanspreken. Daarmee levert Het Volksoperahuis naar de mening van de commissie een zeer belangrijke bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Het Volksoperahuis is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. In de periode 2013-2015 heeft het gezelschap voornamelijk gespeeld in de steden Den Haag, Utrecht en Rotterdam en in de regio’s Midden en Noord. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen, met een uitbreiding van de speelbeurten buiten de grote steden. Op grond van de plannen acht de commissie deze uitbreiding geloofwaardig. Daarmee draagt het gezelschap in redelijke mate bij aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Het Volksoperahuis te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  250.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  70
  2.500
  175.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  250.000
  Toegekend bedrag per jaar
  250.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  250.000

  Circuit klein/middel
  175.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  250.000
  Toegekend bedrag per jaar
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie