MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • Jazz Orchestra of the Concertgebouw

  Inleiding

  Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw (het JOC), gevestigd in Amsterdam, is een bigband die met een eigen perspectief op de Amerikaanse bigbandtraditie een breed publiek wil aanspreken. De directie bestaat uit artistiek en algemeen directeur Juan Manuel Martinez Schrijver. Hij geeft leiding aan het artistieke team, bestaande uit de chef-dirigent Dennis Mackrel en artistiek adviseur Rob Horsting. Zij worden ondersteund door de orkestraad, die bestaat uit de orkestleden. Daarnaast is er nog een bestuur met vijf leden. Het JOC wil een platform zijn voor de ontwikkeling van muziek. Een platform waar componisten, arrangeurs en improvisatoren hun ideeën realiseren op het gebied van zowel gecomponeerde, geïmproviseerde als etnische muziek. Het JOC wil een groot orkest zijn voor grote zalen. Het wil met een breed repertoire en een hoge kwaliteit een breed publiek aanspreken. Jazz wordt beschouwd als een containerbegrip, waarin uiteenlopende muzikale gegevens en parameters op vruchtbare wijze een symbiose aangaan. Het orkest stelt een geheel eigen klankkleur te hebben en de hoogste eisen te stellen aan het ensemblespel. Het bestaat uit een selectie van de meest prominente Nederlandse jazzmusici, die zich onderscheiden in oorspronkelijkheid en individualiteit, aldus het JOC. De organisatie zet zich in voor een prominentere plek van jazzmuziek in het culturele bestel van Nederland. Ook stelt ze een belangrijke publiekseducatie- en publieksgeleidingsfunctie voor jazz in de grote zaal te hebben: het JOC-publiek stroomt door naar concerten in middelgrote en kleine zalen.

  De belangrijkste ambities en plannen voor 2017-2020 betreffen de verdere ontwikkeling van de Nederlandse bigbandmuziek. Dat wil het JOC realiseren door een uitbreiding van het aandeel van de orkestleden en hun eigen composities en het aangaan van meer samenwerkingen met vernieuwende musici van buiten het orkest. Daarnaast wil het JOC een gedifferentieerde programmering voor verschillende doelgroepen ontwikkelen. Als speerpunten heeft het talentontwikkeling, structurele samenwerking met jonge jazzmusici en muzikale vernieuwing. Met als leidraad ‘JOC connects through jazz’ is voor 2017 en 2018 een aantal concertseries ontwikkeld. Zo zal samen met Het Concertgebouw een serie ontwikkeld worden met aansprekende (inter)nationale solisten en blockbusters. Met gratis lunchconcerten wil de organisatie nieuwe doelgroepen laten kennismaken met het JOC. Met ‘Jazz Uitgelegd’ wil het JOC het succesvolle format van Het Gelders Orkest uitwerken naar een concertformat voor bezoekers van uiteenlopende leeftijden. Ook wordt tweejaarlijks samengewerkt met belangrijke Nederlandse componisten, wat in totaal zal resulteren in zes nieuwe stukken. In ‘Rhythm Changes’ staat het JOC op het podium met jonge solisten/componisten uit de jazz, geïmproviseerde muziek en creatieve pop. In het project ‘Arrangers’ ontstaan arrangementen tijdens een masterclass voor studenten en alumni van steeds andere conservatoria. ‘Culture Clash’ is een programma waarin verschillende muziek-, dans- en beeldculturen verbonden worden, gepresenteerd voor een staand publiek in poppodia en op bijzondere locaties.
  Het JOC vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan voor het project ‘Rhythm Changes’. De orkestraad en het artistieke team kiezen voor aansprekende combinaties van artiesten met wie het orkest langere tijd wil samenwerken. De gekozen artiesten worden intensief begeleid door Rob Horsting in de vertaling van hun werk naar bigbandarrangementen. Hij werkt ook met de deelnemers aan de opzet van een coherent en interessant programma voor de uitvoering in het Muziekgebouw aan ’t IJ. De aangevraagde middelen zullen ingezet worden voor drie nieuwe producties per jaar.

  In de periode 2017-2020 speelt het JOC 45 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 389.100 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 20.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 409.100 euro.

  Historie

  Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door het JOC onder meer beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen en/of de concerten ‘Merry Jazzmas’, ‘Goedendagjes’, ‘Rhythm Changes’ en ‘Arrangers Project’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  De commissie is van mening dat het ensemble een transparante en krachtige bigbandsound neerzet. Het vakmanschap van de individuele musici is hoog en een aantal van de relatief jonge solisten behoort tot het nieuwe jazztalent dat Nederland rijk is. De commissie prijst met name Joris Roelofs om zijn inventieve solo’s, die van een uitgebalanceerde spanningsboog getuigen. De commissie is echter ook van mening dat de artistieke visie van het JOC op het genre niet in ieder concert volledig tot uiting komt. Volgens haar wordt tijdens de concerten in een te vast stramien invulling gegeven aan de uitvoering. Daardoor ontstaat een zekere eenvormigheid, die afbreuk doet aan de zeggingskracht. De uitvoeringen van de ‘standards’ van het Amerikaanse bigbandrepertoire zijn van hoge kwaliteit, maar tegelijkertijd zou het JOC volgens de commissie gebaat zijn bij een meer avontuurlijke aanpak van dit repertoire. De uitstap naar voor het ensemble minder geijkt repertoire vindt zij niet overtuigend. In het programma ‘Goedendagjes’, in samenwerking met Instant Composers Pool, wordt volgens de commissie weinig gedaan met het opmerkelijke uitgangspunt van de ontmoeting tussen de twee ensembles. De avontuurlijke geest van Misha Mengelberg is grotendeels afwezig in de interpretaties van de bigband. Uit de arrangementen spreekt wel de intentie om het eigenzinnige repertoire van Mengelberg te vertolken, maar daarbij lijkt het JOC liever niet buiten de geijkte bigbandpaden te willen treden. De commissie vindt de solo's van bigbandleden soms wat obligaat overkomen en vindt dat er nauwelijks ruimte wordt geboden om de interactie aan te gaan met de uitstekende gastsolisten.

  De commissie staat positief tegenover de nieuw aangetreden chef-dirigent Dennis Mackrel. Hij heeft een dynamische en enthousiaste aanwezigheid op het podium en weet op een prettige manier contact te maken met het publiek. De commissie verwacht dat zijn internationale ervaring en bevlogenheid de bigband meer kleur zal geven.

  De commissie vindt dat uit de plannen voor 2017-2020 een verfrissende en levendige visie op de ontwikkeling van de bigband spreekt. Door te experimenteren met nieuwe formats zoals de Culture Clash-serie toont de aanvrager een innovatieve blik op de rol van de bigband, met optredens voor staand publiek in poppodia en op bijzondere locaties. De commissie onderschrijft de mogelijkheden om een ander publiekspotentieel aan te spreken, onder andere door lunchconcerten en optredens met een dj en vj. De overkoepelende artistieke uitgangspunten voor de komende planperiode vindt de commissie echter matig uitgewerkt. Deze hebben volgens haar meer betrekking op de positionering van de organisatie. Er worden wel potentiële gastsolisten, componisten en partners benoemd en er wordt een format beschreven. Maar de artistieke inhoud van de programma’s wordt nauwelijks geschetst, noch wordt duidelijk hoe de verschillende programma’s zich tot elkaar verhouden. De commissie is overwegend positief over de genoemde gastsolisten, maar is door het ontbreken van een invulling en een omkadering van de programma’s niet overtuigd dat deze ook getuigen van een grote mate van oorspronkelijkheid. Een groot deel van de concertseries, zoals de Robeco-concerten (‘Merry Jazzmas’), is een voortzetting van activiteiten die de afgelopen twee jaar al te zien zijn geweest als vast format op de verschillende podia. De commissie mist in de plannen een heldere reflectie op de ontwikkeling van deze series en hoe er verdieping aan gegeven kan worden in de aankomende periode.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  De commissie constateert dat het Jazz Orchestra of the Concertgebouw de afgelopen jaren zijn activiteiten met behulp van een combinatie van subsidie van het Fonds Podiumkunsten en private middelen heeft weten te realiseren. Afgaande op de matige solvabiliteit vindt de commissie de financiële situatie niet heel solide. Het bestuur van de stichting geeft aan dat er in 2015 een investering is gedaan in de publiciteit en de promotie, waardoor een negatief eigen vermogen is ontstaan.

  Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw voorziet een stijging van de totale eigen inkomsten, die de commissie vanwege het ontbreken van een volledige onderbouwing slechts ten dele realistisch acht. Zo vindt de commissie de verwachte groei van de publieksinkomsten (door inzet op betere uitkoopsommen) niet voor de hand liggen. De commissie deelt de verwachting van de aanvrager dat er groeimogelijkheden zijn door een verschuiving naar grotere zalen en intensivering van de marketing. De groei van het aantal concerten in de afgelopen periode wil het JOC doorzetten. De commissie vindt dit positief, maar constateert ook dat frequenter optreden zich de laatste jaren niet heeft vertaald in hogere opbrengsten per concert. De commissie mist in dit kader ook een reflectie op het sterk gestegen aandeel niet-betalende bezoekers. Zij is er dan ook niet van overtuigd dat de geprognosticeerde publieksinkomsten haalbaar zijn. Verder constateert de commissie dat de totale begroting in de periode 2017-2020 significant zal stijgen met een flinke groei van de beheerlasten, marketing en personele voorbereidingslasten. De commissie vindt dit in lijn met de benodigde uitbreiding van de directie met een zakelijk leider en het verruimen van het budget met het oog op meer nieuwe en coproducties (en de daarvoor benodigde repetitietijd).

  De spreiding van inkomstenbronnen vindt de commissie niet optimaal. Het JOC verwacht een stijging van bijdragen van particuliere fondsen en overige bijdragen uit private middelen, maar naast het benoemen van de beoogde inkomstenbronnen wordt in de plannen geen strategie op dit punt beschreven. Een wervingsplan gericht op verdere inkomensdiversificatie moet nog uitgewerkt worden. Daarmee vindt de commissie de inzet voor de komende jaren niet helder en de stijging van deze inkomsten ook niet realistisch.

  Het JOC verkoopt sinds een aantal jaren een binnen de culturele sector innovatief financieel product: obligaties onder de naam ‘Jazz Bonds’. Reflectie op het aflopen van de obligaties in 2018 en de continuïteit van dit programma had volgens de commissie niet mogen ontbreken in de aanvraag. Uit de interesse in dit product blijkt wel dat de aanvrager zich steeds beter weet te verankeren. De commissie ziet dat ook terug in een actuele en heldere positionering van het JOC. Zij is positief over de samenwerkingsverbanden die de organisatie met een aantal maatschappelijke organisaties en initiatieven legt. Het ‘maatjesproject’ en de mogelijkheid voor asielzoekers om een concert te bezoeken, kunnen zorgen voor een breder bereik van de concerten en maatschappelijk draagvlak.
  Ook vindt de commissie dat nieuwe initiatieven, zoals 'Jazz Uitgelegd' en de gratis lunchconcerten, een goede stap zijn om een nieuw publiek bekend te maken met het ensemble. Hierbij merkt zij wel op dat de aanvrager zich ook onder een breder etnisch gedefinieerde doelgroep wil profileren, maar hiermee weinig doet in de beschreven artistieke programma’s. De doelgroepensegmentatie is goed uitgewerkt, maar de nieuwe doelgroepen die de organisatie wil bereiken zijn maar op hoofdlijnen beschreven. De commissie is bovendien van mening dat de aanvrager zich hierin een actueler inzicht had moeten verschaffen en zich niet moet baseren op een onderzoek onder jazzpubliek dat stamt uit 2008. Tot slot vindt zij dat er op zeer geringe wijze een koppeling wordt gemaakt tussen de verschillende doelgroepen en de nogal brede inzet van communicatiemiddelen. De commissie is hierdoor in beperkte mate overtuigd dat het potentiële publiek ook werkelijk bereikt gaat worden.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  De commissie plaatst het Jazz Orchestra of the Concertgebouw binnen het genre jazz- en geïmproviseerde muziek. Dit is volgens haar een genre dat met enige regelmaat te horen is op de Nederlandse podia. Het repertoire van het JOC bestaat voornamelijk uit bigbandarrangementen op basis van de Amerikaanse ‘standard-traditie’. De bigband onderscheidt zich door projecten op te zetten met cross-overs tussen jazz, klassiek, dance- en popmuziek. Omdat het maken van cross-overs binnen verschillende muzikale genres vaker wordt toegepast, stelt de commissie dat het JOC daarin niet uniek is. De commissie vindt dat er met het werk van JOC een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit wordt geleverd.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

  De organisatie is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat het Jazz Orchestra of the Concertgebouw in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Daarnaast is in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen een substantieel aandeel van de concerten in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding voor ogen. Daarmee levert het Jazz Orchestra of the Concertgebouw een beperkte bijdrage aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  De commissie vindt de plannen voor talentontwikkeling inhoudelijk te mager uitgewerkt. De serie ‘Rhythm Changes’ is een bestaand format van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw en heeft aansprekende uitvoeringen opgeleverd. In de plannen wordt echter niet uitgelegd wat de organisatie op artistiek-inhoudelijk vlak wil meegeven aan de talenten. Ook wordt het de commissie niet duidelijk wat de selectiecriteria zijn om voor het traject in aanmerking te komen. Zij vindt het op zich positief dat de organisatie overleg heeft met het Metropole Orkest om voor doorstroming van talenten te zorgen, maar mist in de plannen een concrete uitwerking.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Jazz Orchestra of the Concertgebouw te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  409.100
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  12
  2.800
  33.600
  Circuit groot
  33
  8.500
  280.500
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  389.100
  Toegekend bedrag per jaar
  389.100
  Aangevraagd bedrag per jaar
  409.100

  Circuit klein/middel
  33.600
  Circuit groot
  280.500
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  389.100
  Toegekend bedrag per jaar
  389.100

  ** Alsnog toegekend in 2017

 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie