MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • Project Sally

  Inleiding

  Stichting Project Sally (Project Sally), onder leiding van Stefan Ernst en Ronald Wintjens, is opgericht in 2006, waarna het gezelschap zich in 2013 met steun van de provincie Limburg en de gemeente Maastricht in Maastricht vestigde. Project Sally beschrijft zichzelf als een dansgezelschap dat voorstellingen produceert voor een jong publiek en zijn familie, dat werkt aan talentontwikkeling binnen de jeugddans en dat een intensieve interactie aangaat met amateurkunstenaars, scholen en publiek.

  Project Sally produceert naar eigen zeggen virtuoze, technisch uitdagende, hedendaags-moderne dansvoorstellingen. In de voorstellingen plaatst Project Sally originele verhalen en thema’s in een autonome wereld, waarin dans, muzikaliteit en vormgeving gelijkwaardig samensmelten tot één beleving. Het gezelschap hecht veel waarde aan kwaliteit en creëert vanuit dit oogpunt voor al zijn projecten een learning community en zoekt samenwerking met topdansers en choreografen die hun sporen verdiend hebben, in combinatie met nieuw talent. Daarmee wil het gezelschap een bijdrage leveren aan een bloeiend dans- en leefklimaat met een sterke culturele infrastructuur en tegelijkertijd stappen zetten op het gebied van internationale samenwerking.

  De komende jaren wil Project Sally uitgroeien tot een volwaardige organisatie en streeft daarbij naar een gezondere balans tussen in continuïteit produceren en de personele bedrijfsvoering. Door de lage begroting waarmee het gezelschap in de afgelopen periode werkte, was de organisatie niet optimaal toegerust voor haar taken. Daarom wil Project Sally de komende jaren de arbeidsvoorwaarden verbeteren en de organisatie uitbreiden. Om de risico’s te verkleinen en de continuïteit te waarborgen zet het gezelschap actief in op samenwerking om coproducties mogelijk te maken. Het Laagland, philharmonie zuidnederland en VIA ZUID zijn reeds structurele partners.

  Vanuit kostenoverwegingen en ondernemerschap wil Project Sally per jaar één nieuwe grote voorstelling maken en deze in het daaropvolgende jaar in reprise brengen. Ook worden tegelijkertijd meerdere reprises ingezet. De projecten die Project Sally in de periode 2017-2020 wil uitvoeren zijn onderverdeeld in ‘Jong’ (gericht op kinderen van vier tot en met twaalf jaar), ‘Jongeren’ (gericht op tieners en pubers vanaf veertien jaar), ‘Jong van Hart/Familie/Experiment’ (waarbij Project Sally op uitnodiging van Musica Sacra Maastricht in 2018 en 2020 meer experimentele choreografieën met livemuziek zal creëren), ‘Educatie en Participatie’ (bestaande uit activiteiten om de beleving van het publiek te vergroten) en ‘Choreografische Residenties Maastricht’ (waarmee het gezelschap een ontwikkelingsplatform wil bieden aan nieuwe dansmakers aan het begin van hun carrière). De producties worden verkocht door Frontaal Theaterbureau dat een groot nationaal netwerk heeft, waardoor er afzetgarantie is, aldus Project Sally. Daarnaast wil het gezelschap zijn kansen op de Europese markt verkennen, waarbij het Duitsland en Frankrijk ziet als de interessantste landen.

  In de periode 2017-2020 speelt Project Sally 173 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 395.800 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 35.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 430.800 euro.

  Historie

  Project Sally ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016.

  Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds negen voorstellingen van drie verschillende producties van Project Sally bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Project Sally is er naar zijn mening in de afgelopen periode in geslaagd om zichzelf op de kaart te zetten als volwaardig speler binnen de Nederlandse jeugddans. Het gezelschap onderscheidt zichzelf met hoogwaardige voorstellingen, waarin moderne dans op een oorspronkelijke wijze toegankelijk gemaakt wordt voor een jeugdig publiek. De commissie ziet dit terug in voorstellingen als bijvoorbeeld ‘Jeuk’ en Bulls Eye’.

  Ondanks het hoge abstractieniveau weet het werk op verschillende niveaus te communiceren met de doelgroep. Volgens de commissie hangt dit samen met het vakmanschap waarmee de aansprekende thema’s in de voorstellingen worden vertaald naar dans en de hoge uitvoeringskwaliteit. De goed verzorgde inleidingen en educatieactiviteiten van Project Sally vindt zij daarbij van toegevoegde waarde, aangezien deze op een vanzelfsprekende manier de beleving van het publiek vergroten. De commissie plaatst evenwel een punt van kritiek bij de dramatische opbouw van sommige voorstellingen uit de afgelopen periode. Hierdoor is de spanningsboog niet altijd even sterk, wat afbreuk doet aan de zeggingskracht van het werk.

  De plannen van het gezelschap voor de periode 2017-2020 zijn volgens de commissie goed onderbouwd en zijn op een constructieve manier zelfkritisch. De onderverdeling die Project Sally maakt in de activiteiten die het de komende jaren wil uitvoeren is geloofwaardig en sluit aan bij de positie die het gezelschap heeft weten te verwerven binnen de jeugddans in Nederland. Uit de plannen spreekt een mooie balans tussen het produceren voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen en het aangaan van experimenten die moeten zorgen voor de artistieke vernieuwing van het gezelschap. De commissie waardeert het dat Project Sally daarbij onverminderd blijft inzetten op ruimte voor verbeelding binnen de voorstellingen, door een hoge mate van abstractie door te voeren. Dit maakt het werk oorspronkelijk.

  De verbinding die Project Sally legt met moderne dans uit het professionele volwassenencircuit draagt volgens de commissie bij aan de waardering van dans bij een brede groep jongeren. De brugfunctie die Project Sally hiermee vervult, biedt naar mening van de commissie ook kansen voor de internationale ambities van het gezelschap. Volgens de commissie zijn de verschillende samenwerkingsverbanden die het gezelschap in de afgelopen jaren is aangegaan in Maastricht van meerwaarde voor de verdere artistieke ontwikkeling van Project Sally. In dat verband noemt zij het positief dat de aangegane samenwerking met Het Laagland in de komende jaren wordt gecontinueerd, waardoor Project Sally met een vast adviesteam kan werken en de beschikking heeft over een vaste dramaturg in de persoon van Inez Derksen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  Ondanks het feit dat Project Sally in de afgelopen jaren met een kleine begroting heeft gewerkt en een relatief bescheiden subsidievolume kende, is de financiële situatie van het gezelschap volgens de commissie solide te noemen. Er is sprake van voldoende reserves en de opgebouwde relatie met provincie en gemeente biedt een uitgangspunt voor verdere ondersteuning in de toekomst.

  De commissie acht het dan ook logisch dat Project Sally in de plannen de ambitie uitspreekt om zich in bedrijfsmatig opzicht te ontwikkelen tot een volwaardige organisatie. De dekking voor de daarmee verband houdende kostenstijging wordt volgens de commissie in de plannen op een heldere en realistische wijze onderbouwd. Zij vindt het van goed ondernemerschap getuigen dat het gezelschap daarbij niet alleen streeft naar een stijging van de subsidies uit publieke middelen, maar tegelijkertijd inzet op een toename van inkomsten uit private middelen en hogere publieksinkomsten. Dit laatste acht de commissie haalbaar, omdat de inkomsten van Project Sally niet afhankelijk zijn van het welslagen van één enkele productie.

  Het gezelschap heeft zijn activiteiten onderverdeeld in aanbod voor verschillende leeftijdsgroepen, bijzondere (lokale) samenwerkingsprojecten en educatieprojecten. Deze activiteiten zorgen volgens de commissie voor veel inkomstenbronnen die niet direct van elkaar afhankelijk zijn. De commissie noemt het positief dat het gezelschap daarbij zelf de regie neemt door op het gebied van verkoop en educatie te streven naar de opbouw van een persoonlijker netwerk van theaters en scholen, waarmee het directe contacten onderhoudt. De ambities ten aanzien van de afzet van voorstellingen in het buitenland zijn volgens de commissie aan de optimistische kant. Daarnaast merkt zij op dat de plannen nauwelijks ingaan op de vergroting van inkomsten uit sponsoring of giften, terwijl het gezelschap zelf aangeeft dat de budgetten van particuliere fondsen steeds meer onder druk staan. De commissie mist een overtuigende aanpak in het plan die aannemelijk maakt dat de beoogde vergroting zal worden gerealiseerd.

  De commissie noemt het positief dat Project Sally zich in korte tijd heeft weten in te bedden in de culturele infrastructuur van Maastricht. Dit heeft naar haar mening bijgedragen aan de verdere positionering van het gezelschap in het danslandschap. Daarnaast spreekt uit de plannen een goed bewustzijn van de verschillende jeugdige publieksgroepen die Project Sally bedient. Hoewel deze niet gedifferentieerd zijn, is er sprake van een heldere indeling in leeftijdsopbouw.

  De aanpak op het gebied van marketing oogt gedegen. Ook vindt de commissie het positief dat daarbij wordt samengewerkt met Het Laagland en de marketingafdeling van Stadsschouwburg en theater De Oosterpoort Groningen. Behalve het gebruik van reguliere marketingmiddelen wordt volgens de commissie op een geloofwaardige manier ingezet op direct contact met het publiek. De website (vooral het educatiegedeelte ervan) getuigt in dit verband van originaliteit.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit in Nederland als ruim voldoende.

  Zij constateert dat Project Sally opereert binnen het genre jeugddans dat als onderscheidend kan worden aangemerkt, aangezien jeugddans nagenoeg geen deel uitmaakt van de Basisinfrastructuur (BIS) en het vrije circuit. De voorstellingen van het gezelschap kenmerken zich door hedendaagse/moderne dans waarbij het abstract bewegingsvocabulaire hanteert voor de jonge doelgroep. Hiermee levert Project Sally volgens de commissie een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod, maar is daarin niet uniek, aangezien ook andere gezelschappen soortgelijke voorstellingen maken.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Het gezelschap is gevestigd in Maastricht, van waaruit de voorstellingen worden geproduceerd. De commissie stelt vast dat het podiumkunstenaanbod in Maastricht en omgeving in vergelijking met grote steden in de Randstad minder groot is. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat er in Maastricht, anders dan in bepaalde andere regio’s, vergelijkbaar aanbod niet geheel ontbreekt. Verder constateert de commissie dat Project Sally regelmatig heeft gespeeld in de grote steden van de Randstad. Het gezelschap heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding voor ogen. De commissie vindt dat Project Sally een redelijke bijdrage aan de spreiding levert.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert om de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

  De commissie staat positief tegenover de ambitie van Project Sally om de komende jaren het initiatief ‘Choreografische Residenties Maastricht’ voort te zetten, waarbij nieuwe makers onderzoek doen en werk produceren om hun artistieke handtekening verder te ontwikkelen. Volgens de commissie maken de plannen voldoende aannemelijk dat deze activiteiten hieraan een bijdrage kunnen leveren. Desondanks mist zij een overtuigende onderbouwing van de manier waarop de residenties uiteindelijk zullen leiden tot de opbouw van een zelfstandige beroepspraktijk van de betrokken makers. Ook vindt de commissie de samenwerking met de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en Fontys Academie voor Danseducatie nog weinig uitgewerkt.

  Wel zijn de talentontwikkelingsactiviteiten duidelijk te onderscheiden van de reguliere activiteiten van Project Sally en sluiten ze goed aan bij de verbindingen die het gezelschap heeft weten te leggen met de verschillende regionale partners. De hoogte van de gevraagde bijdrage oogt volgens de commissie redelijk binnen de totale begroting.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Project Sally te honoreren. Vanwege de beperkte middelen kan de bijdrage talentontwikkeling niet worden toegekend.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  430.800
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  68
  4.100
  278.800
  Circuit groot
  12
  3.500
  42.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Bijdrage jeugd
   
  29.167
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  424.967
  Toegekend bedrag per jaar
  424.967
  Aangevraagd bedrag per jaar
  430.800

  Circuit klein/middel
  278.800
  Circuit groot
  42.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  424.967
  Toegekend bedrag per jaar
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie