MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • De Theatertroep

  Inleiding

  Het Amsterdamse collectief De Theatertroep bestaat uit Rosa Asbreuk, Patrick Duijtshoff, Kyrian Esser, Elisabeth ten Have, Timo Huijzendveld, Jordi Möllering, Nicoline Raatgever, Jochum Veenstra, Roos Visser en Jasmijn Vriethoff. Het gezelschap neemt daarnaast Judith Herzberg op als huisschrijver. Het collectief snijdt grote filosofisch-maatschappelijke thema’s aan door in te zoomen op het kleine, het toevallige, datgene waar men normaal gesproken aan voorbij gaat. De zoektocht naar materiaal vloeit voort uit een fascinatie voor de werking van de maatschappij, uit de wens om gevestigde rolpatronen en denkbeelden op de schop te nemen en wat als normaal wordt beschouwd om te draaien. In de montage van het materiaal maakt De Theatertroep gebruik van een ‘knip-en-plak-dramaturgie’: een eigen manier van vertellen, die erop gericht is inhouden naast elkaar te zetten die elkaar versterken, verhelderen of verdiepen. Het publiek is deelgenoot van het proces en kan zelf op zoek gaan naar structuren en verbanden. De voorstellingen van De Theatertroep zijn dan ook nooit ‘af’. Het denken wordt op de vloer voortgezet en het publiek wordt daarbij betrokken.

  In 2017-2020 maakt De Theatertroep zeven nieuwe reguliere voorstellingen. De groep sluit ieder theaterseizoen af met een Fin de Saison. Door het jaar heen wordt verder geëxperimenteerd met vaudevilletheater in de kelder van Café de Richel en soortgelijke plekken. In de zomer wordt op festival de Parade gespeeld. In 2017 zet De Theatertroep met ‘Driekoningenavond’ alle maatschappelijke waarden op zijn kop, om te onderstrepen dat het verstand en de zotheid tweelingen zijn, dat zin en onzin hand in hand gaan en dat het theater de plaats bij uitstek is om deze ‘depolarisatie’ te tonen. Deze productie wordt gemaakt in samenwerking met Damiaan de Schrijver en Matthias de Koning.
  ‘Love for Love (William Congreve) is een coproductie met ‘t Barre Land en Maatschappij Discordia. In de proloog vertellen de vrijgevochten toneelspelers hoe ze hun oude werkgever die hen uitbuitte, vaarwel hebben gezegd en zelf een eigen theater hebben geopend met behulp van schenkingen van het vermogende publiek. In de periode 2017-2020 speelt het collectief ieder jaar rond Sinterklaas de familievoorstelling ‘Door de Bomen’, een bewerking van Becketts ‘Wachten op Godot’ voor een doelgroep vanaf 4 jaar, waarbij Godot door Sinterklaas is vervangen.

  Voor de jeugdvoorstelling ‘Calder’, gepland in 2018, onderzoekt De Theatertroep het werk van beeldend kunstenaar Alexander Calder, wiens speelse stijl zich goed leent als visuele basis voor een jeugdvoorstelling. ‘Vaudeville: Sous-sol’ is een nachtprogramma, een onderzoek naar korte voorstellingen waarin ‘hoge’ en ‘lage’ kunst verbonden worden, in de kelder van Café De Richel. ‘Vaudeville: Parade’ is festivaltheater dat in de komende vier jaar op de Parade zal worden gespeeld, samen met muzikanten van Jungle by Night, Nachtschade en Gallowstreet Brass Band. In 2019-2020 maken De Theatertroep en De Dansers een vervolg op de voorstelling ‘Simpele uitdrukking van een complexe gedachte’, waarin beide groepen zich begeven op het performancegebied van de ander. In ‘Verloren Illusies’ van Honoré Balzac ziet De Theatertroep een brede kritiek op de perverterende werking van de publieke opinie, waar het individu speelbal wordt van een ‘massa-menings-epidemie’ en de kunstenaar geacht wordt trouw te zijn aan allesbehalve zijn eigen artistieke visie. De voorstelling is een coproductie met ’t Barre Land en Tijdelijke Samenscholing. In 2019-2020 gaat De Theatertroep ook samenwerken met Koos Terpstra en Nhung Dam, waarbij een nieuwe theatertekst geschreven zal worden. Voor de keldervoorstellingen in 2019-2020 leven de volgende ideeën: ‘Chambre Séparée’, een intiem gesprek tussen twee toneelspelers over de toneelspeelkunst dat uitmondt in ‘Liefhebber’ van Gerardjan Rijnders; ‘Flaters’, een ‘special-effect-special’ in de stijl van De Theatertroep en ‘t Barre Land en geïnspireerd op de flaters van de anti-stripheld Guust.

  In de periode 2017-2020 speelt De Theatertroep 168 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 200.000 euro.

  Historie

  De Theatertroep ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door De Theatertroep beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Door de Bomen’, ‘Vaudeville-voorstellingen’ en ‘Hoe echt is echt echt’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  De Theatertroep is een collectief gezelschap van tien jonge makers en spelers die zich laten inspireren door bronnen van diverse aard, zoals de klassieke en moderne toneelliteratuur, de geschiedenis van de film, de beeldende kunst, cabaret en de sketchshow. Bovendien schrijft De Theatertroep zelf nieuw repertoire. Het gezelschap is actief op het terrein van de kunsteducatie en de vormgeving, heeft een radioprogramma (over kunst, literatuur en toneel) dat wordt uitgezonden vanuit de eigen boekwinkel Sternheim en is uitbater van theatercafé De Richel, waar publiek, jonge makers, studenten en gevestigde kunstenaars met elkaar in gesprek raken. De commissie is positief over het elan en enthousiasme waarmee de groep in korte tijd en op ondernemende wijze een eigen 'scene' om zich heen heeft gebouwd. Met voorstellingen als ‘Bandieten’, de vaudevillevoorstellingen, ‘Hoe echt is echt echt’ en ‘Door de Bomen’ heeft De Theatertroep zich als theatercollectief op de kaart gezet. In de voorstellingen toont de groep een zoekende, open vorm, waarin de teksten op een oorspronkelijke manier naar de eigen hand worden gezet en oudere bronnen actueel worden gemaakt voor een jonge generatie. De commissie ziet in deze voorstellingen de eerste stappen op weg naar een eigen signatuur als theatercollectief. De commissie is echter kritisch over het getoonde vakmanschap. De achtergrond van de spelers is divers, van theaterschool tot Rietveldacademie en van jurist tot filosoof. De commissie ziet hierin een rijke voedingsbodem voor ideeën en verhalen, maar ziet ook een risico voor de uiteindelijke zeggingskracht van de producties: het acteerniveau is zeer uiteenlopend, waardoor een voorstelling als ‘Hoe echt is echt echt’ weliswaar een geslaagde komische vertelling is, maar aan zeggingskracht inboet doordat niet alle spelers even overtuigend op het toneel staan.
  De Theatertroep geeft in de plannen voor de komende jaren aan zich te willen ontwikkelen. Het gezelschap wil alles uitbreiden, verder concentreren en intensiveren: uit de snelkookpan de diepte in. In deze plannen mist de commissie een visie op de ontwikkeling van de signatuur van de groep. Waar in de vorige jaren de eerste stappen zijn gezet, kan de commissie geen verdere verdieping ontdekken in de plannen. De projecten voor de komende jaren liggen in het verlengde van de voorgaande voorstellingen. De Theatertroep werkt samen met de theatermakers van onder andere Maatschappij Discordia en ‘t Barre Land. Deze samenwerkingen vindt de commissie op zichzelf interessant, maar ze plaatst er ook kritische kanttekeningen bij, omdat de plannen de meerwaarde voor de signatuur van De Theatertroep als zelfstandig gezelschap niet concreet maken. Voor de commissie is niet duidelijk gemotiveerd waarom De Theatertroep juist met deze makers werkt. Een intrinsieke inhoudelijke motivatie van de groep over de allianties met andere kunstenaars, onder wie ook specifieke schrijvers, ontbreekt. De groep opereert als een collectief, waarbij de leden zelf zorgdragen voor de dramaturgie, regie, decorbouw, het kostuum- en lichtontwerp, de productie en educatie. Het gezelschap noemt deze werkwijze een totaalpakket dat meer is dan de som der delen. De Theatertroep is een nog betrekkelijk jong en onervaren theatercollectief en met de in de aanvraag beschreven werkwijze neemt de groep bepaalde risico’s. Volgens de commissie is een frisse en kritische blik van buitenaf op de regie en dramaturgie essentieel om een hoog niveau te kunnen bereiken. Zij vindt dat de groep in de aanvraag de werkwijze verder weinig uitwerkt en voorbijgaat aan de risico’s die voortkomen uit die werkwijze. Daardoor heeft de aanvraag de commissie niet kunnen overtuigen van de zeggingskracht van de voorstellingen in de komende jaren.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  De bedrijfsvoering van De Theatertroep vindt de commissie gedegen en vertrouwenwekkend. De groep heeft in de afgelopen jaren meerdere producties gemaakt en daarmee ervaring opgedaan op productioneel, administratief, logistiek en organisatorisch vlak. In financieel opzicht is de situatie van het gezelschap solide.

  In de afgelopen periode heeft De Theatertroep het aantal voorstellingen elk jaar sterk zien stijgen. Was in 2013 het aantal met 23 nog enigszins bescheiden, in 2015 speelde de groep bijna 100 voorstellingen. In de komende jaren wil De Theatertroep een schaalvergroting doorvoeren om toegankelijk te zijn voor zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk plaatsen. De commissie waardeert de flair en de gedrevenheid waarmee De Theatertroep zich wil nestelen in het Nederlands theaterbestel, maar de schaalvergroting die de groep voor ogen heeft voor de komende jaren is in de ogen van de commissie niet realistisch. De stappen die het collectief wil zetten zijn te groot in verhouding tot de stappen die de groep in het recente verleden reeds heeft gezet. De commissie is er niet van overtuigd, dat de groep het topjaar 2015 in 2017-2020 op structurele wijze kan overtreffen. Daarvoor geeft de aanvraag onvoldoende houvast: de commissie vindt dat de groep te weinig reflecteert op de kansen en risico’s die een dergelijke groei met zich meebrengen. De groeiambities van De Theatertroep worden voornamelijk bekostigd door een sterke stijging van overheidssubsidies. De commissie vindt dat de groei van het activiteitenniveau in te beperkte mate wordt medegefinancierd door de eigen inkomsten. Binnen die eigen inkomsten vindt de commissie de publieksinkomsten bovendien laag. De Theatertroep heeft de voorstellingen in de afgelopen jaren verkocht voor bescheiden bedragen, en de commissie is van mening dat de groep op dit terrein in het plan geen stappen zet en zichzelf voor een te laag bedrag aanbiedt aan de theaters.
  Op het terrein van de publieksbenadering ziet de commissie sterke punten, maar heeft zij ook enkele punten van kritiek. In het plan geeft de groep veel aandacht aan de activiteiten om de naamsbekendheid van het gezelschap te vergroten bij een groot en breed publiek. De Theatertroep krijgt aandacht van een jonge aanhang en ook van de pers. Er is duidelijk publiek voor de voorstellingen. Verder heeft De Theatertroep sterke partners zoals theater Frascati, waar de groep huisgezelschap is. De voorstellingen hebben bovendien de potentie om het publieksbereik verder te laten toenemen. Tegelijk vindt de commissie het plan van aanpak voor het vergroten van het publieksbereik niet op alle punten even sterk. Zo is de benoeming van de doelgroepen in de aanvraag een nogal ongerichte opsomming van mogelijke belangstellenden voor de voorstellingen. Verder vindt de commissie dat het communicatieplan vooral veel standaardmiddelen bevat in plaats van een structureel plan van aanpak om, zoals de ambitie is, de publieksopkomst in 2020 te laten verdubbelen ten opzichte van 2015.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als neutraal.

  Het aanbod plaatst de commissie binnen het teksttheater. Aan teksttheater bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het werk van De Theatertroep onderscheidt zich in de ogen van de commissie niet van dit brede aanbod. De commissie concludeert dat het werk van De Theatertroep geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De bijdrage aan de geografische spreiding beoordeelt de commissie als voldoende.

  De instelling is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod aan podiumkunsten zeer groot is. Verder constateert de commissie dat De Theatertroep in de periode 2013-2015 geregeld heeft gespeeld in Amsterdam. De Theatertroep heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen een laag aandeel voorstellingen gespeeld in andere steden. De commissie stelt vast dat De Theatertroep in de komende periode meer buiten Amsterdam wil spelen. Zij is er op basis van het plan van overtuigd dat het gezelschap de ambities op dit vlak kan realiseren. De commissie vindt dat De Theatertroep een beperkte bijdrage levert aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van De Theatertroep niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  200.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
  Aangevraagd bedrag per jaar
  200.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
  0
  Toegekend bedrag per jaar
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie