MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • Moeremans&sons

  Inleiding

  Moeremans&Sons is een collectief van tien acteurs, regisseur Sarah Moeremans en vormgever Julian Maiwald. De standplaats van het collectief is Leiden. Naast de artistieke verantwoordelijkheid nemen alle leden ook het volledige productionele takenpakket op zich. De afgelopen vier jaar maakte de groep een stormachtige groei door van een groep Arnhemse toneelschoolstudenten naar een zelfstandig opererend theatercollectief dat de innovatie opzoekt op diverse vlakken binnen het theaterveld. Moeremans&Sons maakt theaterproducties in doorlopende lijnen, in de vorm van collecties.

  In de periode 2017-2020 vestigt Moeremans&Sons zich als een nomadencollectief voor één jaar in respectievelijk Leiden, Arnhem, Groningen en RoHague (Rotterdam en Den Haag). In elke stad werkt het collectief intensief samen met een theater, een museum en een kennisinstituut. In gezamenlijkheid ontwikkelen zij nieuwe filosofische voorstellingen en performances over morele dilemma's. Belangrijke nieuwe inspiratiebronnen worden het filosofische discours binnen de wiskunde en beeldende kunst en de beleving daarvan. Het collectief heeft nieuwe collecties op het programma staan, waaronder een collectie ideeënstukken getiteld 'You Are What You Lunch' en een collectie theatrale museumtours met de titel 'Just Checking The Wall'. Voor de collectie lunchvoorstellingen nodigt Moeremans&Sons filosofen uit om een essay te schrijven dat vervolgens wordt versleuteld tot theatertekst. Aan het eind van 2020 heeft Moeremans&Sons in vier steden met vijftien partners samengewerkt en heeft het collectief zestien voorstellingen in zes collecties actief op het repertoire staan. In standplaats Leiden werkt Moeremans&Sons samen met Theater Ins Blau, Museum de Lakenhal en Universiteit Leiden. De productie 'Self Killing Prophecy' draait om cijfergeilheid en de aantrekkelijke terreur van de statistiek; in een theatraal laboratorium voeren de acteurs experimenten uit op het publiek.

  In 'Crashtest Ibsen: Pijlers van de samenleving' wordt het samenlevingsdrama van Ibsen naar een filosofisch niveau getrokken en wordt een complexer voorstel aan het publiek gedaan, geïnspireerd op het werk van gebiedskunstenaar Gabriel Markus. Deze voorstelling wordt in coproductie met Toneelgroep Oostpool gemaakt. 'You Are What You Lunch: an Eternal Shame' is de eerste lunchtheatervoorstelling, een zoektocht naar de sociale werking en het gemeenschappelijke nut van schaamte. Deze voorstelling wordt in samenwerking met filosoof Coen Simon gemaakt. 'Just Checking The Wall: Leiden' is een theatrale rondleiding langs beeldende kunstwerken met incognito acteurs tussen het publiek die de werken en elkaar van commentaar voorzien. In Arnhem maakt Moeremans&Sons in 2018 'Deepthroat Definition', waarin zes personages allemaal een wiskundige stroming belichamen en een soort Marsdropping in het theater maken. In de lunchcollectie wordt 'the Eternal countdown' gemaakt, over het fenomeen geschiedenis en geschiedschrijving. 'Just Checking The Wall: Arnhem' wordt gemaakt met Kröller-Müller en Museum Arnhem, eerst met dezelfde tekst als in de Lakenhal en later een update daarvan.
  Tot slot trekt Moeremans&Sons met de complete collectie van vier ‘Crashtest Ibsen’-voorstellingen als een marathon langs de grote zalen. In 2019 vestigt het gezelschap zich in Groningen, waar de makers samenwerken met de Rijksuniversiteit Groningen, het Groninger Museum en Grand Futura. In dit jaar realiseert Joep van der Geest zijn eerste regie binnen Moeremans&Sons: het wiskundige ideeënstuk 'Anal Axioma'. Matthijs IJgosse schrijft zijn eerste toneeltekst 'You Are What You Lunch: it's a Kind of Chronos'. In 2020 werkt Moeremans&Sons met de Rotterdamse Schouwburg, Theater aan het Spui, WORM, Gemeentemuseum Den Haag en Campus Den Haag aan de finale update van 'Just Checking The Wall' en de 'Poperette': plug & play muziektheater in de grote zaal.

  In de periode 2017-2020 speelt Moeremans&Sons 78 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 280.000 euro.

  Historie

  Moeremans&Sons ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Moeremans&Sons beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen 'Shoot the Messenger' en 'Crashtest Ibsen: Nora'.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Dit jonge collectief heeft zich de afgelopen jaren, vers van de theateropleiding, energiek in de theaterwereld gestort en zich daar een belofte voor de toekomst getoond. De commissie vindt Moeremans&Sons een stoer en intelligent collectief dat op brutale wijze het wereldrepertoire ontleedt en voorziet van zeggingskracht. In de werkwijze laat het collectief een eigen, herkenbare signatuur zien die zich kenmerkt door een intelligente inhoudelijke visie op zowel de samenleving als op theater en toneelteksten. De commissie is enthousiast over de meest recente voorstellingen van dit nieuwe collectief en dan vooral over de ‘Crashtest Ibsen’-collectie. ‘Crashtest Ibsen: Nora’ zit doordacht in elkaar en getuigt zowel in de zaal als op locatie van zeggingskracht. De oude tekst van Ibsen is op originele wijze naar het nu vertaald, waarbij de thematiek van de positie van de vrouw op een intelligente manier is doorgetrokken naar de actualiteit en het stuk zelf als ‘klassieker’ wordt bevraagd. Hierin toont zich het vakmanschap van de makers. Met deze voorstelling lijkt het collectief haar studentikoze, kleinkunstachtige imago ook definitief te hebben afgeschud. De commissie vindt namelijk niet alle voorstellingen uit de afgelopen jaren even goed. Het eerdere werk miste de scherpte en focus van ‘Crashtest Ibsen’. De commissie merkt ook op dat in de voorstellingen zichtbaar is dat het vakmanschap van de verschillende leden (nog) niet allemaal op hetzelfde niveau ligt. De artistiek-inhoudelijke vermogens en het vakmanschap van Sarah Moeremans zijn in de ogen van de commissie dan ook een onmisbare sturende kracht voor de kwaliteit van de producties.
  De commissie vindt de nieuwe plannen voor 2017-2020 erg tot de verbeelding spreken. Ze zijn zeer bevlogen en goed doordacht geschreven. Ze bouwen voort op het eigenwijze artistieke profiel dat zich de afgelopen jaren bij Moeremans&Sons heeft afgetekend. De productieplannen zijn helder verdeeld in drie lijnen (de Crashtest Ibsen-collectie, de wiskunde-collectie en de lunch-collectie) en verspreid over vier jaar in vier verschillende nomadensteden. De commissie constateert tot haar genoegen dat Moeremans&Sons de oorspronkelijke werkwijze en artistieke organisatievorm met de pop-up filosofie en plug & play-shows voortzet. Dat het gezelschap deze uitbreidt naar nieuwe domeinen zoals de beeldende kunst en de wetenschap. Het idee van het nomadenbestaan vindt de commissie erg origineel. Door elk jaar een andere thuisstad te kiezen, kunnen interessante partnerschappen met lokale instellingen zorgen voor extra gelaagdheid in de projecten en voor gemeenschapsvorming die bijdraagt aan een groter publieksbereik. De voorstellingen kunnen bovendien extra zeggingskracht krijgen voor de lokale bewoners. De plannen waarin Moeremans&Sons wiskundige concepten als onderwerp voor de ideeënstukken gaat nemen, ogen in eerste instantie een beetje vreemd, maar worden in de projectbeschrijvingen zoals die voor ‘Self Killing Prophecy’ en ‘Deepthroat Definition’ overtuigend uitgewerkt. Het collectief geeft uitleg en een visie op de artistieke vertaling van de inhoud naar aansprekende vormen, waarmee ze direct tot de verbeelding spreken. De makers geven een eigen visie op en aansprekende vormen aan ogenschijnlijk moeilijk te doorgronden exacte wetenschap, waardoor deze vanuit een meer filosofisch en maatschappelijk perspectief kunnen worden bekeken. Ook bij het slotstuk van de Ibsen-serie en bij de lunchvoorstellingen op basis van filosofische essays verwacht de commissie veel zeggingskracht, doordat van de gekozen schrijver een intelligente inhoud wordt verwacht die Moeremans&Sons in een aansprekende vorm giet. Minder enthousiast is de commissie over de plannen voor de theatrale museumtochten. Deze krijgen in de beschrijvingen nog geen overtuigende vorm en van het gebruik van steeds dezelfde teksten bij uiteenlopende kunstwerken in verschillende musea verwacht zij niet direct aansprekende uitvoeringen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  In de vier jaar dat Moeremans&Sons nu werkt als collectief heeft het een vliegende start gemaakt op de Nederlandse podia. Het produceren gaat bij Moeremans&Sons volgens drie kernprincipes: de voorstellingen zijn plug & play (flexibel), ze worden zelfstandig geproduceerd volgens het onafhankelijk productiemodel (elk lid van het collectief neemt ook zakelijke en productionele taken op zich) en gespeeld als pop-up repertoire (altijd programmeerbaar). De commissie constateert dat deze werkwijze past bij de organisatievorm die Moeremans&Sons heeft gekozen en vindt die getuigen van een gezonde zoektocht naar een nieuwe, meer op de huidige samenleving toegepaste vorm van ondernemend en vraaggericht werken. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle productionele taken is wellicht niet altijd even effectief, maar zorgt wel voor volledige betrokkenheid van de leden bij het gehele proces van maken, produceren, verkopen en publieksbenadering. De genoemde begeleiding en ondersteuning op zakelijk gebied en de diversiteit aan ervaring van de leden van het bestuur geven de commissie voldoende vertrouwen in de bedrijfsvoering. De financiële situatie van Moeremans&Sons is gezond. De commissie vindt het prijzenswaardig dat in de korte tijd dat het gezelschap bestaat al een eigen vermogen is opgebouwd. Dit biedt een solide basis voor de uitbreiding van de activiteiten en dient als buffer bij tegenvallende resultaten.

  De commissie plaatst echter wel een kanttekening bij de groei die het collectief de komende vier jaar voorstaat en de geprognosticeerde begrotingsontwikkeling daarbij. De plannen zijn ambitieus met betrekking tot het aantal te realiseren projecten en het aantal speelbeurten. De begroting stijgt hierdoor de komende jaren, waarop naar de mening van de commissie niet overtuigend wordt gereflecteerd in het plan. Tegelijk stelt zij vast dat de begroting als geheel in balans oogt en dat de groei die wordt geprognosticeerd, aansluit op de eigenzinnige manieren waarop het gezelschap de afzet van zijn voorstellingen vormgeeft. In dit kader geven de meegestuurde intenties van gemeentes en podiapartners ook vertrouwen dat de ambities realistisch zijn. Een kanttekening maakt de commissie bij de bijdragen uit private fondsen. De aanvragers verwachten dat deze zullen stijgen, terwijl daar in de afgelopen jaren nog niet veel sprake van was. De commissie vindt dit risicovol en is er niet volledig van overtuigd dat deze stijging zal worden waargemaakt. Over de publieksbenadering is de commissie positief. In het plan worden zowel bestaande publieksgroepen benoemd als nieuwe interessegroepen per collectie. Het zijn naar de mening van de commissie duidelijk omschreven doelgroepen die passen bij het werk dat Moeremans&Sons maakt. Het is de bedoeling deze groepen ook te mengen. Zo wordt het museumpubliek gestimuleerd ook naar de zaalvoorstellingen te gaan en vice versa. Dit vindt de commissie een uitdagende doelstelling die door de concrete en intensieve samenwerking met de lokale theaters en musea zeker kan worden gerealiseerd.
  Verder legt het collectief in het plan een geheel eigen visie op afname en positionering aan de dag, waarbij het de pr en marketing ziet als een actieve vorm van communityvorming. Dit uit zich in de diverse projecten met de verschillende inhoudelijke partners, de pop-up/plug & play- productievorm en een aantal concrete samenwerkingsplannen op het terrein van de publieksbenadering. Zo wordt per speelstad een groep van zogenoemde sidekicks samengesteld die onder meer via mond-tot-mondreclame een grote diversiteit aan introducés naar de voorstellingen moet brengen. Zo worden geïnteresseerden met elkaar verbonden en gestimuleerd om vanuit een gedeelde interesse de voorstelling te bezoeken. Deze integrale aanpak van publieksbenadering en de wijze waarop ze in oorspronkelijke ideeën is uitgewerkt, worden door de commissie zeer gewaardeerd. Uit het communicatieplan spreekt een energieke houding: alles wijst erop dat dit collectief niet de geijkte weg wil bewandelen om publiek te bereiken, maar nieuwe manieren uitprobeert. Het geheel van publieksbenadering oogt volgens de commissie dynamisch, innovatief en de commissie heeft er vertrouwen in dat het ook effectief zal zijn.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

  De voorstellingen van Moeremans&Sons betreffen teksttheater. Hiervan is het aanbod op de Nederlandse podia relatief groot, zowel van instellingen binnen de Basisinfrastructuur als van ongesubsidieerde producenten. In genre en presentatievorm overlapt het werk van Moeremans&Sons naar de mening van de commissie met dit brede bestaande aanbod, waardoor zij het werk niet specifiek onderscheidend vindt. De commissie concludeert dat het werk van Moeremans&Sons geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als zeer goed.

  Moeremans&Sons zal de komende jaren een nomadisch bestaan leiden en zich naast thuisbasis Leiden afwisselend vestigen in Arnhem, Groningen en Den Haag/Rotterdam. In Leiden heeft het Theater Ins Blau als vaste partner en als uitvalsbasis en het gezelschap speelt er ook veel voorstellingen. Het aanbod van podiumkunsten in Leiden is in vergelijking met steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag niet zo groot. Uit de speellijsten van de afgelopen jaren blijkt daarnaast dat het aantal voorstellingen dat Moeremans&Sons buiten de grote steden in de Randstad heeft gespeeld in vergelijking met andere podiumkunstaanbieders hoog is. In de komende periode beoogt zij een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen. Hiermee levert Moeremans&Sons een zeer grote bijdrage aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Moeremans&Sons te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  280.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  68
  2.500
  170.000
  Circuit groot
  10
  3.500
  35.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  280.000
  Toegekend bedrag per jaar
  280.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  280.000

  Circuit klein/middel
  170.000
  Circuit groot
  35.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  280.000
  Toegekend bedrag per jaar
  280.000

  *** Toegekend, maar ziet af van subsidie

 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie