MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • Theaterproductiehuis Zeelandia

  Inleiding

  Theaterproductiehuis Zeelandia is gevestigd in Middelburg. Artistiek leider is Alex Mallems en de zakelijke leiding is in handen van algemeen directeur Henk Schoute. Zeelandia wil een authentieke en vernieuwende bijdrage leveren aan de productie van theater in het Nederlands taalgebied en specifiek impulsen geven aan het culturele klimaat in Zuidwest-Nederland. Daartoe geeft het wisselende professionele makers uit Nederland en Vlaanderen kansen om in en over Zeeland voorstellingen te maken die het publiek in Zuidwest-Nederland bijzondere theaterervaringen bieden. Een intensieve samenwerking met artiesten uit het naburige Vlaanderen is typerend voor de werking van het productiehuis. Zeelandia maakt vijf eigen theaterproducties per jaar. Drie daarvan worden specifiek gemaakt op unieke locaties in het landschap van Zeeland en zijn gezichtsbepalend voor het Zeeland Nazomerfestival dat Zeelandia zelf organiseert. Tijdens het theaterseizoen maakt het huis twee reizende producties voor schouwburgen en dorpshuizen in de regio en voor theaters in de rest van Nederland.

  Voor de komende jaren wil Zeelandia nog actiever inzetten op samenwerking met gerenommeerde theatermakers en toonaangevende gezelschappen uit Nederland en Vlaanderen. Het productiehuis wil het gevoerde artistieke profiel aanscherpen en verdiepen. Het tweesporenbeleid van enerzijds locatievoorstellingen en anderzijds de reisvoorstellingen blijft in de basis ongewijzigd. Daarbij wil Zeelandia vooral (blijven) inzetten op teksttheater, met extra aandacht voor nieuwe stukken waarvoor met grote regelmaat schrijfopdrachten gegeven worden. Daarnaast wil Zeelandia nadrukkelijk inzetten op een verbreding van de geboden genres, gekoppeld aan vorm vernieuwend onderzoek en meer ruimte voor experiment. In 2017 staan twee reprises en vijf nieuwe producties op het programma. De van oorsprong Zeeuwse schrijfster en regisseuse Judith de Rijke maakt een muziektheaterreisvoorstelling 'Als de klok van A…', een vissersdrama over een moeder, een dochter en een verdronken zoon. 'Uit de Tijd vallen' is een productie gebaseerd op het gelijknamige boek van David Grossman, in de vorm van een stemmenspel en in coproductie gemaakt met muziektheatergezelschap LOD. Het 'Delta-project' is een landschapsvoorstelling bij de Oesterdam, in coproductie gemaakt met Zuidpool uit Antwerpen. Het is een productie over de extreme nietigheid van de mens in zijn zelfgemaakte decor, geïnspireerd op het filmscript van Marguerite Duras voor ‘Hiroshima mon Amour’. 'Een Nieuwe God' is een toneelstuk over religie in de Grote Kerk van Middelburg. De voorstelling wordt gemaakt in coproductie met HetGevolg. Peter Verburgt en Gerardjan Rijnders maken een duostuk: 'Nooit meer wachten'. De voorstelling zal het resultaat zijn van een schrijf- en regie-experiment: de heren schrijven en regisseren eerst afzonderlijk en brengen hun teksten en personages pas in een later stadium bij elkaar. Voor 2018 zijn vier nieuwe producties beschreven. 'Ossengal' wordt een nieuwe tekst van (jeugdtheater)schrijver en regisseur Hans van den Boom, die daarvoor terugkeert naar zijn Zeeuwse roots.
  'Wasteland' wordt een multidisciplinair project op de vlakte van Neeltje Jans. 'De Blinden' van Maeterlinck is een coproductie met LOD en een samenwerking met Collegium Vocale. 'Wie is er bang voor Who's afraid of' wordt een zwarte komedie geschreven door Tom Lanoye. De globale plannen voor 2019-2020 betreffen een schrijfopdracht aan Paul Pourveur, Arthur Millers 'Heksenjacht', een multimediale muziektheaterproductie in samenwerking met Transparant getiteld 'Apocalyps', theater op het strand met FC Bergman, een locatieproject 'De Gids' van Liet Lenshoek en de muziektheaterproductie 'Ondine en het Verlaten Land van Saeftinghe'.

  In de periode 2017-2020 speelt Zeelandia 132 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 579.500 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 115.900 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 695.400 euro.

  Historie

  Theaterproductiehuis Zeelandia ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de door haar meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds 22 voorstellingen van 11 verschillende producties van Theaterproductiehuis Zeelandia bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Zeelandia zet zich in om kwalitatief goede theaterproducties neer te zetten in een regio waar veel minder aanbod is dan in de rest van Nederland. De commissie oordeelt positief over de producties die tot nu toe in de huidige subsidieperiode werden gerealiseerd. De voorstellingen getuigen over het algemeen van een duidelijke signatuur waarin de Zeeuwse context, verbonden via het onderwerp en de locatie, een belangrijk element vormt. Het resultaat is theateraanbod bestaande uit nieuwe en repertoirestukken in de vorm van tekst-, locatie- en muziektheater. De commissie merkt daarbij op dat dit aanbod vooral opvalt door de zeer vakkundige wijze waarop het is gemaakt, maar ook dat de oorspronkelijkheid minder groot is. Vooral de voorstellingen die op bijzondere locaties gemaakt zijn, vaak in combinatie met het Zeeland Nazomer Festival, hebben veel zeggingskracht, omdat de locatie in deze producties duidelijk een extra dimensie geeft aan het verhaal van de voorstelling. ‘Happy Days’ van Becket met Marlies Heuer, ‘Saul’ van Rob De Graaf met Dirk Roofthooft en ‘Mathilde’ van en met Louis van Beek zijn voorbeelden van indringende theatermonologen die veel zeggingskracht krijgen door het gelaagde spel van de acteurs in samenspel met de muziek. Minder geslaagd vindt de commissie ‘Kabaal en Liefde’ en ‘Coupure’. Een terugkerend kritiekpunt vormt de transitie van de locatie naar de zaal: zodra de voorstellingen worden losgekoppeld van de specifieke locaties, verliezen ze een groot deel van hun zeggingskracht. Een positieve uitzondering vormde ‘Happy Days’, waarvan de zeggingskracht ook in een grote theaterzaal goed overeind bleef.

  Over de plannen voor 2017-2020 merkt de commissie op, dat zij vooral het Zeeuwse element in het aanbod interessant vindt, zowel in de onderwerpkeuzes als de locaties. De regionale verbinding waarop Zeelandia voortborduurt, waardeert de commissie zeer positief. Met name het 'Delta-project' als landschapsvoorstelling bij de Oesterdam, over de extreme nietigheid van de mens in deze weidse omgeving en de koppeling hiervan aan ‘Hiroshima mon Amour’ van Duras, spreekt tot de verbeelding. Ook de keuze voor het vissersdrama ‘Als de klok van A…’ door de van oorsprong Zeeuwse Judith De Rijke past vanwege het onderwerp en de theatermaakster goed binnen de tradities en signatuur van Zeelandia. De commissie mist in de aanvraag wel een vertaling van de intentie tot artistieke vernieuwing naar projectvoorstellen die daar concreet van getuigen. Zeelandia noemt verbreding van de genres, gekoppeld aan vorm vernieuwend onderzoek en meer ruimte voor experiment, maar de commissie ziet deze voornemens niet duidelijk terug in de plannen. Wel worden interessante partners genoemd voor coproducties, gastregies en schrijvers, zoals FC Bergman, Theater Zuidpool, HetGevolg en Tom Lanoye. Tegelijk staan enkele samenwerkingen gepland met een oudere generatie theatermakers die niet overtuigend worden gemotiveerd. Zo spreken de projecten ‘Nooit meer wachten’ van Gerardjan Rijnders en Peter Verburgt en ‘Ossengal’ van Hans van den Boom minder tot de verbeelding in het licht van de nieuwe artistieke uitgangspunten. Deze projecten getuigen weliswaar van de beoogde genreverbreding, maar de keuze voor juist deze makers mist onderbouwing. De commissie is dan ook niet overtuigd dat deze voorstellingen voldoende zeggingskracht zullen hebben.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Zeelandia heeft in principe een betrouwbare staat van dienst als producerende instelling in combinatie met het Zeeland Nazomer Festival. De financiële situatie van Zeelandia is momenteel echter niet gezond, als gevolg van een aanzienlijk negatief resultaat in 2015. Dit is voor een deel te wijten aan de slechte weersomstandigheden tijdens het Nazomer Festival en voor een deel verklaarbaar door tegenvallende publieksinkomsten uit de reisvoorstellingen in Zeeland. Het negatieve exploitatieresultaat is opgevangen uit de reserves, waardoor het eigen vermogen vrijwel is uitgeput. De commissie vindt de financiële situatie van Zeelandia zorgelijk en een belangrijk punt van aandacht.

  In de aanvraag merkt Zeelandia op dat ze er vanaf 2016 naar streeft meer inkomsten te genereren uit de recettes en verkoop van de voorstellingen. Extra marketing wordt ingezet om het bezoek van de activiteiten te laten stijgen. De verkoop is in eigen hand genomen om een hogere afzet en meer inkomsten te realiseren. De commissie waardeert deze stappen om de financiële bedrijfsvoering weer op orde te krijgen en vindt het positief dat extra inzet wordt doorgezet in de plannen voor 2017-2020. De commissie plaatst kritische kanttekeningen bij de begrotingsontwikkeling voor de komende jaren, die een forse toename van de lasten laat zien, terwijl het aantal activiteiten en bezoekers min of meer gelijk blijft, zeker ten opzichte van 2013 en 2014. Zeelandia beschrijft dat de stijging het gevolg is van de keuze voor groter gemonteerde producties. Naar het oordeel van de commissie past daar dan ook een ambitie bij om het aantal bezoekers te laten stijgen. Deze toename dekt Zeelandia hoofdzakelijk met bijdragen van coproducenten en hogere publieksinkomsten. Op basis van de aanvraag acht de commissie de bijdragen van de coproducenten realistisch. Over de hogere publieksinkomsten is zij echter kritisch. Aangezien het aantal activiteiten en bezoekers min of meer gelijk blijft, zullen de inkomsten per bezoekers flink moeten stijgen. In de aanvraag is daarvoor geen overtuigend plan van aanpak beschreven. De strategie die Zeelandia beschrijft is om meer te gaan reizen en om meer producties te hernemen. De commissie vindt de strategie van de spreiding van de activiteiten en inkomstenbronnen op zichzelf een juiste keuze, omdat het de organisatie minder afhankelijk maakt van het jaarlijkse festival. Gezien de tegenvallende resultaten bij de reisvoorstellingen van de afgelopen jaren is de beschreven aanpak echter nog weinig vertrouwenwekkend. Hoe Zeelandia meer wil gaan spreiden in het land en daar het benodigde publiek wil gaan bereiken, komt niet overtuigend naar voren. De productieplannen voor de komende jaren lijken voor een groot deel juist locatiegebonden. In de aanvraag wordt bij slechts één van de producties toegelicht op welke wijze deze elders in het land zal worden gespeeld. De commissie merkt verder op dat in de aanvraag een strategie bij tegenvallers ontbreekt. Dit wordt als een gemis ervaren in het licht van de tegenvallende resultaten in met name 2015 en de gevolgen daarvan voor de huidige financiële positie van de organisatie.
  Ten aanzien van de publieksbenadering heeft Zeelandia naar de mening van de commissie een onderscheidend corporate imago door de Zeeuwse locaties die worden gebruikt en door de makers die hun wortels in Zeeland hebben. Deze signatuur is echter op landelijk niveau voor het publiek niet herkenbaar. De commissie mist in de aanvraag dan ook een overtuigende visie op de landelijke positionering van het productiehuis in de vorm van een strategie om meer publiek naar de locatiegeboden voorstellingen in Zeeland te trekken, aangezien het werk op locatie het best tot zijn recht komt. Daarbij merkt de commissie op dat Zeelandia zijn doelgroepen nog niet goed in kaart heeft gebracht. Het hoofdstuk over publieksbenadering in de aanvraag bevat nu slechts een zeer algemene omschrijving van publieksgroepen. Tegen het licht van de tegenvallende publieksinkomsten in de afgelopen periode vindt de commissie dit een punt van aandacht. Daarnaast vindt de commissie de beschreven communicatiemiddelen nogal algemeen. Zeelandia benoemt wel nieuwe ideeën zoals etnomarketing en interessemarketing, maar de commissie mist een nadere uitwerking en is er dus nog niet van overtuigd dat dit alles gaat leiden tot meer publiek en publieksinkomsten.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij beschouwt het werk van Zeelandia voornamelijk als teksttheater. Het aanbod aan teksttheater is zowel in de Basisinfrastructuur als het vrije circuit groot. Binnen dit aanbod vindt de commissie het werk van Zeelandia onderscheidend, omdat het voor het grootste deel locatietheater betreft, waarbij het samenspel tussen speelplek en tekst een belangrijke rol speelt. Daarin is het echter niet uniek. De commissie vindt dat het werk van Zeelandia daarmee een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als goed.

  Zeelandia is gevestigd in Middelburg, waar het aanbod aan podiumkunsten zeer gering is. Een groot deel van haar activiteiten heeft Zeelandia in haar eigen regio gerealiseerd. Verder blijkt uit het plan dat Zeelandia haar activiteiten de komende jaren weliswaar overal in Nederland wil spelen, maar dat het aandeel buiten Zeeland, vergeleken met andere podiumkunstinstellingen, laag is. Vanwege het feit dat het aanbod van Zeelandia grotendeels locatiegebonden is en vanwege de bijzondere rol die Zeelandia heeft voor het aanbod in Zeeland beoordeelt de commissie de bijdrage aan de geografische spreiding als groot.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert geen bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

  Zeelandia biedt een leerling-meestermodel, waarbij jong talent binnen producties intens en volwaardig samenwerkt met ervaren theatermakers. Dit doet Zeelandia onder meer in de vorm van stageplaatsen, masterafstudeerprojecten, opdrachten aan getalenteerde theatermakers die het Nieuwe Makerstraject hebben afgerond, het terugvragen van acteurs, kostuumontwerpers of scenografen die als stagiair bij Zeelandia hebben gewerkt en schrijfopdrachten aan jonge toneelauteurs. De commissie is van mening dat deze activiteiten veel overlap vertonen met de reguliere activiteiten of dat het hier samenwerkingen met studenten betreffen en dus niet in aanmerking komen voor de bijdrage. Daarbij vindt de commissie dat de beschreven talentontwikkelingsactiviteiten behoren tot de reguliere functie van Zeelandia als theaterproductiehuis.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Zeelandia te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  695.400
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  55
  4.100
  225.500
  Circuit groot
  45
  6.200
  279.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  579.500
  Toegekend bedrag per jaar
  579.500
  Aangevraagd bedrag per jaar
  695.400

  Circuit klein/middel
  225.500
  Circuit groot
  279.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  579.500
  Toegekend bedrag per jaar
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie