MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • plan d-

  Inleiding

  Plan d- / andreas denk maakt sinds 2008 onder artistieke leiding van Andreas Denk herkenbaar danstheater dat zowel jeugd als volwassenen aanspreekt. De zakelijke leiding van Plan d- / andreas denk is sinds 2016 in handen van Britt Arp. Andreas Denk laat zich inspireren door thema’s of verhalen die geworteld zijn in de maatschappij en dicht bij de mens staan. Volgens de aanvraag typeren de choreografieën van Andreas Denk zich door een keten van opeenvolgende gebeurtenissen, waarin mislukkingen niet zorgen voor een fatale afloop, maar schakels zijn die zorgen voor verbinding. Het bewegingsidioom bestaat uit enerzijds concrete en geplande opdrachten, en anderzijds uit improvisaties die leiden tot intuïtieve en spontane bewegingsimpulsen en absurde scènes. Andreas Denk maakt naar eigen zeggen graag multidisciplinaire voorstellingen die regelmatig op locatie worden uitgevoerd.

  In de komende jaren zal Andreas Denk zich richten op de geschiedenis, waarbij hij wil aansluiten bij de onzekerheden, verwarring en veranderingen van de moderne tijd. Andreas Denk zal in de komende periode niet langer zelf in alle voorstellingen op het toneel staan. Hij wil zich richten op het choreograferen, het artistieke beleid en het verstevigen van de organisatie. Dit doet hij met een kernteam van vaste medewerkers die naar eigen zeggen ervaring hebben met zijn werkwijze en hem daarin kunnen aanvullen. Binnen het artistieke team wil Andreas Denk zoveel mogelijk met dezelfde regisseur en repetitor werken. Dit noemt de aanvrager van belang om de stijl van Plan d- te waarborgen en om langere lijnen uit te zetten. Verder streeft het gezelschap naar een vaste technische ploeg, kostuumontwerper en decorbouwer, en naar een mix van ervaren dansers en jonge nieuwe talenten.

  Plan d- heeft het voornemen om jaarlijks één nieuwe productie te maken met een actueel thema en twee voorstellingen te hernemen. Daarnaast wil het de zogeheten ‘Buurman-voorstellingen’ doorspelen en verder ontwikkelen. Voor de nieuwe producties zal Plan d- coproduceren met onder andere De Dansers, het Muiderslot, Holland Baroque en de ANWB. Plan d- is daarnaast associated artist bij Dansmakers Amsterdam. Deze samenwerking richt zich op educatie, publiciteit en productie. Educatie speelt volgens de aanvrager een belangrijke rol in het werk van het gezelschap. Het doel is kinderen te bereiken die niet of nauwelijks in aanraking komen met kunst en cultuur. De educatieve activiteiten zijn onder te verdelen in educatiemateriaal, dans- en muziekworkshops en interactieve randprogramma’s, zoals DoeBoot, DoeHoek en het Droomkasteel. Plan d- wil in de periode 2017 2020 jaarlijks vierhonderd voorstellingen spelen, waarvan tachtig voorstellingen in de standplaats Amsterdam. De Nederlandse verkoop van de voorstellingen is in handen van Theaterbureau Frontaal.

  Plan d- / andreas denk vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan voor een traject voor jonge talentvolle dansers en choreografen. In samenwerking met Dansmakers Amsterdam nodigt Andreas Denk vier weekenden per jaar dansers, choreografen en vertegenwoordigers van andere disciplines uit om met elkaar te werken en te ontdekken. Het vaste team van Plan d- zal tijdens deze weekenden als mentor fungeren.

  In de periode 2017-2020 speelt Plan d- / andreas denk honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 200.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 40.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 240.000 euro.

  Historie

  Plan d- / andreas denk ontvangt in de periode 2013 2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door Plan d- / andreas denk beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Zeehelden’, ‘Buurman in de Winter’ en ‘Buurman in de Bieb’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Zij is van mening dat Plan d- / andreas denk in de afgelopen jaren een stevige positie in het jeugddanslandschap heeft weten op te bouwen en vindt dat het werk een constante artistieke kwaliteit laat zien. De commissie spreekt haar waardering uit voor de integere en aansprekende wijze waarop Andreas Denk werk creëert voor een jonge doelgroep. De manier waarop hij thema’s vertaalt naar choreografisch materiaal getuigt volgens de commissie van vakmanschap en een eigen artistieke visie. Dit blijkt onder meer uit de doeltreffende en herkenbare manier waarop Andreas Denk in alle facetten van zijn werk laat zien hoe imperfectie de bron vormt van nieuwe mogelijkheden. Daarnaast is de commissie positief over de wijze waarop Andreas Denk met een sterk gevoel voor timing een herkenbare en fantasierijke beeldtaal heeft ontwikkeld, waarin hij dans combineert met disciplines als muziek en videoanimaties. De samenwerking van Andreas Denk met een dramaturg en een eindregisseur noemt de commissie een waardevolle toevoeging aan het werk van Plan d-. Zij is dan ook van mening dat de dramaturgische uitwerking van de producties een zichtbare ontwikkeling hebben doorgemaakt, waardoor de voorstellingen in de afgelopen periode aan zeggingskracht hebben gewonnen.

  De commissie stelt dat de plannen voor de periode 2017-2020 concreet zijn uitgewerkt en mooi aansluiten bij het eerdere werk van Plan d-. De commissie is van mening dat Andreas Denk zichzelf blijft uitdagen door ook in de komende periode nieuwe disciplines in zijn werk te integreren. Daarnaast lijkt de manier waarop hij dat doet, goed aan te sluiten bij de thematische uitgangspunten van de activiteiten. Dat geeft de commissie vertrouwen in de zeggingskracht van de voorstellingen.

  De coproductie met De Dansers noemt de commissie artistiek-inhoudelijk een logische keuze en in de aanvraag helder gemotiveerd. De keuze om met amateurdansers te werken, vindt de commissie minder overtuigend onderbouwd. Zij krijgt op basis van de aanvraag onvoldoende beeld van de manier waarop deze samenwerking vorm krijgt en wat de toegevoegde waarde ervan zal zijn voor het werk van Plan d-.

  Tot slot vindt de commissie het voornemen van Andreas Denk om niet langer in alle voorstellingen op het toneel te staan en zich intensiever te richten op choreograferen en het verstevigen van het artistieke beleid, een logische stap.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  Zij heeft waardering voor de ondernemende houding die uit de aanvraag spreekt. Zij constateert dat Plan d- / andreas denk in de afgelopen jaren voornamelijk met behulp van projectsubsidies heeft geproduceerd, maar er desondanks in geslaagd is een solide financiële basis op te bouwen. Het feit dat de het gezelschap de komende jaren wil inzetten op een duidelijkere scheiding tussen de artistieke en zakelijke organisatie, noemt de commissie een positieve ontwikkeling. Volgens haar maakt dit de organisatie minder kwetsbaar, omdat de Plan d- niet langer alleen leunt op (het imago van) Andreas Denk.

  De commissie vindt het positief dat Frontaal Theaterbureau de verkoop op zich zal nemen. Dat heeft de afgelopen jaren indrukwekkende speellijsten voor Plan d- weten te realiseren. De ambities op het gebied van eigen inkomsten zijn volgens de commissie, op basis van de prestaties die Plan d- in het verleden haalde, realistisch ingeschat en in de aanvraag op aannemelijke wijze onderbouwd. De inspanningen die Plan d- verricht om sponsorinkomsten binnen te halen, getuigen volgens haar van een ondernemende houding. Dit blijkt uit de contacten die Plan d- weet te leggen met bedrijven, die misschien in eerste instantie niet voor de hand liggen, maar passend zijn bij de artistiek-inhoudelijke plannen. Plan d- gaat in de komende periode samenwerkingen aan met zowel strategische, artistieke en logistieke partners. Daarmee kan het gezelschap volgens de commissie een goede diversificatie en spreiding van de inkomstenbronnen realiseren. Het biedt de commissie vertrouwen dat er jaarlijks één of twee nieuwe producties worden hernomen. Dit maakt volgens haar dat de inkomstenstructuur niet geheel afhankelijk is van de succesvolle realisering van één nieuwe productie per jaar.

  Uit de aanvraag spreekt volgens de commissie een goed besef van de doelgroepen voor wie wordt geproduceerd. De aanvrager heeft een helder beeld van haar positie als jeugddansgezelschap binnen het veld. Ook is de commissie positief over het feit dat Plan d- de komende jaren actief wil inzetten op het bereiken van een cultureel diverser publiek. De manier waarop Plan d- de bewoners van asielzoekerscentra wil aanspreken, vindt de commissie echter te mager onderbouwd. De marketing en publiciteit rond deze plannen zijn volgens haar passend bij de beoogde doelgroepen. De commissie mist daarin evenwel de creativiteit die zo kenmerkend is voor de voorstellingen van het gezelschap.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage van Plan d- / andreas denk aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Zij stelt dat de voorstellingen van Plan d- opereren binnen het genre jeugddans, een onderscheidend genre binnen het Nederlandse dansaanbod, aangezien jeugddans nagenoeg geen onderdeel uitmaakt van de Basisinfrastructuur (BIS) in het vrije circuit. De voorstellingen van Plan d- kenmerken zich volgens de commissie door een vorm van theaterdans die reeds een lange geschiedenis kent. Plan d- maakt hierbij gebruik van verschillende disciplines als muziek en videoanimaties die met dans worden gecombineerd. Hiermee levert Plan d- volgens de commissie een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod, maar is daarin niet uniek.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

  Plan d- / andreas denk is gevestigd te Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat het aandeel voorstellingen dat Plan d- in de periode 2013-2015 heeft gespeeld in andere steden en regio’s in relatie tot andere podiumkunsteninstellingen substantieel is. De commissie stelt vast dat Plan d- in de komende periode een hoog aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gaat spelen. Op basis van de voorliggende plannen is zij ervan overtuigd dat het gezelschap de ambities op dit vlak zal realiseren. De commissie vindt daarom dat Plan d- een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  Plan d-/andreas denk vraagt een bijdrage talentontwikkeling aan voor een traject voor jonge dansers en choreografen. Het talentontwikkelingsprogramma is naar mening van de commissie te summier uitgewerkt om zicht te krijgen op de beoogde doelen van het traject, voor zowel Plan d- zelf als voor de jonge dansers en makers.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Plan d- / andreas denk te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  240.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  100
  1.250
  125.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Bijdrage jeugd
   
  29.167
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  229.167
  Toegekend bedrag per jaar
  229.167
  Aangevraagd bedrag per jaar
  240.000

  Circuit klein/middel
  125.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  229.167
  Toegekend bedrag per jaar
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie