MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • Oranjewoud Festival

  Inleiding

  Het Oranjewoud Festival is een jaarlijks, vierdaags klassieke muziekfestival, dat aan het eind van de lente plaatsvindt. Yoram Ish-Hurwitz is de artistiek leider van het festival, de zakelijke leiding is in handen van Harm Witteveen. De organisatie omschrijft haar missie als het leggen van verbindingen met muziek als bindmiddel. Het hoofddoel is om de waarde van klassieke muziek voelbaar te maken. De kern van de programmering bestaat uit betaalde concerten, die plaatsvinden op ruim twintig verschillende locaties op het Landgoed Oranjewoud. Er zijn vijf verschillende muziekroutes ontwikkeld, ieder met een eigen profiel en gericht op een eigen doelgroep. Daarnaast is er onder andere een gratis toegankelijk onderdeel, ‘de Proeftuin’, dat de centrale ontmoetingsplek en het festivalhart is. Hier kan het publiek in een ongedwongen sfeer genieten van gratis activiteiten en concerten, aldus de aanvrager. De organisatie beoogt op artistiek vlak ‘kwaliteitsaanbod toegankelijk te maken en de kwaliteit van het toegankelijke te verbeteren’. ´Kwaliteit toegankelijk maken´ houdt voor de organisatie in dat klassieke muziek voor publiek relevantie, actualiteit en gevoelswaarde krijgt. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van bijzondere presentatievormen. maar ook door cross-overs en multidisciplinaire projecten.

  De organisatie wil muziek verbinden aan een locatie en tijdstip. De kracht van Oranjewoud zit volgens de aanvrager in de enorme rijkdom aan inspirerende binnen- en buitenlocaties. Elke locatie heeft haar eigen verhaal en vormt een zelfstandige inspiratiebron. Dit geldt ook voor het tijdstip waarop een concert plaatsvindt. Een onderscheidend kenmerk van Oranjewoud Festival ten opzichte van vergelijkbare festivals is naar eigen zeggen dat dit het enige vernieuwende, middelgrote klassieke muziekfestival buiten de Randstad is. Daarnaast is er volgens de organisatie, door het ontbreken van zogenaamde ‘knellende banden’ en bestaande structuren op het gebied van klassieke muziek, in Friesland letterlijk en figuurlijk ruimte voor vernieuwing en het nemen van grotere risico’s.

  Het programma bestaat uit ‘de Proeftuin’, het hoofdprogramma, een onderstroomprogramma en overige activiteiten, zoals educatie, talentontwikkeling, participatie en sociaalmaatschappelijke activiteiten. Elk jaar wordt er vanuit een bepaald thema geprogrammeerd, voor 2017 is dat ‘Focus op tijd’. In 2018 pakt het festival extra uit vanwege het feit dat Leeuwarden dan de Culturele Hoofdstad van Europa is. Het festival zal in dat jaar geen vier, maar tien dagen duren en er zal een veelvoud van het gewone aantal activiteiten plaatsvinden. Thema van dat jaar is dan ook ‘Focus op Europa’. In 2019 zal de aanvrager werken vanuit het thema ‘De grote oversteek’ en in 2020 vanuit het thema ‘De lage landen’.

  Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie van 25.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  In de afgelopen jaren heeft de organisatie volgens de commissie een festival opgezet met een programma dat steevast bestaat uit voorstellingen van kwalitatief uitstekende klassieke musici. Het vakmanschap is zodoende duidelijk herkenbaar binnen de programmering. Daarnaast richt de aanvrager zich sterk op de presentatievorm van klassieke muziek met als doel deze stroming aantrekkelijker te maken voor een breed publiek. De ‘oplossingen’ die het festival hiervoor heeft bedacht, zijn aansprekend gebaseerd op de geijkte vooroordelen en praktisch vertaald naar een uitvoering. Volgens de commissie heeft dit tot nog toe op het festival diverse niet-alledaagse concerten opgeleverd. Concerten in een tipi, waarbij het publiek bijna letterlijk op schoot van de musicus zat en een concert in stilte, waar het publiek met een hoofdtelefoon naar livemuziek luisterde, zijn hiervan volgens haar mooie voorbeelden. De commissie vindt dat deze bijzondere presentatievormen bijdragen aan de beleving en zeggingskracht van het festival.

  Uit de plannen voor 2017-2020 blijkt dat de belangrijkste ambitie van het Oranjewoud Festival erop gericht blijft om klassieke muziek steviger in de samenleving te plaatsen. Wat dat aangaat merkt de commissie op dat de organisatie zich weinig verhoudt tot andere initiatieven met een vergelijkbaar doel die door het land heen plaatsvinden. Het festival is bovendien volgens de commissie meer volgend aan ontwikkelingen in de klassieke muziek dan dat het een voortrekkersrol speelt. Inhoudelijk biedt het festival aan het publiek een tamelijk veilig programma, zonder al teveel scherpe randjes. De commissie beoordeelt dat deze keuze ten koste gaat van de oorspronkelijkheid van het festival. Ook mist de commissie een overtuigende meerjarige artistieke visie waaruit duidelijk blijkt waar de organisatie over vier jaar artistiek inhoudelijk met het festival wil staan.

  Door de programmering thematisch te verbinden, is er volgens de commissie sprake van een zekere samenhang, die de zeggingskracht van het festival vergroot. Daarnaast wordt het publiek door middel van doelgroepgerichte ontdekkingsroutes inhoudelijk door het programma gegidst. De commissie vindt die ambities goed beschreven en passend vertaald in het gepresenteerde aanbod. Het valt haar wel op dat er in het plan nauwelijks wordt gereflecteerd op de mate waarin de organisatie erin slaagt om daadwerkelijk een nieuw publiek te enthousiasmeren voor klassieke muziek. De commissie concludeert dat Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud voor wat betreft de concertvormen die ze aanbiedt goede activiteiten neerzet en dat ze met de genoemde namen van ensembles en artiesten ook een zekere kwaliteit daarin borgt, maar dat de keuzes weinig verrassend zijn. Bovendien mist zij concrete aanknopingspunten om erop te kunnen vertrouwen dat het festival in de toekomst een nieuw publiek voor het festival, en daarmee voor de klassieke muziek, zal weten te winnen.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als zwak.

  Zij constateert dat het Oranjewoud Festival overwegend traditioneel klassiek repertoire presenteert met als doelstelling een breed publiek aan te spreken. Hoewel er in potentie sprake kan zijn van publieksontwikkeling, zoals de organisatie claimt, is er volgens de commissie geen sprake van een brede invloed op de ontwikkeling van de podiumkunsten in het algemeen of de klassieke muziek in het bijzonder. Inmiddels experimenteren concertzalen, ensembles en orkesten in de ogen van de commissie veelvuldig met nieuwe vormen om klassieke muziek op een aantrekkelijke manier onder de aandacht van een breder en nieuw publiek te brengen. De commissie vindt de aanpak van Oranjewoud daarin nauwelijks iets extra’s toevoegen. Het plan biedt ook verder geen aanknopingspunten op basis waarvan de commissie verwacht dat er sprake zal zijn van een bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

  Hoewel de financiële gezondheid van het Oranjewoud Festival enige reden tot zorg geeft, is de commissie positief over de ambitie om in de komende periode een groei van de eigen inkomsten na te streven. Deze groei wordt volgens het plan voornamelijk veroorzaakt door toenemende publieksaantallen en betalende bezoekers. In samenhang daarmee nemen ook de sponsor- en horeca-inkomsten toe. Vanwege de speciale editie in 2018 is in dat jaar een piek in de bezoekersaantallen te verwachten. Positief is de commissie, als het om de verhoging van de eigen inkomsten van de aanvrager gaat, ook over de hoofdsponsor die het festival tot en met 2018 aan zich heeft weten te verbinden.

  Wat de totale begroting betreft, is de commissie kritisch. Deze neemt fors toe ten opzichte van eerdere edities. De komende festivaledities laten een verdubbeling van de lasten zien; de speciale editie in 2018 kost vermoedelijk viermaal zo veel als de laatste editie in 2015. De commissie vindt het opmerkelijk dat deze forse stijging geen gelijke tred houdt met een groei van het aantal activiteiten, dat slechts licht toeneemt ten opzichte van de realisatie in 2015. Bovendien is er sprake van een substantiële verschuiving naar meer personele kosten. In dat kader schrijft de aanvrager in het plan dat ze hiermee een inhaalslag op het gebied van professionalisering financiert. De commissie mist echter een functionele vertaling van die beoogde professionaliseringsslag. De explosieve toename van kosten vindt zij daarnaast niet in lijn met de beoogde toename van 2124 meer betalende bezoekers per jaar. Daarbij merkt ze bovendien op dat de gemiddelde totale lasten per betalende festivalbezoeker met 137 euro fors is voor een festival van deze aard en omvang.

  De financieringsmix vindt de commissie in zichzelf evenwichtig opgebouwd. Wel merkt zij op dat er in de hoogte van bedragen geen relatie is met de in het verleden gerealiseerde inkomsten, waardoor ze er niet bij voorbaat op kan vertrouwen dat de aanvrager deze inkomsten zal genereren. De aanvraag schiet tekort wat betreft het overtuigend onderbouwen van deze ambities. Dat de organisatie niet ingaat op de financiële risico’s die met name de speciale editie in 2018 met zich meebrengt, vindt de commissie opmerkelijk. In het plan wordt geen strategie uitgewerkt om dergelijke risico’s te vermijden of op te vangen.

  Uit het plan blijkt dat de organisatie een verdubbeling van de bezoekersaantallen en een toename van het aantal betalende bezoekers nastreeft. Deze ambitie om het aantal bezoekers te verdubbelen, is volgens de commissie onvoldoende aannemelijk. De marketingstrategie is gericht op liefhebbers van klassieke muziek, cultureel geïnteresseerden en nieuw publiek dat nauwelijks met cultuur in aanraking komt. Deze doelgroepen zijn volgens de commissie te veel in algemene termen beschreven. Zij vindt daarnaast dat de aanvrager zich onvoldoende richt op specifieke kenmerken van bijvoorbeeld de publieksgroep die nauwelijks met cultuur in aanraking komt. In haar ogen is dat een publieksgroep waar het festival vanuit zijn missie veel aandacht aan zou moeten besteden. Nergens uit de aanvraag blijkt echter dat de aanvrager er specifieke middelen inzet om hen te bereiken of op te zoeken.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de pluriformiteit als neutraal.

  Het festival presenteert aanbod dat wordt aangemerkt als klassieke muziek. Hiervan bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als in het vrije circuit. Het soort invalshoeken dat het festival kiest bij de presentatie van klassieke muziek, is in steeds ruimere mate aanwezig op de Nederlandse podia en festivals. Het Oranjewoud Festival levert zodoende geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als zeer goed.

  Het Oranjewoud Festival vindt plaats in het gelijknamige dorp in Friesland aan de rand van Heerenveen. In Friesland bestaat een beperkte infrastructuur en een verhoudingsgewijs klein aanbod van podiumkunsten. Het festival vindt plaats in een regio waar geen door het Fonds gesubsidieerde festivals aanwezig zijn.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage provincie of gemeente is ruim voldoende.

  Ze merkt op dat het Oranjewoud Festival in de periode 2017-2020 25.000 euro per jaar verwacht vanuit de gemeente Heerenveen. Daarnaast rekent de organisatie op een bijdrage van 70.000 euro per jaar van de provincie. Hiermee is sprake van een beperkte lokale bijdrage aan de totale kosten van het festival.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie