MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • WArd/waRD

  Inleiding

  WArd/waRD is het Nederlands-Vlaamse gezelschap van choreografe Ann Van den Broek. De zakelijke leiding is in handen van Ton Driessen. Het gezelschap is gevestigd in Den Haag, maar is voornemens om zich in de loop van 2016 in Rotterdam te vestigen, waar het preferred partner is geworden van de Rotterdamse Schouwburg, waarmee het de voorstellingen in de komende periode coproduceert. Door te opereren vanuit Rotterdam en Antwerpen neemt het gezelschap naar eigen zeggen een geheel eigen positie in binnen het danslandschap.

  WArd/waRD wil eigenzinnige en beklijvende voorstellingen creëren en produceren met de mens als vertrekpunt. Volgens Ann Van den Broek is haar onderscheidende danstaal te omschrijven als emotioneel minimalisme, waarbij de dualiteit tussen abstractie en emotie een onderliggende spanning vormt. Het bewegingsvocabulaire heeft zich in de afgelopen jaren geëvolueerd tot een idioom dat zich markeert op de breuklijn van vormelijkheid en theatraliteit. Eenvoudige, alledaagse of menselijke bewegingen vormen de basis en worden herleid tot de essentie, maar behouden voor de toeschouwer een bepaalde graad van herkenbaarheid, aldus de aanvraag.

  In de komende periode zet WArd/waRD in op een sterkere inhoudelijke en thematische samenhang tussen de artistieke activiteiten. De overkoepelende thema's ‘herinnering’ en ‘chaos en structuur’ zullen de projecten met elkaar verbinden. Het te hernemen stuk ‘FF+Rew 60:00’ uit 2005 ziet het gezelschap daarbij als bron. Met de projecten die vanaf 2017 gemaakt worden, gaat Ann Van den Broek naar eigen zeggen een nieuwe fase in, waarin zij streeft naar het creëren van totaalconcepten. De verschillende bouwstenen (beweging/dans, performance, muziek/sound, tekst en beeld) krijgen daarin een evenwaardige plek. Op deze manier wil zij haar publiek een totaalervaring bieden, die een afspiegeling is van de behoefte in onze huidige maatschappij om via verschillende media een universeel of totaalbeeld van onze leefwereld te vormen.

  In de te realiseren producties wordt samengewerkt met diverse kunstenaars met wie Ann Van den Broek zich verwant voelt, zoals Gregory Frateur (zanger), Nicolas Rombouts (componist, muzikant), Mike Figgis (filmmaker), Bernie van Velzen (video- en lichtontwerper) en Niek Kortekaas (beeldend kunstenaar, scenograaf). Daarnaast zal het gezelschap succesvolle voorstellingen hernemen, waaronder ‘The Black Piece’, ‘We Solo Men’ en ‘Co(te)lette’. Zowel nieuwe als oude producties spelen op locatie.

  Ook wil WArd/waRD in de komende jaren met ‘Workshops & Summerclasses’ de specifieke bewegingstaal van het gezelschap doorgeven aan een nieuwe generatie performers. In de op te zetten ‘Onderzoekslabo’s & artistieke coaching’ organiseert het artistieke ontmoetingen met performers en makers uit andere kunstdisciplines. Op die manier legt het gezelschap een basis voor nieuwe samenwerkingen en creaties. Inke Berbee is verantwoordelijk voor de verkoop van de voorstellingen in Nederland; verkoopbureau A Propic is de agent van WArd/waRD voor de voorstellingen in het buitenland, waar het gezelschap per jaar gemiddeld 26 keer verwacht te spelen.

  In de periode 2017-2020 speelt WArd/waRD 65 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 359.500 euro.

  Historie

  WArd/waRD ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige regeling 2013-2016.

  Het Fonds volgt de meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds achttien voorstellingen van zeven verschillende producties van WArd/waRD bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Zij kent Ann Van den Broek als een bijzonder kunstenaar, die met haar sterke en oorspronkelijke voorstellingen een geheel eigen positie inneemt binnen de Nederlandse dans. De onderscheidende signatuur van het werk is volgens de commissie niet in de laatste plaats te danken aan het spannende bewegingsvocabulaire, dat door zijn grote intensiteit een dwingende impact heeft op de toeschouwer. Daarnaast getuigen de producties die Ward/waRD in de afgelopen jaren heeft uitgebracht, zoals ‘The Black Piece’ en ‘The Red Piece’ van een hoge mate van vakmanschap en uitvoeringskwaliteit. De commissie heeft waardering voor het feit dat Ann Van den Broek een sterke focus heeft op haar eigen artistieke ontwikkeling en daarbij het experiment niet schuwt. Behalve voorstellingen in het theater, die naar haar mening het beste tot hun recht komen in kleine en middelgrote zalen, maakt de choreografe ook werk op locatie, zoals het indrukwekkende ‘Q61 Cemetery’ dat hierdoor een extra dimensie biedt aan de beleving ervan.

  De plannen voor de periode 2017-2020 vormen volgens de commissie een geloofwaardige voortzetting van het werk dat Ann Van den Broek in de afgelopen jaren heeft laten zien. De inzet van haar geheel eigen danstaal wordt daarin gecontinueerd en ook de gekozen thema’s liggen in het verlengde van het vaak zwaarmoedige karakter van de eerdere voorstellingen. Daarmee heeft de commissie het beeld van zeer oorspronkelijke voorstellingen waarin Ann Van der Broek verdergaat op de ingeslagen weg om de eigen artistieke grenzen te verkennen.

  De commissie vindt het ook interessant dat Ann Van den Broek vanaf 2017 de verdere verdieping van haar stijl wil zoeken in het creëren van totaalvoorstellingen. Door hierin samen te werken met zowel professionele als niet-professionele dansers, acteurs, muzikanten en performers van verschillende leeftijden, wil zij de connectie van het publiek met haar voorstellingen vergroten. De commissie is positief over de in de plannen genoemde samenwerkingspartners, die van hoge kwaliteit zijn en die vanuit hun eigen kunstenaarschap een extra dimensie kunnen geven aan het werk van Ann van den Broek. Een kanttekening plaatst de commissie bij de exacte impact op de ontwikkeling van het toekomstige werk, aangezien de plannen geen heldere uitgewerkte visie hierop geven. De commissie heeft echter op basis van de plannen en de resultaten uit het verleden vertrouwen in de zeggingskracht van de voorstellingen die tot stand zullen komen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Zij constateert dat WArd/waRD er in de afgelopen jaren niet in is geslaagd om een stevige financiële basis op te bouwen. De liquiditeit en solvabiliteit zijn matig en er is sprake van een negatief eigen vermogen. Volgens de commissie houdt een en ander verband met het feit dat het gezelschap nog steeds zoekende is naar een juiste balans tussen het opereren vanuit zowel Nederland als Vlaanderen. Dat de organisatie van het gezelschap in hoge mate is gevormd rond de inzet van Ann van den Broek als artistiek leider en choreograaf en weinig ruimte biedt voor gedelegeerde verantwoordelijkheden beschouwt zij daarbij als een verbeterpunt. Volgens de commissie biedt de voorgenomen verhuizing van WArd/waRD naar Rotterdam kansen om de organisatie van het gezelschap beter op orde te krijgen, aangezien daarbij sprake is van een intensieve samenwerking met coproducent Theater Rotterdam. Daarnaast noemt zij het positief dat uit de plannen de wens spreekt om op dit punt een stap voorwaarts te zetten.

  De commissie is evenwel kritisch over de wijze waarop in de plannen de dekking van de hiermee gepaard gaande stijging van de personele kosten wordt onderbouwd. Zo wil WArd/waRD de komende jaren de eigen inkomsten vergroten door vooral in het buitenland meer in de grote zaal te gaan spelen. Volgens de commissie is deze strategie niet zonder risico’s, aangezien de afzet van voorstellingen in het buitenland doorgaans niet structureel van karakter is. Ook brengt het spelen in de grote zaal hogere investeringen met zich mee. De commissie stelt vast dat deze slechts ten dele worden opgevangen door bijdragen van coproducenten en publieksinkomsten. Daarnaast rekent het gezelschap op een structurele subsidie van de gemeente Rotterdam. De commissie stelt evenwel vast dat WArd/waRD nog geen relatie van betekenis met de stad Rotterdam heeft opgebouwd, waardoor niet zonder meer aangenomen mag worden dat het volledige gevraagde bedrag ook daadwerkelijk wordt toegekend. De aanvraag bevat volgens de commissie wel een onderbouwde visie op de diversificatie en spreiding van de inkomstenbronnen. De verwachtingen van WArd/waRD op het gebied van private subsidiëring en sponsoring noemt zij niettemin zeer bescheiden, ondanks het feit dat het gezelschap aangeeft hiermee de komende jaren actief aan de slag te gaan. De organisatie leunt daardoor relatief zwaar op subsidies. Volgens de commissie heeft WArd/waRD een duidelijk beeld van de doelgroep waarop de producties zijn gericht. Door de naam die het gezelschap in de afgelopen jaren heeft weten op te bouwen is er sprake van een trouwe schare bezoekers.

  De plannen op het gebied van marketing zijn degelijk en sluiten naar de mening van de commissie aan op de verschillende publieksgroepen die WArd/waRD in de aanvraag onderscheidt. De komende jaren wil het gezelschap de activiteiten op dit gebied intensiveren en daarmee een groei van 20 procent van het totale publieksbereik realiseren. Vanwege de beoogde samenwerking met Theater Rotterdam vindt de commissie deze ambitie niet onrealistisch.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

  Zij stelt vast dat de voorstellingen van WArd/waRD kunnen worden ingedeeld in het genre van de hedendaagse/moderne/conceptuele dans. Hoewel er in Nederland meerdere gezelschappen werk maken binnen dit genre, is de commissie van mening dat het werk zich kenmerkt door een krachtig en onderscheidend bewegingsvocabulaire. Ook de manier waarop hierbij gebruik wordt gemaakt van ruimte, muziek en vormgeving draagt volgens haar bij aan het onderscheidende karakter van de voorstellingen van Ann Van den Broek. Op grond hiervan vindt de commissie dat het werk van Ann Van den Broek een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  Zij constateert dat WArd/waRD zich in 2016 zal vestigen in Rotterdam, dat naast het Antwerpse CC Berghem de vaste Nederlandse uitvalsbasis van het gezelschap zal zijn. De commissie stelt vast dat het podiumkunstenaanbod in Rotterdam zeer groot is. Verder constateert de commissie dat WArd/waRD in de periode 2013-2015 behalve in Amsterdam een groot aantal voorstellingen heeft gespeeld in andere steden en regio’s. De plannen voor de periode 2017-2020 laten eenzelfde beeld zien. Om die reden oordeelt de commissie dat WArd/waRD een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van WArd/waRD te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  359.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  45
  4.100
  184.500
  Circuit groot
  20
  5.000
  100.000
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  359.500
  Toegekend bedrag per jaar
  359.500
  Aangevraagd bedrag per jaar
  359.500

  Circuit klein/middel
  184.500
  Circuit groot
  100.000
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  359.500
  Toegekend bedrag per jaar
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie