MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • Schippers & Van Gucht

  Inleiding

  Schippers&VanGucht, creatief bureau en theatermakers, is gevestigd in Breda en bestaat uit Jellie Schippers (theatermaker en regisseur), Myriam Van Gucht (theatermaker en scenograaf), Florain Verheijen (vormgever/ producent) en Dorine Cremers (dramaturg/ algemene zaken). De makers van Schippers&VanGucht ontwikkelen theatrale projecten voor de jeugd, die aansprekend zijn voor alle leeftijden. Het gezelschap maakt beeldende vertellingen door middel van theatrale installaties, portretten en interventies op gewone en ongewone locaties. Door middel van ongewone publieksopstellingen wil Schippers&VanGucht de toeschouwers letterlijk en figuurlijk op een andere manier laten kijken naar hun omgeving en de mensen die daarin leven. De makers hebben daarbij een voorkeur voor eenlingen; voor karakters die zich ondanks alles of dankzij alles proberen te verhouden tot de rest van de wereld. Door middel van het werk wil Schippers&VanGucht kinderen en volwassenen verleiden om 'divergent' te denken. De makers reiken mogelijkheden aan om te ervaren dat er heel veel antwoorden en keuzes zijn, dat oude structuren te doorbreken zijn en dat verandering mogelijk is.

  In 2017-2018 speelt Schippers&VanGucht met twee projecten op scholen. Beide zijn gebaseerd op boeken van Bette Westera. In de reprise 'Held Op Sokken' uit 2015 wordt het prentenboek over persoonlijke ontwikkeling bewerkt tot een beeldende schoolvoorstelling met muziek.

  In 'Aan de kant, ik ben je oma niet!' worden in twaalf tweeluiken twee verschillende levensfases van bejaarden tegenover elkaar gezet: de bejaarde in het verzorgingshuis en de mens die hij was in de bloei van zijn leven. Het opnieuw uit te brengen 'Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten' is een theatermonoloog, geschreven door Jo Randerson. Voor de reprise ´Vervelende bus´ is een bus omgebouwd tot filmisch, muzikaal zoekboek. In coproductie met Het Paleis Antwerpen rijdt de bus in 2017-2018 door Nederland, langs festivals en schoolpleinen. ‘De Gedaanteverwisseling 2.0’ is een door Schippers&VanGucht bewerkte theaterversie van de klassieker van Franz Kafka. Dit project voert het gezelschap uit in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Voor 2019-2020 staat 'De Bucketlist bus' op het programma; een vervolg op 'Vervelende bus' en 'Aan de kant ik ben je oma niet!', met als verbindende factor de thema’s ‘tijd’ en ‘generaties’. 'Vissen smelten niet' is een verhaal naar het gelijknamige boek van Jef Aerts. Het ontvouwt zich in een koude, kille nacht waarin twee kinderen, zonder dat ze het van elkaar weten, de tocht over een groot meer van ijs wagen. Dit is een coproductie met Het Filiaal theatermakers uit Utrecht. De voorstelling 'Baron in de Bomen' is geënt op het gelijknamige boek van Italo Calvino. Het gaat over een achtjarige jongen die na een ruzie met zijn ouders uit protest in de bomen klimt. Het is de bedoeling dat bij deze productie het publiek hoog in de bomen zal komen te hangen.

  In de periode 2017-2020 speelt Schippers&Van Gucht zeventig voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 162.500 euro.

  Historie

  Schippers&Van Gucht ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Schippers&Van Gucht heeft beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen en/of de concerten ‘Held op Sokken’, ‘Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten’ en een integrale opname van de eindrepetitie van ‘Spinder’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  Schippers&VanGucht maakt beeldende vertellingen en interventies waarin de makers grote thema’s aansnijden via het kleinmenselijke in voor iedereen herkenbare verhalen. Deze vertellingen vinden plaats in een opvallend vormgegeven wereld, op aparte locaties en in speciaal ontworpen installaties. De commissie vindt dat regisseur Jellie Schippers en scenograaf Myriam Van Gucht hun bekwaamheden en ervaring op organische wijze samenbrengen in het werk van het gezelschap. Het resultaat bestaat uit vakkundig gemaakte theatervoorstellingen zoals in de afgelopen jaren ‘Spinder’ en ‘Held op Sokken’ aantonen. De commissie heeft dan ook vertrouwen in het vakmanschap van de makers. Daarbij wordt wel opgemerkt dat deze sterker gelegen is in de originele en tot in de details uitgewerkte vormgeving dan in de regieopvattingen. Zo legt de groep in ‘Held op Sokken’ originele en inventieve vormideeën aan de dag, maar zijn er op het vlak van spelregie en dramaturgie nog stappen te zetten die de zeggingskracht van de voorstellingen kunnen vergroten. De oorspronkelijkheid van Schippers&VanGucht komt in de voorstellingen goed tot uiting. Het gezelschap gaat bewust van de gebaande paden af door bij de boekbewerkingen aan de slag te gaan met relatief onbekend werk. De beeldende kant van de voorstellingen is bovendien fantasievol en laat veel aan de verbeelding over. De groep hanteert daarnaast een onderscheidende aanpak in het jeugdtheater: bij de producties kneedt het gezelschap een coherent geheel van vorm en inhoud uit de verschillende ingrediënten (keuze voor de locatie, de thematiek, het verhaal en de vormgeving). Ook stelt de commissie vast dat de samenwerkingen die Schippers&VanGucht in het verleden is aangegaan met sterke partners als Het Zuidelijk Toneel, KVS Brussel, Het Filiaal en Het Paleis Antwerpen, de makers hebben verrijkt en dat deze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het eigen gezicht van het gezelschap.

  Over de plannen voor de komende jaren is de commissie positief. De artistieke lijn en de projectplannen die het gezelschap heeft uitgezet, vindt de commissie geïnspireerd en prikkelend beschreven. In de beschreven artistieke visie is volgens de commissie sprake van een effectieve en interessante koppeling van maatschappelijke relevantie, inhoudelijke en persoonlijke noodzaak en de gekozen vormen. De projecten staan niet op zichzelf; ze komen uit elkaar voort en komen in verbinding met elkaar tot stand. Daardoor ontstaat gaandeweg een zekere groei en verdere ontwikkeling in de signatuur van het gezelschap. De thema’s die de groep heeft gekozen, vindt de commissie aansprekend. En de vormen die de makers willen hanteren of gaan onderzoeken, maken nieuwsgierig. De voortzetting van het onderzoek naar publieksopstellingen daarbij is uitdagend. De commissie is in dat kader enthousiast over het idee om het publiek 'in een boom te hangen' bij de beoogde voorstelling van ‘Baron in de Bomen’: dit idee is origineel en past bovendien goed bij het gekozen interpretatie van het boek. De commissie merkt wel op dat Schippers&VanGucht in 2017 en 2018 zich vooral op hernemingen gaat richten en slechts één nieuwe productie gaat maken. Voor 2019 en 2020 staan wel meerdere nieuwe producties gepland. De achtergrond is dat de groep wil dat het publiek het werk van Schippers&vanGucht gaat herkennen. Bovendien wil het gezelschap de inzichten benutten om een stap te maken naar nieuw werk. De commissie heeft begrip voor deze onderbouwing, zeker in het licht van het feit dat de hernemingen producties zijn met nog veel potentieel, maar vindt het wel van belang dat de groep zijn signatuur blijft ontwikkelen in de nieuwe voorstellingen.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Het gezelschap Schippers&VanGucht bestaat uit een kleine vaste kern van medewerkers die allen beschikken over ruime ervaring in het Nederlandse professionele podiumkunstenveld. In voorgaande jaren heeft het gezelschap voornamelijk projectmatig gewerkt. Met behulp van grote, bekende en sterke partners in Nederland en België heeft de groep producties gemaakt die qua bedrijfsvoering gedegen waren. In de komende periode wil Schippers&VanGucht de stap zetten naar een in continuïteit opererend gezelschap. De commissie is ervan overtuigd dat het gezelschap deze stap kan zetten in de komende jaren. In financieel opzicht is de groep gezond.

  De ambities die het gezelschap voor de periode 2017-2020 formuleert, zijn meer zichtbaarheid, verbinding en een solide organisatie. De commissie vindt dat Schippers&VanGucht deze ambities op verantwoorde wijze wil implementeren. De begroting stijgt weliswaar sterk, maar niet buitensporig. Er wordt bijvoorbeeld meer geld uitgegeven aan de organisatie, maar dat is nog altijd een bescheiden bedrag. De groep stelt zich flexibel op in het samenstellen van de organisatie. Aan de dekkingskant van de begroting benut de groep de mogelijkheden die er zijn naar behoren. Schippers&VanGucht maakt bewuste keuzes in de spreiding van de inkomstenbronnen. De dekking van de kosten wordt gespreid over publieksinkomsten, bijdragen van coproducenten, private fondsen en middelen van publieke bronnen zoals de gemeente Breda en het Fonds Podiumkunsten. Deze spreiding van inkomsten vindt de commissie evenwichtig, al maken de publieksinkomsten een relatief klein deel uit van de begroting. De commissie is positief over de vele samenwerkingspartners, waarvan een deel financieel bijdraagt aan de projecten van het gezelschap. Vergroting van het publieksbereik en meer bekendheid voor de merknaam Schippers&VanGucht is een speerpunt in het beleid voor de komende jaren. Deze vergroting wil de groep genereren vanuit een toename van het aantal speelbeurten in 2017-2020 ten opzichte van de voorgaande periode en door per speelbeurt meer publiek naar het theater te trekken. De commissie is positief over deze ambitie, maar vindt de beoogde publieksopkomst van gemiddeld zestig bezoekers per voorstelling nog altijd gering.

  Schippers&VanGucht heeft de beoogde doelgroepen scherp in beeld. Bij elk project weet het gezelschap voor welke doelgroep dat project bestemd is. Maar het plan van aanpak voor de communicatie vindt de commissie summier. Voor een groep waarbij zichtbaarheid en verbinding speerpunten zijn voor de komende jaren, met een bijbehorende begrotingspost, was speciale aandacht voor de communicatie op zijn plaats geweest in de aanvraag. De groep heeft weliswaar de potentie om naam te maken met jeugdtheater in een originele vormgeving, maar moet nog flinke stappen zetten als het aankomt op het ontwerpen en uitwerken van een gedegen plan voor de publieksbenadering. Wel heeft de commissie vertrouwen in een grondige publieksbenadering voor de projecten die Schippers&VanGucht in samenwerking met de partners realiseert. Hierbij speelt een rol dat de partners beschikken over een grote achterban en een professioneel apparaat.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Het aanbod plaatst de commissie binnen het jeugdtheater. Aan jeugdtheater bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland, zowel in het gesubsidieerde als het vrije circuit. Het werk van Schippers&VanGucht onderscheidt zich van dit brede aanbod door de diversiteit in locaties waar de voorstellingen van de groep plaatsvinden. De commissie vindt dat het werk van Schippers&VanGucht een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  De instelling is gevestigd in Breda, waar het podiumkunstenaanbod in vergelijking met grotere steden vrij klein is. Het aandeel voorstellingen dat de groep in de afgelopen jaren in steden de regio’s buiten de Randstad heeft gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen laag. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Schippers&VanGucht een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Schippers&VanGucht te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  162.500
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  70
  1.250
  87.500
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Bijdrage jeugd
   
  29.167
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  191.667
  Toegekend bedrag per jaar
  191.667
  Aangevraagd bedrag per jaar
  162.500

  Circuit klein/middel
  87.500
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  191.667
  Toegekend bedrag per jaar
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie