MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • TodaysArt

  Inleiding

  Stichting The Generator HQ organiseert ieder jaar het vierdaagse TodaysArt-festival in Den Haag. Algemeen directeur is Olof van Winden en Gwyneth Wentink is artistiek directeur. De missie van TodaysArt is tweeledig. Enerzijds wil het festival (kritisch) reflecteren op wat er in de maatschappij leeft door makers te presenteren die hun creativiteit en innovatie daarbij als tools inzetten. Anderzijds wil TodaysArt een podium bieden aan avontuurlijke muziek en performances en dan vooral in multidisciplinaire vorm. De organisatie biedt haar programma aan middels een programmeringsprofiel dat bestaat uit vijf verschillende modules: ‘Performances’, ‘Works’ , ‘Club + Outdoor Stage’, ‘Bright Collisions’ en ‘Periphery’.

  Binnen de kaders van (internationale) actualiteit stelt TodaysArt in de periode 2017-2020 jaarlijks voor het onderdeel Performances programma’s samen waarbinnen hoofdzakelijk nieuwe podiumkunstproducties en/of premières worden ontwikkeld en gepresenteerd die zich verhouden tot twee hoofdthema’s: ‘Science and Performing Arts’ en ‘Sensory Experience and Enhanced Realities’.

  In het onderdeel Works komt specifiek het bevragen van de ruimtelijke context naar voren. Door relevante werken te presenteren op de hoofdlocaties en in de publieke ruimte, wil TodaysArt zowel de bestaande doelgroepen als voorbijgangers en bewoners bereiken. Works bestaat uit installaties, interventies en experimenten van jonge en gevestigde makers die in staat zijn om te reflecteren op de menselijke perceptie en ruimtelijkheid.

  Het clubprogramma van TodaysArt omvat volgens de organisatie een greep uit de beste ontwikkelingen op het gebied van elektronische muziek. TodaysArt beschouwt dit format als een essentieel onderdeel van het festivalconcept, maar ook als een brandhaard van hedendaagse kunst en cultuur. De festivalnachten op vrijdag en zaterdag worden gedomineerd door een diversiteit aan hedendaagse vormen van, experimenten in, en hybride vormen van elektronische muziek. TodaysArt organiseert in 2017 en 2018 de zesde en zevende editie van Bright Collisions, een internationaal symposium gewijd aan creativiteit en maatschappij. Een ontmoetingsplek met een crosssectorale focus met als doel transdisciplinaire talenten, ideeën en mogelijkheden te promoten, maar ook (kritisch) te bespreken. Periphery is het partnerprogramma van TodaysArt, waarin een groot aantal lokale en nationale initiatieven en presentatieruimtes zich parallel presenteren in de aanloop naar en tijdens het festival.

  Stichting The Generator HQ vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro. Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage (co)productie van 50.000 euro aan. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 150.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting The Generator HQ ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

  TodaysArt staat bij de commissie bekend als een festival dat een sterke traditie heeft in het tonen van multidisciplinaire kunst met speciale aandacht voor technologie en wetenschap. Volgens de commissie komt de artistieke doelstelling om een platform voor innovatieve multidisciplinaire kunst en creativiteit te zijn duidelijk tot uiting in de verschillende programmaonderdelen. Naar haar mening weet de organisatie vakkundig te scouten welke projecten ze vanuit die visie een plek in het festival biedt. De programmaonderdelen, die uiteenlopen van grootschalige multidisciplinaire podiumproducties tot clubavonden en concerten, zijn volgens de commissie over het algemeen van goede kwaliteit.

  Kritisch is de commissie echter over de samenhang binnen het programma zoals dat in het verleden is gepresenteerd, maar ook zoals dat in het plan voor de periode 2017-2020 is omschreven. Volgens haar bieden de thema’s die TodaysArt hanteert nauwelijks houvast voor de programmering. Daardoor blijft deze een verzameling op zichzelf staande onderdelen, waarbinnen de commissie bovendien specifieke accenten mist. De focus in de beschrijving van de programmering ligt, naar het oordeel van de commissie, vooral op de vorm en in mindere mate op de inhoud van de gepresenteerde kunst. Zij ervaart dit als een gemis in de aanvraag. Daarnaast is de commissie kritisch over de oorspronkelijkheid van het programma. Naast een aantal nieuwe producties staan er op het festival tal van producties die reeds op andere plaatsen zijn gepresenteerd.

  Uit het plan blijkt verder dat Todays Art zichzelf ten doel stelt om een bijdrage te leveren in de ontwikkeling en monitoring van talent en de bevordering van crosssectorale samenwerking. De commissie vindt dat deze voortrekkersrol niet overtuigend uit de programmering naar voren komt. Ook constateert de commissie dat het festival binnen Den Haag een nomadisch bestaan heeft. De organisatie merkt daarover op dat ze in haar artistieke signatuur de laatste vier jaar meer en meer gericht is op het aangaan van verbindingen met de locatie waar het festival neerstrijkt. De commissie vindt dat op zichzelf een aansprekend uitgangspunt, maar de uitwerking in het plan overtuigt haar onvoldoende van de artistieke meerwaarde van de locatie op het getoonde aanbod. Dat blijkt ook uit de locatiekeuze, die volgens de commissie niet vanuit artistieke overwegingen wordt bepaald, maar vooral wordt ingegeven door de stedelijke ontwikkelingen in Den Haag, waaronder de leegstand.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als ruim voldoende.

  De commissie constateert dat het festival de state of the art op het gebied van innovatieve multidisciplinaire kunst toont. Zij merkt daarnaast op dat het gaat om een kleine niche binnen de kunst met een sterk internationaal netwerk. Door de diverse internationale kunstenaars samen te brengen tijdens het festival, kan het volgens de commissie een ontwikkeling teweegbrengen. Er ontbreekt volgens haar echter wel een heldere regie op de ontmoeting tussen kunstenaars en het faciliteren daarvan. Het randprogramma mist volgens de commissie wat dat betreft aan de nodige diepgang.

  Daarnaast heeft de commissie de indruk dat het festival en de gepresenteerde kunstenaars in zichzelf lijken gekeerd. Ze is kritisch op het feit dat er bij makers en festivalorganisatie nog nauwelijks sprake is van een publieksbewustzijn, laat staan dat er in het programma aandacht is voor een minder ingewijd publiek. De commissie vindt dat de organisatie te weinig een gidsfunctie op zich neemt waarmee het festival dit publiek een diepgravender festivalbeleving kan bieden. Mede hierom is de bijdrage van TodaysArt aan de ontwikkeling van de podiumkunsten vooral waardevol voor het eigen genre, maar in mindere mate voor de podiumkunsten als geheel.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak.

  Ze merkt op dat de gerealiseerde eigen inkomsten over de afgelopen jaren een wisselend beeld laten zien. De aanvrager stelt dat dit samenhangt met de locaties waar het ‘nomadische’ festival heeft plaatsgevonden. In dat kader vindt de commissie het opvallend dat de begroting in de komende vier jaar wat de eigen inkomsten betreft uitgaat van een piek die twee keer zo hoog is dan deze inkomsten tijdens de vorige editie. De organisatie schrijft extra te gaan inzetten op vergroting van de publieksinkomsten en rekent daarvoor op een forse stijging van het aantal betalende bezoekers. Omdat ze in de aanvraag niet uitwerkt hoe het publiek wordt verleid om een kaartje te kopen, kan de commissie er niet op voorhand op vertrouwen dat de aanvrager deze ambitie waarmaakt. Sponsorwerving is vanwege de huidige economische en politieke omstandigheden volgens de organisatie vaak langdurig en onzeker. De bewering in de aanvraag sluit niet aan op de begrote toename van sponsorinkomsten, waarvoor bovendien een overtuigend plan van aanpak in de aanvraag ontbreekt. Daarnaast nemen ook de private fondsen in de begroting fors toe. Omdat in het inhoudelijke plan staat dat de organisatie ernaar streeft om de totale bijdrage van private fondsen ongeveer gelijk te houden aan voorgaande jaren, komt volgens de commissie ook hier de financiële vertaling niet overeen met de plannen. Op grond van het voorgaande plaatst de commissie vraagtekens bij de haalbaarheid van verschillende inkomstenbronnen binnen de financieringsmix.

  De commissie plaatst vervolgens ook kanttekeningen bij de lastenkant van de begroting. In de aanvraag worden weliswaar een aantal doelstellingen voor 2017-2020 geformuleerd, maar van grote veranderingen in de omvang van het festival is geen sprake. De totale lasten stijgen in de periode 2017-2020 echter wel fors. Opvallende posten zijn hierbij ‘beheerslasten personeel’, ‘overige programmakosten’ en ‘marketingkosten’. Dat de uitgaven voor marketing hoger zijn dan de publieksinkomsten vindt zij een onwenselijke verhouding. Een plausibele onderbouwing voor verhogingen en verschuivingen in de begroting ontbreekt volgens de commissie.

  De commissie constateert bovendien dat uit de cijfers blijkt dat de financiële positie van TodaysArt zorgelijk is. Zo is er is sprake van een negatief eigen vermogen. De commissie vindt het positief dat de organisatie de gevaren van dat negatieve eigen vermogen ziet. Het ontbreekt echter aan een plan van aanpak om de financiële positie in de toekomst te verbeteren.

  Wat de publieksbenadering betreft is het festival voornamelijk op de eigen achterban gericht. De aanvrager noemt weliswaar een aantal verschillende doelgroepen, maar beschrijft die niet specifiek. De organisatie blijkt nog volop bezig om meer inzichten over het publiek te vergaren. Zo wil de aanvrager een jaarlijks publiekstevredenheidsonderzoek uitvoeren en zal ze de publieksregistratie in de komende edities verbeteren. Een duidelijke publieksbewustzijn komt volgens de commissie echter niet uit de aanvraag naar voren. Er worden bijvoorbeeld geen combinaties voorgesteld van programmaonderdelen met een passend publiek. De ambitie van het festival om een breed publiek aan te spreken, lijkt volgens de commissie op grond van de beperkte uitwerking dan ook niet haalbaar. Ook de vormtaal die het festival hanteert in het publiciteitsmateriaal sluit in de ogen van de commissie niet aan bij die beoogde publieksverbreding.

  Pluriformiteit

  De bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende.

  Het festival presenteert een podiumkunstenaanbod dat voornamelijk dient te worden aangemerkt als multidisciplinair, met de nadruk op vooruitstrevende popmuziek en hedendaagse dans. De commissie constateert dat dit aanbod reeds in behoorlijke mate op andere podia en festivals aan bod komt. Door de aard en wijze waarop het festival het aanbod presenteert, stelt de commissie vast dat het festival onderscheidend is, maar niet uniek. Zodoende levert TodaysArt een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als neutraal.

  Het festival vindt plaats in Den Haag. In Den Haag is een ruim aanbod aan podiumkunsten aanwezig, zowel gepresenteerd op podia als op festivals. Hierdoor levert TodaysArt geen bijdrage aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage provincie of gemeente is ruim voldoende.

  In de periode 2013-2015 ontving TodaysArt een structurele bijdrage van de gemeente Den Haag van gemiddeld 170.000 euro per jaar. Voor de periode 2017-2020 is een vergelijkbaar bedrag aangevraagd bij de lokale overheid. Hiermee is sprake van een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting The Generator HQ niet te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
  Aangevraagd bedrag per editie
  150.000
  Geadviseerd bedrag per editie
  0
  Toegekend bedrag per editie
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie