MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • Nederlands Theater Festival

  Inleiding

  De aanvraag omvat in feite vier festivals in één: het Nederlands Theater Festival (NTF), het Amsterdam Fringe Festival (AFF), verdiepingsfestival Nieuwe Grond (NG) en jeugdtheaterfestival TF Jong. De vier festivals komen voort uit dezelfde organisatie en complementeren en versterken elkaar. Het elfdaagse festival vindt jaarlijks plaats in Amsterdam aan het begin van het seizoen. De hoofddoelstelling van het festival is de promotie van het Nederlandse theater en de vergroting van het enthousiasme en het draagvlak hiervoor. Het festival beschouwt zichzelf als het visitekaartje van het Nederlandse theater en artistiek ijkpunt in het theaterseizoen. Het festival wordt geleid door Jeffrey Meulman. Met de presentatie van de tien meest indrukwekkende theaterprestaties van het seizoen, ‘de juryselectie’, maakt het NTF jaarlijks de artistieke stand van zaken in de Nederlandse en Vlaamse theaterwereld op. De kern van het festival wordt gevormd door deze selectie, de uitreiking van de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen en een verdiepingsprogramma. NG is een plaats voor ontmoeting, kennisdeling, reflectie en debat. Het AFF is een podiumkunstenfestival dat een open inschrijving, artistieke kwaliteit en creatieve en publieke toegankelijkheid bij elkaar brengt. Jeugdtheater de Krakeling organiseert TF Jong. Hier zijn de beste jeugdtheatervoorstellingen te zien en jaarlijks worden er de Zilveren en Gouden Krekels en de Zapp Theaterprijs uitgereikt.

  In de komende jaren wil het NTF zich weer nadrukkelijk profileren als Nederlands-Vlaams festival. Naast de vaste onderdelen kent het festival de komende periode een aantal nieuwe ontwikkelingen. Zo zal het NTF meer gaan samenwerken met het Vlaams Theaterfestival. Ook staat samenwerking met Theatertreffen in Duitsland en Copenhagen Stage in Denemarken op de planning. Tijdens het festival worden jaarlijks nieuwe onderdelen in de praktijk getest. Om meer continuïteit te geven aan deze best and worst practices wil het festival deze praktijk samen met het AFF en Nieuwe Grond verder gestalte geven binnen een ‘festivallab’.

  Nieuwe Grond slaat een nieuwe weg in. Dit festival zal zich expliciet profileren als een doe- en denkplatform. Het wil ruimte creëren voor nieuwe ideeën over de inrichting van de theatersector, de relatie tussen kunst en politiek en de rol van kunst in de samenleving. De komende periode wil het festival de manier waarop het AFF werkt, communiceert, opleidt en vernieuwt op een nieuwe wijze benaderen door zich moonshot thinking eigen te maken. Dit kenmerkt zich door het streven naar een onmogelijk idee. Het AFF wil een plek blijven die door het jaar heen creëert en zich ontwikkelt. Op deze manier wil het AFF in 2020 bekendstaan als het beste fringefestival in Europa.

  Stichting De Theaterdagen vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘groot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 250.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting De Theaterdagen ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten via de Regeling meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016.

  Het Fonds volgt de festivals die het meerjarig subsidieert door adviseurs de festivals te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds de verschillende festivaledities van Stichting De Theaterdagen bezocht.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  Wat het Nederlands Theater Festival betreft vindt de commissie dat de programmering ook in de afgelopen jaren van hoge kwaliteit was. Ze noemt het NTF het feest van de theaterwereld, waar alle belangwekkende voorstellingen van het afgelopen jaar voorbijkomen, waar prijzen worden uitgereikt en waar alle betrokkenen, zowel voor als achter de schermen, elkaar treffen. De keuze van de jury, die eigenlijk nooit onomstreden is, leidt volgens de commissie in het algemeen tot een mooie staalkaart van Nederlandse kwaliteitsvoorstellingen. Dat geldt zowel voor de volwassenenvoorstellingen als voor de jeugdprogrammering. Tevens biedt het NTF volgens de commissie een mooie gelegenheid aan het publiek om gemiste voorstellingen alsnog te zien.

  Het Amsterdam Fringe Festival kent daarnaast een geheel eigen dynamiek. De programmering van de afgelopen jaren laat volgens de commissie zien dat de kwaliteit en de diversiteit van de voorstellingen op het AFF groeiende is, met uitschieters zowel omhoog als omlaag. De commissie is positief over deze kwaliteitsverbetering, die mede het gevolg lijkt van het traject waarin het AFF de makers ondersteunt, onder andere door middel van workshops. Het getoonde aanbod op het AFF blijkt volgens de commissie in toenemende mate een waardevolle toevoeging aan het veld. Daarnaast heeft het AFF zich de afgelopen jaren naar haar mening steviger gepositioneerd, ook internationaal. Als gevolg daarvan komen er volgens de aanvrager steeds meer internationale programmeurs naar Amsterdam, wat de commissie een positieve ontwikkeling vindt.

  De combinatie van beide hierboven genoemde onderdelen NTF en AFF heeft ook in de afgelopen periode volgens de commissie een mooi totaalbeeld van de stand van zaken in theater laten zien. Dit is te danken aan het tonen van zowel werk van gevestigde gezelschappen en makers als van nog stevig aan de weg timmerende jonge talenten. De omringende activiteiten als ‘De Dag van de Programmering’, ‘De Dag van de Toneeltekst’ en diverse randprogrammeringsactiviteiten maken het geheel tot een zeer divers samengesteld festival, dat op allerlei manieren ontwikkelingen in en rondom het theater toont en duidt.

  De commissie verwacht dat het NTF eenzelfde kwalitatieve lijn zal laten zien als in de periode 2013-2015, gezien de onveranderde opzet van het festival, waarin de selectie van de vakkundige jury de rode draad vormt. Zij had wel graag meer inzicht gekregen in de criteria die de jury bij het selecteren van voorstellingen hanteert. Een beschrijving van wat bepalend is bij het kiezen van de beste voorstellingen had de commissie nog meer het vertrouwen kunnen bieden dat de beoogde kwaliteit en diversiteit in de programmering is geborgd. Dat geldt in zekere zin ook voor de uitgangspunten die de aanvrager hanteert bij het samenstellen van de vakjury. De deskundigheid staat daarbij niet ter discussie, maar de commissie had graag willen lezen of bijvoorbeeld culturele diversiteit en geografische herkomst van de leden uit Nederland een rol speelt. Positief is de commissie over de selectie die de organisatie zelf maakt naast de juryselectie. De keuzes die de directeur van het festival maakt, vindt zij oorspronkelijk en de voorstellingen vormen ofwel een mooie toevoeging ofwel een noodzakelijk contrast bij de overige programmering. Wat de wijkjury betreft waardeert de commissie de betrokkenheid van mensen met verschillende culturele achtergronden bij het festival. Zij vindt echter wel dat er op enig moment een meer geïntegreerde aanpak voor het tonen van een cultureel divers aanbod binnen het festival wenselijk is.
  Het plan geeft daarnaast ruim aandacht aan het zogenaamde moonshot thinking, dat de organisatie zal hanteren voor de samenstelling van het Amsterdams Fringe Festival. Er worden in die aanpak een aantal stevige ambities neergezet. De commissie mist echter een reflectie op de ontwikkeling van de fringe in de afgelopen jaren en hoe deze aanpak hierop aansluit. Ook wordt uit de aanvraag volgens de commissie niet duidelijk of iedereen een speelplek in de fringe kan verwerven of dat de aanvrager ook hierbij selectiecriteria hanteert. Met het uitgebreide ondersteuningsaanbod heeft de commissie er een zeker vertrouwen in dat de organisatie zich nadrukkelijk inzet om de kwaliteit van het aanbod in de komende jaren te verbeteren.

  Tot slot vindt de commissie de ambitie van de aanvrager om tot een Gesamtkunstwerk te komen, te waarderen. De uitwerking hiervan geeft de commissie echter nog onvoldoende handvatten om een goed beeld te krijgen van de concrete invulling. Zij had graag meer voorbeelden willen zien van de manier waarop het festival als kunstwerk vorm krijgt. Op grond van de aanvraag vindt de commissie namelijk dat de verbinding tussen makers van de verschillende onderdelen en de verschillende publieksgroepen die het festival trekt nog onvoldoende overtuigend over het voetlicht komt.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de Nederlandse podiumkunsten als goed.

  Stichting de Theaterdagen creëert met het Nederlands Theater Festival en het Amsterdam Fringe Festival een momentum in het jaar waarbij het volledig om het Nederlands theater draait. Er is veel media-aandacht voor de festivals, waardoor theater mogelijk onder de aandacht van een groot publiek komt. De impact van het AFF is daarnaast de afgelopen jaren duidelijk groter geworden. Mede door het AFF vindt er een doorstroming plaats van jonge kunstenaars naar de bredere podiumkunstensector in Nederland. Het AFF heeft een rol overgenomen van veel productiehuizen door een breed en stabiel platform te creëren voor nieuwe creaties en groepen.

  De commissie ziet de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in mindere mate terug in de juryselectie, maar daarentegen wel in de selectie van de directeur. Met die laatste selectie weet het festival volgens de commissie de vinger te leggen op interessante ontwikkelingen in het Nederlandse theaterlandschap. De veelomvattende randprogrammering met het verdiepingsfestival Nieuwe Grond en het festivallab geeft bovendien gelegenheid om uitgebreid in debat te gaan en de ontwikkelingen verder uit te diepen. Hierdoor krijgen zowel het publiek als de professionals voor en achter de schermen inzicht in de ontwikkelingen in de podiumkunsten.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als goed.

  De commissie heeft vertrouwen in de bedrijfsvoering van het festival. De stichting vertaalt de voorgestelde inhoudelijke ambities voor de komende jaren volgens de commissie passend in de begroting voor 2017-2020. De commissie waardeert het dat het aangevraagde extra subsidiebedrag volgens de aanvrager vooral zal worden ingezet om het activiteitenbudget te verhogen ten behoeve van marketing, personeel en programmering. De begroting laat volgens de commissie ook een goede spreiding van financiële middelen zien. De verhouding tussen eigen inkomsten en subsidies vindt zij goed in balans.

  De commissie plaatst een kanttekening bij de volgens haar enigszins behoudend ingeschatte publieksinkomsten. De organisatie onderbouwt deze voorzichtigheid weliswaar met het argument dat de publieksinkomsten afhankelijk zijn van de aanwezigheid van publiekstrekkers binnen de juryselectie van het festival. Tegelijkertijd laten de resultaten van de afgelopen jaren echter een stijgende trend zien. Bovendien blijkt uit de kengetallen dat de organisatie in de komende vier jaar structureel rekent op een forse toename van het aantal betaalde bezoeken ten opzichte van de realisatie in 2015. De commissie is daarom van mening dat de organisatie ten aanzien van de publieksinkomsten meer zelfvertrouwen en ambitie mag tonen.

  De commissie vindt het positief dat de aanvrager voor het Nederlands Theater Festival en het Amsterdam Fringe Festival verschillende doelgroepen onderscheidt, met voor elke groep een passende marketingcampagne. Voor zowel het NTF als het AFF creëert de organisatie aansprekende campagnes, waarbij nieuwe bezoekers door middel van ‘verrassende belevingen’ bekend raken met de twee festivals. Daarnaast maakt de aanvrager voor de publieksbenadering gebruik van de klassieke marketingmiddelen, bestaande uit posters, (online) acties, publicitaire aandacht in de verschillende media, de website en het programmaboekje. De commissie is tot slot positief over de ambitie van De Theaterdagen om een breder en meer cultureel divers publiek te bereiken. In het plan staan volgens de commissie een aantal doelgerichte middelen daarvoor beschreven. Ook de diverse samenwerkingspartners die de aanvrager hierbij betrekt, kunnen een ingang bij een meer cultureel divers publiek bewerkstelligen.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

  Het NTF presenteert vooral aanbod dat is te kenmerken als teksttheater. Dat aanbod is al ruimschoots op de Nederlandse podia te zien geweest. De activiteiten van het AFF zijn daarentegen multidisciplinair en de getoonde makers worden nog niet veel op reguliere Nederlandse podia geprogrammeerd. Dat onderdeel vindt de commissie daarom onderscheidend. Al met al levert de aanvrager een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

  Het Nederlands Theater Festival en het Amsterdam Fringe Festival vinden plaats in Amsterdam. Hiermee wordt geen bijdrage geleverd aan de spreiding.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De aanwezigheid van een financiële bijdrage van de provincie of gemeente is ruim voldoende.

  De organisatie heeft in de afgelopen periode jaarlijks een bijdrage van ongeveer 80.000 euro van de gemeente Amsterdam ontvangen. Voor de periode 2017-2020 vraagt zij een bedrag van 140.000 euro aan. Het gaat om een relatief bescheiden bedrag in relatie tot de totale omzet van de aanvrager. Hiermee is sprake van een beperkte lokale bijdrage.

  Bijdrage (co)productie

  Niet van toepassing.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Stichting De Theaterdagen te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  250.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  250.000
  Bijdrage (co)productie
   
  0
  Totaal per editie
  250.000
  Toegekend bedrag per editie
  250.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  250.000
  bedrag per editie
  250.000
  Bijdrage (co)productie
  0
  Totaal per editie
  250.000
  Toegekend bedrag per editie
  250.000

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie