MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • SoAP

  Inleiding

  SoAP is het Sociaal & Artistiek Platform opgericht door Benoît Vanraes en José Schuringa. Het is een productieplatform in het culturele veld, opererend vanuit Maastricht maar nationaal en internationaal actief. SoAP produceert beeldend objecttheater dat in vorm varieert van live art tot beeldende performances en theatrale installaties. SoAP werkt met makers die zoeken naar een nieuwe theater- en beeldtaal met hoge artistieke waarde en een maatschappelijke impact. Het platform kiest bewust voor kunstenaars die de comfortabele theaterzaal of de black box achter zich willen laten en hun werk presenteren in de openbare ruimte. Een generatie van makers die maatschappelijk engagement combineert met nieuwe manieren om verhalen te vertellen. SoAP signaleert een behoefte aan professionele begeleiding bij makers die breken met de artistieke conventies en kiezen voor het experiment. SoAP begeleidt deze makers op zakelijk en productioneel vlak, fungeert als klankbord en verbindt hen met andere makers en speelplekken. In vier jaar tijd heeft SoAP op basis van projectsubsidies en trajecten met nieuwe makers een organisatie opgebouwd. Voor het platform is het nu tijd voor een structurele werking, waarin ze continuïteit van expertise, werkzaamheden, kennis en kwaliteit kan waarborgen. SoAP zet in op meerjarige trajecten met makers en een vast team van artistieke coaches, waarbij naast het realiseren van projecten ook de duurzame ontwikkeling van de carrière van de individuele maker centraal staat. Zeven makers werden door SoAP geselecteerd op basis van ten eerste de positie van het publiek als betrokken speler in het maken en beleven. Ten tweede de rol van de sensorische ervaring en de artistieke kwaliteit van de beeldtaal en ten derde het werk als mediator voor dialoog in het maakproces en de presentatie. Dit heeft geleid tot de volgende selectie: TAAT, Nick Steur, Sjaron Minailo, Benjamin Vandewalle, Johannes Bellinx, Erik van de Wijdeven en Rita Hoofwijk. TAAT (Theatre as Architecture Architecture as Theatre) bestaat uit Breg Horemans en Gert-Jan Stam. Dit collectief onderzoekt middels architecturale installaties de performatieve kracht van architectuur. Vier projecten staan op het programma: ‘Khor II’, ‘HALL33’, ‘PlayGround’ en ‘Oeidipus’. Theatermaker Nick Steur gaat drie projecten en een showreal realiseren die zich bewegen op het snijvlak van performance en beeldende kunst: ‘Outdoor Input’, ‘A piece of 2’, ‘A piece of tape’ en een showreal van verschillende installaties in musea en stadsparken. Johannes Bellinkx studeerde in 2013 af aan de mime-opleiding in Amsterdam. Hij maakt beeldend werk dat zich op het grensvlak van theater, beeldende kunst en film beweegt: ‘Reverse’ wordt een fysieke ervaring op (theater)festivals en ‘Determined’ is een coproductie met Feikes Huis. Sjaron Minailo is gespecialiseerd in operacreaties buiten de conventies en reguliere zalen van opera en theater en zal ‘VALIS’ gaan maken. Benjamin Vandewalle is choreograaf, theatermaker en performer en zal werken aan de projecten ‘Stadschoreograaf’ en ‘Hear’, waarin hij zich van de blackbox naar de straat wil ontwikkelen. Erik van de Wijdeven is vormgever en wil zich toeleggen op zijn ontwikkeling als performer met de projecten ‘Oracle’ en ‘Isolation’. Rita Hoofwijk ten slotte werkt vanuit grote belangstelling voor de ontmoeting tussen publiek en performer en tussen toeschouwers onderling en zal drie projecten realiseren: ‘De lichte kamer’, ‘Pleased to meet you’ en ‘Memory Palace’.

  In de periode 2017-2020 realiseert SoAP 238 voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 325.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 65.000 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 390.000 euro.

  Historie

  SoAP ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Er is door SoAP beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘A Piece of time’, ‘Exhibit’, ‘Borderline’ en ‘KHOR II’.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.

  De projecten die in de afgelopen jaren door diverse makers onder de paraplu van SoAP zijn gemaakt, spreken tot de verbeelding, omdat ze nieuwe perspectieven bieden op podiumkunst. De missie van dit productieplatform is breed, maar biedt voldoende houvast voor een herkenbare overkoepelende signatuur: het in de publieke ruimte creëren van ervaringsgerichte beeldtaal in samenwerking met het publiek. De commissie vindt ‘Khor II’ van TAAT een boeiend architecturaal project, waarin de bezoeker zelf naar betekenis op zoek kan gaan. Het project brengt op een spannende manier een groepsdynamiek in beeld, doordat het publiek de installatie zelf mee opbouwt. Ook ‘HALL’, van dezelfde makers, levert een spannende interactie op tussen de bezoeker en de verschillende ruimtes die men betreedt, alsook tussen de bezoekers onderling. De commissie vindt deze nieuwe vormen van theatrale installaties in samenwerking met makers uit de architectuur intrigerende ontwikkelingen binnen de podiumkunsten, maar plaatst wel een kanttekening bij de afhankelijkheid van de inzet van het publiek bij de genoemde projecten. Indien hier weinig of onvoldoende sprake van is en/of de regie niet strak genoeg is, blijft de zeggingskracht in haar ogen beperkt. Bij het werk van Nick Steur is de zeggingskracht overtuigender, omdat hij zoals in ‘A piece of time’ de ervaring van het publiek werkelijk regisseert en het publiek nadrukkelijk tot onmisbaar onderdeel van de ervaring maakt. Ook het werk van Johannes Bellinkx vindt de commissie interessant en uitstekend passend bij SoAP. Dit geldt ook voor Rita Hoofwijk: in haar werk onderzoekt zij de ontmoeting, de tijdelijke relatie tussen performer en publiek, waarbij de ervaring gezamenlijk wordt beleefd. De keuze voor Sjaron Minailo vindt de commissie door zijn achtergrond als operaregisseur minder voor de hand liggen. Hij wil zich echter ontwikkelen in de richting van belevingsgerichte beeldtaal in museale of publieke ruimtes, wat wel goed aansluit op de signatuur van SoAP. De commissie vindt de gepresenteerde bundeling van makers en hun missie interessant. Ze breken met conventies, stellen vragen over het nut en de reikwijdte van podiumkunst en confronteren het publiek daar ook mee. De commissie vindt dit spannende uitgangspunten.
  De gepresenteerde plannen van de makers voor de komende jaren zijn, hoewel in veel gevallen nog vrij abstract beschreven, oorspronkelijk en passend bij de artistieke signatuur van SoAP. Ze bevatten de ontwikkelingswensen van de makers en korte aanzetten tot projectbeschrijvingen. De commissie heeft vertrouwen in het artistieke vakmanschap van SoAP om het niveau van de diverse makers hoog te houden en de onderlinge inspiratie te stimuleren. In het geheel van de projecten spreekt haar vooral het sociale aspect aan: het verbinden van publieksgroepen onderling en met de makers en hun werk. Of het nou het gezamenlijk maken is of het gezamenlijk ondergaan van de ervaring, het brengt de traditionele functie van theater opnieuw aan het licht, op een verfrissende, hedendaagse manier, met moderne middelen en eigentijdse community-vorming. Hierbij worden technieken en materialen ingezet die vooral buiten de podiumkunsten gangbaar zijn, zoals in de beeldende kunst, architectuur en wetenschap. Hierdoor ontstaat een interessante combinatie van de functie van theater – het bij elkaar brengen van mensen en hen een gezamenlijke ervaring laten ondergaan - met middelen van buiten het theater, eventueel vermengd met theatrale genres zoals opera of dans. Hiermee rekt SoAp de grenzen van het theater behoorlijk op. Dit vindt de commissie spannend en belangwekkend voor de ontwikkeling van de podiumkunsten. De commissie plaatst ook hier een kanttekening bij de zeggingskracht van de voorstellingen. De plannen voor de komende periode betreffen allemaal experimentele projecten. Ook is bij de toekomstige producties wederom sprake van een grote afhankelijkheid van de inzet en het gedrag van publiek. Dit brengt naar de mening van de commissie risico’s mee voor de zeggingskracht. Zij had een reflectie op deze risico’s op zijn plaats gevonden.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Zij heeft veel vertrouwen in het vakmanschap van SoAP met betrekking tot het op productioneel niveau faciliteren en begeleiden van de projecten van de diverse makers. Hiermee hebben Benoît Vanraes en José Schuringa ruime ervaring. De financiële situatie van SoAP behoeft aandacht; zowel de liquiditeit als de solvabiliteit is voor verbetering vatbaar. Er is maar een beperkt eigen vermogen om eventuele financiële tegenvallers mee op te vangen of om risicovolle projecten mee aan te gaan. In het licht van de ambities voor de komende jaren vindt de commissie dit een risico. Het aantal projecten stijgt substantieel, de organisatie groeit en de begroting stijgt navenant mee. Deze groei is al ingezet in de afgelopen jaren en zet zich nu stevig door voor 2017-2020. De commissie vindt dat SoAP efficiënt werkt, door de bundeling van kosten van onder meer transport, verzekeringen en opslagruimte. Opmerkelijk is wel de forse stijging van de beheerlasten die in de ogen van de commissie matig wordt onderbouwd. De financieringsmix vertoont echter een stevig aandeel eigen inkomsten, vergelijkbaar met dat uit eerdere jaren. Dit bestaat voor een belangrijk deel uit coproductiebijdragen, maar de publieksinkomsten moeten ook flink gaan stijgen. SoAP verwacht tevens veel inkomsten uit private middelen, zonder die verwachting overtuigend te onderbouwen. Verder constateert de commissie dat een flink deel van de begroting zal moeten worden bekostigd uit publieke middelen. SoAP heeft eerder geen structurele subsidies ontvangen van het Fonds Podiumkunsten, gemeente of provincie, maar begroot deze voor 2017-2020 wel. Daarmee bevat de begroting meerdere onzekere factoren. De commissie had graag een reflectie op dit punt gezien.

  Ten aanzien van de publieksbenadering is de commissie positief. SoAP geeft in de aanvraag blijk van kennis van passende doelgroepen. Goede leidraden voor de publieksbenadering vormen daarbij waarden als: creativiteit, sociale gelijkheid, duurzaamheid, individualiteit en ambacht, open voor vernieuwing en verandering, ervaringsgericht en interesse in kunst en cultuur. Lokaal is SoAp inmiddels stevig ingebed in Limburg, zowel bij medemakers in AINSI en de opleidingen als bij de plaatselijke podia zoals het LMBG Festival en Cultura Nova. De landelijke en Vlaamse afzetmarkten zijn Oerol, SPRING, Theater aan ZEE en Theater op de Markt. Internationaal gezien heeft SoAP interessante samenwerkingspartners met het oog op afzet van haar producties en het bereik van een breed publiek. De commissie vindt dat SoAP goed zicht heeft op en in contact staat met diverse geschikte partijen voor de verkoop en programmering van zijn werk. Tot nu toe was de marketing altijd gericht op de losse projecten, via de speelplek. Vanaf 2017 wil SoAP een communicatiemedewerker aanstellen om de publieksbenadering te verfijnen en directer met het publiek te communiceren. Dit acht de commissie een adequate en noodzakelijke stap om de groei in activiteiten aan te kunnen. Het plan beschrijft de communicatiekanalen, de publieksinteractie en de communicatiepartners, waarbij de artistieke makers al in het creatieproces worden gestimuleerd om met het publiek rekening te houden, met hen in dialoog te gaan en hen betrokken te laten voelen bij hun project (ownership). Dit laatste is volgens de commissie een essentieel onderdeel in de publieksbenadering bij SoAP.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als zeer goed.

  Zij rekent het totaal van de projecten tot het genre beeldend objecttheater. Hiervan is het aanbod op de Nederlandse podia beperkt. Verder is het werk van SoAP naar de mening van de commissie onderscheidend te noemen vanwege de unieke combinatie van ervaringstheater en architectuur, beeldende kunst en wetenschap, allemaal met een sociaal-artistieke component en gepresenteerd op onconventionele locaties. Zij vindt dat het werk van SoAP daarmee een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

  SoAP is gevestigd in Maastricht. De commissie stelt vast dat in Maastricht en omgeving het podiumkunstenaanbod in vergelijking met steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag minder groot is. Tegelijk merkt de commissie op dat in Maastricht, anders dan in bepaalde andere regio’s, vergelijkbaar aanbod niet geheel ontbreekt. De stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van podiumkunsten. Verder constateert de commissie dat de projecten die bij SoAP zijn ontwikkeld in de periode 2013-2015 slechts in beperkte mate gespreid door het land zijn vertoond. Uit de plannen voor 2017-2020 blijkt echter dat er een substantieel aandeel voorstellingen buiten Amsterdam zal worden gespeeld. De commissie heeft er op basis van het plan vertrouwen in dat de ambities op dit vlak zullen worden gerealiseerd. Hiermee levert SoAP een redelijke bijdrage aan de geografische spreiding.

  Bijdrage talentontwikkeling

  De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling niet toe te kennen.

  SoAP maakt van collectieve groei en kruisbestuiving een structureel onderdeel van de activiteiten in uiteenlopende vormen. Specifiek noemt de aanvraag Erik van de Wijdeven en Rita Hoofwijk als makers die ondersteuning krijgen om hun eigen artistieke stem te definiëren en te profileren, gedurende vier jaar. De commissie constateert dat bij SoAP het geheel van activiteiten is gericht op talentontwikkeling van de gekozen makers en dat talentontwikkeling derhalve behoort tot de reguliere activiteiten. De bijdrage wordt wel specifiek aangevraagd voor de jongste makers van de groep, maar waaruit die begeleiding precies bestaat, is uit de aanvraag niet goed op te maken. Evenmin wordt duidelijk of de bijdrage ook wordt besteed aan het gehele programma van De Verdieping.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van SoAP te honoreren.
  Aangevraagd bedrag per jaar
  390.000
  Geadviseerd bedrag per jaar
   
   
  gemiddeld aantal uitvoeringen per jaar
  bedrag per uitvoering
   
  Circuit klein/middel
  100
  2.500
  250.000
  Circuit groot
  0
  0
  0
  Basisbedrag
   
  75.000
  Bijdrage talentontwikkeling
   
  0
  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  325.000
  Toegekend bedrag per jaar
  325.000
  Aangevraagd bedrag per jaar
  390.000

  Circuit klein/middel
  250.000
  Circuit groot
  0
  Basisbedrag
  75.000

  Totaal geadviseerd bedrag per jaar
  325.000
  Toegekend bedrag per jaar
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie