MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020

Welkom op de website 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020' van het Fonds Podiumkunsten. Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel 'Inleiding' vindt u het voorwoord van directeur Henriëtte Post, tien infographics met de kwantitatieve resultaten, een landkaart met een overzicht van de spreiding van zowel de aanvragen als de honoreringen en de verantwoording van onze werkwijze. In het tweede deel 'adviezen' vindt u de adviezen en besluiten voor de 212 aanvragende instellingen, een inleiding per discipline, de rangorde in de B-categorie en de samenstelling van de adviescommissie.

naar de adviezen

Aanvullend budget

Op 2 augustus 2016 werden de meerjarige uitslagen voor 2017-2020 op deze website bekend gemaakt. In de maanden daarna werd tot drie keer toe aanvullend budget ter beschikking gesteld door het ministerie van OCW. Na Prinsjesdag werd het meerjarige budget van het Fonds verhoogd met 5 miljoen euro om de festivals en een deel van de producerende instellingen op het gebied van muziektheater in de categorie B (positief advies, maar geen geld vanwege ontoereikende middelen) alsnog te kunnen honoreren. Dit besluit werd ingegeven door een Kamermotie waarin werd gewezen op de onevenredige druk op de budgetten voor festivals en muziektheater, waardoor relatief veel aanvragen met (zeer) hoge scores niet konden worden gehonoreerd. Ook werd het belang van festivals onderstreept voor de geografische spreiding van voorstellingen door het hele land.

Na de begrotingsbehandeling in november werd opnieuw aanvullend budget ter beschikking gesteld. Er werd een motie aangenomen waardoor de instellingen op de zaaglijn bij de disciplines muziek, dans en theater alsnog hun volledig aangevraagde meerjarige subsidie ontvangen. Door de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waarbij eenmalig een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar kwam om alle resterende instellingen in de categorie B gedurende één jaar (2017) te subsidiëren. Daarmee loopt de politiek feitelijk vooruit op de uitkomst van de landelijke verkiezingen in maart 2017, aangezien het structureel toevoegen van de extra middelen afhankelijk is van de uiteindelijk te formeren coalitie. In totaal gaat het om 65 gezelschappen. Zij zullen naar verwachting pas in de tweede helft van 2017 zekerheid verkrijgen over de voortzetting van hun subsidie in de jaren erna.
MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIES
FONDS PODIUMKUNSTEN
2017-2020
Dit is een mobiele en compacte versie van de website met de meerjarige adviezen 2017-2020. Kijk voor de volledige versie op een desktop computer.
meerjarige subsidie
2013-2016
(bedrag per jaar)
aangevraagd
2017-2020
(bedrag per jaar)
toegekend
2017-2020
(bedrag per jaar)
 • 120.000
  120.000
 • 150.000
  125.000
 • 95.000
  95.000
 • 300.000
  0
 • 192.650
  196.800
  196.800
 • 598.700
  675.300
  635.300
 • 60.000
  60.000
 • 75.000
  62.500
 • 237.500
  237.500
 • 115.000
  0
 • 95.000
  95.000
 • 670.950
  685.200
  571.000
 • 155.400
  129.500
 • 284.400
  0
 • 130.000
  0
 • 312.900
  348.750
  354.167
 • 131.250
  131.250
 • 347.300
  582.000
  581.167
 • 187.500
  187.500
 • 121.000
  155.500
  151.500
 • 150.000
  0
 • 255.500
  424.000
  263.500
 • 498.600
  571.670
  0
 • 110.000
  0
 • 259.400
  0
 • 514.700
  678.600
  662.630
 • 116.300
  116.300
 • 80.000
  0
 • 488.100
  586.800
  576.130
 • 98.400
  0
 • 150.000
  150.000
 • 300.000
  300.000
 • 200.000
  229.167
 • 185.000
  0
 • 485.000
  562.000
  502.167
 • 150.000
  125.000
 • 130.200
  100.000
  100.000
 • 359.800
  342.500
  342.500
 • 325.000
  354.167
 • 206.500
  300.000
  300.000
 • 250.000
  0
 • 166.200
  0
 • 25.000
  25.000
 • 185.000
  214.167
 • 157.080
  130.900
 • 242.500
  202.500
  168.750
 • 297.300
  345.000
  345.000
 • 150.000
  150.000
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  0
 • 93.750
  0
 • 224.500
  0
 • 75.000
  75.000
 • 150.000
  150.000
 • 180.000
  0
 • 118.750
  118.750
 • 301.150
  255.000
  225.000
 • 177.000
  0
 • 150.000
  0
 • 100.000
  0
 • 122.000
  146.250
  131.250
 • 280.000
  430.000
  400.000
 • 75.000
  62.500
 • 345.495
  411.400
  403.167
 • 522.500
  447.900
  446.900
 • 754.550
  702.960
  585.800
 • 103.000
  125.000
  0
 • 150.000
  0
 • 152.800
  0
 • 146.000
  176.200
  164.200
 • 527.500
  0
 • 25.000
  25.000
 • 75.000
  75.000
 • 125.000
  125.000
 • 544.400
  621.000
  633.797
 • 125.000
  0
 • 345.800
  569.000
  569.000
 • 237.500
  237.500
 • 159.500
  159.500
 • 409.100
  389.100
 • 133.750
  133.750
 • 150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 342.500
  0
 • 125.000
  0
 • 95.000
  0
 • 234.200
  229.200
  229.200
 • 180.650
  557.500
  507.500
 • 290.000
  275.000
 • 125.000
  125.000
 • 312.900
  448.800
  0
 • 150.000
  0
 • 229.150
  265.000
  230.000
 • 272.500
  0
 • 222.500
  222.500
 • 329.500
  0
 • 383.300
  390.000
  354.167
 • 240.000
  200.000
 • 137.500
  137.500
 • 156.200
  0
 • 142.600
  0
 • 103.000
  0
 • 289.400
  357.500
  337.500
 • 162.500
  0
 • 280.000
  280.000
 • 150.000
  150.000
 • 312.900
  405.000
  405.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 130.400
  150.000
  150.000
 • 187.000
  0
 • 150.000
  150.000
 • 291.000
  448.440
  373.700
 • 842.900
  769.200
  769.200
 • 636.200
  806.800
  798.800
 • 130.400
  250.000
  250.000
 • 556.400
  570.600
  550.600
 • 125.000
  0
 • 223.700
  203.700
 • 151.250
  151.250
 • 279.000
  279.000
 • 130.400
  300.000
  250.000
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 130.400
  150.000
  125.000
 • 171.750
  171.750
 • 491.900
  495.600
  524.767
 • 342.380
  320.600
 • 260.700
  300.000
  300.000
 • 150.000
  0
 • 690.900
  733.200
  611.000
 • 312.900
  436.200
  363.500
 • 312.900
  415.000
  415.000
 • 50.000
  0
 • 300.000
  0
 • 200.000
  200.000
 • 109.000
  95.000
 • 410.650
  429.000
  399.000
 • 339.000
  0
 • 125.000
  0
 • 211.200
  175.000
  0
 • 240.000
  229.167
 • 177.000
  0
 • 148.600
  430.800
  424.967
 • 130.000
  130.000
 • 125.000
  125.000
 • 198.200
  97.000
 • 150.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 150.000
  150.000
 • 125.000
  0
 • 162.500
  191.667
 • 150.000
  150.000
 • 365.350
  388.500
  388.500
 • 495.900
  656.800
  644.800
 • 228.900
  445.250
  298.600
 • 390.000
  325.000
 • 156.400
  150.000
  150.000
 • 282.500
  236.200
 • 391.100
  582.000
  514.167
 • 280.000
  309.167
 • 95.000
  95.000
 • 200.000
  200.000
 • 150.000
  125.000
 • 125.000
  0
 • 125.200
  129.500
  0
 • 136.850
  145.000
  174.167
 • 184.400
  0
 • 131.500
  0
 • 455.020
  0
 • 210.000
  0
 • 187.700
  270.000
  225.000
 • 328.500
  390.000
  354.167
 • 83.496
  0
 • 125.000
  0
 • 183.500
  158.500
 • 469.300
  625.000
  0
 • 125.000
  125.000
 • 300.000
  300.000
 • 135.000
  112.500
 • 100.000
  100.000
 • 303.500
  412.500
  412.500
 • 150.000
  0
 • 640.650
  695.400
  579.500
 • 200.000
  0
 • 150.000
  0
 • 147.850
  217.200
  197.200
 • 150.400
  150.400
 • 477.200
  582.000
  575.000
 • 215.000
  215.000
 • 26.100
  30.000
  30.000
 • 62.600
  265.000
  265.000
 • 312.900
  300.000
  300.000
 • 450.700
  483.600
  403.000
 • 156.400
  200.000
  229.167
 • 135.000
  0
 • 203.375
  202.500
 • 140.000
  140.000
 • 78.200
  271.300
  0
 • 665.650
  657.600
  638.000
 • 379.500
  337.500
 • 215.000
  215.000
 • 300.400
  375.000
  325.000
 • 430.200
  457.000
  457.000
 • 165.455
  0
 • 266.000
  250.000
  250.000
 • 300.400
  359.500
  359.500
 • 348.900
  545.400
  454.500
 • 125.000
  125.000
 • Welcome to the Village

  Inleiding

  Festival Welcome to The Village is een driedaags festival dat jaarlijks in juli plaatsvindt op recreatieterrein de Groene Ster, net buiten Leeuwarden. Bianca Pander is algemeen directeur en eindverantwoordelijk voor het festival. Sjoerd Bootsma is artistiek verantwoordelijk. In de komende jaren wil de organisatie het festival met een extra dag uitbreiden naar een vierdaags evenement. Welcome to The Village presenteert zich als festival voor podiumkunst, beeldende kunst, social design en innovatie.

  De zeventien Sustainable Development Goals, waar 193 wereldleiders tijdens de VN-top in september 2015 hun handtekening onder hebben gezet, vormen de inspiratie voor het festival, aldus de aanvrager. Welcome to The Village wil als multidisciplinair festival bezoekers uitdagen om mee te werken aan de spelregels voor de wereld in 2030. Zelf ziet de organisatie het festival in zijn geheel als een socialdesignproject. Samen met het publiek en partners stelt de organisatie het programma samen. Het festival is volgens de aanvrager een vrijplaats voor nieuwe ideeën, producten en vormen, langs de vier programmalijnen podiumkunst, beeldende kunst, social design en innovatie. Artistieke uitgangspunten zijn naar eigen zeggen: co-creatie, gemeenschapszin en Europese context.

  Binnen de podiumkunsten richt Welcome to the Village zich op jonge makers. Het festival wil niet afhankelijk zijn van de grote boekingskantoren en werkt aan een eigen netwerk van samenwerkingspartners, zoals het Fuchbau Festival in Hannover, Poppunt in België en Sound of Aarhus in Denemarken. Jonge makers krijgen de kans om (co)producties te maken, waarbij het festival streeft naar een vermenging van dans, muziek, theater en debat. Hiernaast kiest de organisatie specifiek voor geëngageerde kunst, waarbij ze samenwerkt met lokale community’s. Welcome to The Village zet naar eigen zeggen podiumkunst zodoende in als katalysator voor maatschappelijke verandering en participatie.

  Wat bezoekersaantallen betreft wil de organisatie in de komende periode nog iets groeien tot ongeveer 8.000 bezoekers (ten opzichte van 7.000 in 2015), zonder een wezenlijke kwantitatieve uitbreiding van de programmering. Langs alle programmalijnen wil men in 2017 en 2018 vooral verdieping en aanscherping aanbrengen. De makers en artiesten die de organisatie boekt, kunnen vaker tijdens dezelfde editie - in verschillende vormen - optreden, wat de programmering volgens de organisatie bijzonder maakt. Daarnaast zet het festival de komende jaren extra in op meer samenwerkingen, op meerjarige projecten die kunnen evolueren en op meer internationale (co)producties. In 2020 wil men uiteindelijk een festival neerzetten waar de grenzen tussen de verschillende disciplines compleet vervagen. Het festival moet dan volgens de organisatie een weerspiegeling zijn van het innovatieve klimaat, waarin start-ups, een bottom-upbenadering en samenwerking centraal staan.

  Welcome to The Village heeft de ambitie om in 2020 drie tot vier grote eigen coproducties met internationale makers te maken. Dit doet de organisatie op podia of in contexten die ze zelf creëert, samen met allerlei community’s. Het worden volgens de organisatie Gesammtkunstwerken. Ze daagt kunstenaars, muzikanten en theatermakers daarbij uit om een stap verder te kijken, door binnen de voorstelling die er van hen wordt geprogrammeerd samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld lokale gemeenschappen of een van de Europese scenes.

  Stichting Welcome to The Village vraagt voor de periode 2017-2020 een subsidie aan in de categorie ‘klein/middelgroot festival’. Het gevraagde subsidiebedrag is 125.000 euro per jaar/editie.

  Historie

  Stichting Welcome to The Village ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

  Artistieke kwaliteit

  De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als ruim voldoende.

  De commissie is van mening dat de ambitie en bevlogenheid van de organisatie duidelijk in de plannen naar voren komt. Ook de wijze waarop het festival tot stand komt, met de sterke betrokkenheid van de lokale gemeenschap, spreekt de commissie aan. Het sociale aspect, de mogelijkheid tot experiment en onderzoek en het festival als vrijplaats voor nieuwe ideeën, zijn volgens de commissie aspecten die bijdragen aan de zeggingskracht ervan. De zeggingskracht komt volgens haar tevens tot uiting in de manier waarop het programma tot stand komt. Daarbij werkt de organisatie vanuit een (inter)nationaal netwerk van lokale podiumkunstenscenes. Het publiek waardeert deze bottom-upbenadering en levert een voor hen aansprekend festival op.

  Uit de plannen voor 2017-2020 blijkt dat de organisatie de komende jaren haar publiek wil wijzen op, en aanzetten tot, participatie aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dat aspect draagt volgens de commissie bij aan de eigen signatuur en zeggingskracht van het festival. De commissie vindt het ook interessant dat de organisatie samenwerking tussen makers stimuleert en schotten tussen de verschillende disciplines wil verwijderen. De aanvrager noemt volgens de commissie bovendien verschillende projecten en combinaties met makers en partners, die vanuit een overtuigend vakmanschap volgens de commissie daaraan kunnen bijdragen.

  De commissie heeft echter ook kritiek. Zo vindt ze dat het plan van Welcome to the Village voor de komende jaren voornamelijk aan het zogenaamde social design is opgehangen. De artistiek-inhoudelijke visie van de organisatie op de programmering blijft volgens de commissie onderbelicht. Dit gebrek erkent de organisatie kennelijk, blijkens het feit dat ze het programmateam op het gebied van dans en theater zal versterken met experts. Tegelijkertijd geeft deze versterking volgens de commissie aan dat de organisatie artistiek gezien nog stappen moet zetten om op niveau te komen. Zij mist een concrete uitwerking in de plannen voor de gehele podiumkunstprogrammering die nu voorliggen en de beoogde ontschotting daarbinnen. Er worden aanzetten gegeven en voorwaarden gecreëerd voor vernieuwing en co-creatie, maar onduidelijk blijft wat dat concreet op het podium gaat opleveren. Daarnaast constateert de commissie, als ze kijkt naar de programmering van de afgelopen edities, dat veruit het overgrote deel van het festival bestaat uit optredens van popbands. Hoewel de acts binnen dit muziekonderdeel qua vakmanschap van kwaliteit zijn, mist de commissie een overtuigende koppeling naar de inhoudelijke ambities op het gebied van de programmeringslijnen social design en innovatie. Het plan om in dat kader met de rappers Fresku en Rico muziek te gaan maken met jongeren uit de Vrijheidswijk in Leeuwarden, vindt de commissie eerder voor de hand liggend dan vernieuwend. Tot slot merkt de commissie op dat ze het streven van de organisatie om het festival met een dag te verlengen nergens in de aanvraag onderbouwd of inhoudelijk vertaald ziet.

  Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten als voldoende.

  De organisatie heeft de ambitie om de schotten tussen verschillende podiumkunstdisciplines te verwijderen. Daarbij noemt ze enkele concrete samenwerkingsprojecten, zoals met Oerol, Hilbrandt en EU-Japan Fest, die volgens de commissie een ontwikkeling teweeg kunnen brengen en een inspirerende uitstraling kunnen hebben naar zowel vakgenoten als publiek. Wel merkt de commissie op dat de organisatie daarin weinig richtinggevend is. Ook is ze van mening dat de organisatie weliswaar aanzet tot verandering, maar dat de organisatie in de plannen verder nauwelijks een faciliterende rol op zich neemt. Daarnaast vindt de commissie dat er nog een duidelijke scheiding aanwezig is tussen de manier waarop de organisatie het festival organiseert en de artistieke inhoud van het festival. De beoogde samenwerking, gemeenschapszin en het streven naar innovatie komen wat haar betreft slechts in een klein deel van de programmering concreet tot uiting.

  Ondernemerschap

  De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende.

  Ze stelt vast dat er sprake is van een financieel gezonde organisatie. Het festival sluit vanaf de eerste editie structureel af met een exploitatieoverschot. Sinds 2014 is er sprake van een tamelijk riant overschot en derhalve is er reeds een behoorlijk eigen vermogen opgebouwd. In de komende periode verwacht de organisatie de eigen inkomsten verder te kunnen vergroten door meer publiek aan te trekken en de muntprijs voor consumpties te verhogen. Daarnaast geeft de aanvrager aan te zullen onderzoeken wat de maximale ticketprijs kan zijn, hoewel dat op dit moment nog niet financieel in de begroting is vertaald. Ook gaat de organisatie op basis van reeds gemaakte afspraken met een bierbrouwer uit van hogere inkomsten uit sponsoring in de komende jaren. De commissie vindt het op basis van de plannen aannemelijk dat de stichting de ambities op het gebied van de eigen inkomsten zal weten waar te maken.

  De spreiding van inkomstenbronnen is naar de mening van de commissie goed. Het grootste deel van de inkomsten komt uit recettes en de horeca, wat aansluit bij de gerealiseerde resultaten uit het verleden. Ook vindt de commissie het positief dat de aanvrager contact zoekt met bedrijven die in de omgeving van Leeuwarden zijn gevestigd, zoals het Google-datacenter in Eemshaven, IBM en Philips Drachten. De inhoudelijke verbinding die het festival maakt met bedrijven die zich evenals het festival laten voorstaan op innovatie, vindt de commissie overtuigend. Opmerkelijk vindt zij dat zich dit nauwelijks vertaalt in financiële bijdragen. De commissie zet voorts vraagtekens bij de ontwikkeling van de begroting. Deze komt 300.000 euro hoger uit dan de realisatie in 2015. Twee derde van de stijging aan inkomsten komt uit overheidsfinanciering. Dit vindt de commissie opmerkelijk gezien het feit dat de organisatie tot nog toe streefde naar subsidieonafhankelijkheid na 2018. Weliswaar geeft de organisatie aan dat ze dat streven vanwege de exceptionele toename van gevraagde uitkoopsommen door boekingskantoren heeft losgelaten, maar de commissie vindt de voorgestelde forse subsidieafhankelijkheid niet goed aansluiten bij het eerder getoonde ondernemerschap. Bovendien verbaast het haar dat de gestegen uitkoopsommen van invloed zijn op de festivalbegroting. Uit de plannen blijkt namelijk dat Welcome to the Village juist onafhankelijk van de grote boekingskantoren wil opereren en rechtstreeks vanuit lokale muziekscenes programmeert. Ook geeft de organisatie aan dat ze liever voor kleiner en kwaliteit kiest dan voor bekende namen. De commissie vindt het op grond van het voorgaande niet aannemelijk dat deze opkomende en veelal onbekende artiesten en bands zichzelf met hoge uitkoopsommen uit de markt prijzen.

  Daarnaast is de commissie van mening dat het festival zeer kostbaar is, afgezet tegen het aantal bezoekers. De gemiddelde kosten per bezoeker zijn namelijk begroot op 183 euro. De commissie vindt dit niet in verhouding met de aard en omvang van het festival. Des te opvallender is het volgens haar dat de organisatie vanaf 2017 structureel rekent op een exploitatieoverschot van 38.000 euro. De aanvrager geeft niet aan hoe zich dat verhoudt tot de subsidiebehoefte. Ook wordt in de plannen niet gesproken over een mogelijke strategie die Welcome to the Village toepast in het geval van tegenvallers.
  Positief vindt de commissie het gegeven dat de organisatie duidelijk verschillende doelgroepen definieert en potentiële kaartkopers identificeert. Het springt de commissie in het oog dat binnen deze doelgroepenbeschrijvingen de blik puur op Nederland is gericht, terwijl het festival expliciet Europese muziekscenes bij de programmering betrekt. De commissie vindt dit een gemiste kans. Zij is wel positief over de wijze waarop de vier programmalijnen van het festival elk een eigen herkenbare communicatieboodschap krijgen. Daarmee mikt de organisatie op een publiekstoename van gemiddeld 1000 bezoekers in de komende jaren. In het licht van de stijgende bezoekersaantallen in de afgelopen jaren vindt zij deze publiekstoename voorzichtig ingeschat, te meer daar Welcome to the Village in 2018 meelift op Leeuwarden Culturele Hoofdstad.

  Pluriformiteit

  De commissie beoordeelt de pluriformiteit als neutraal.

  Ze stelt vast dat het festival voornamelijk popmuziek programmeert. De commissie constateert dat er in Nederland zowel in het gesubsidieerde als in het vrije circuit een ruim aanbod van popmuziek bestaat. Daardoor levert Welcome to the Village geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van de podiumkunsten in Nederland.

  Geografische spreiding

  De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende.

  Het festival vindt plaats in Leeuwarden. De commissie vindt dat hiermee een redelijke bijdrage wordt geleverd aan de spreiding. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in Leeuwarden, anders dan in sommige andere regio’s, vergelijkbaar aanbod niet geheel ontbreekt. In Leeuwarden en omgeving vinden ook andere festivals plaats en de stad kent een goede culturele infrastructuur op het gebied van de podiumkunsten.

  Aanwezigheid financiële bijdrage provincie of gemeente

  De financiële bijdrage van de provincie of gemeente beoordeelt de commissie als neutraal.

  In de voorgaande jaren heeft de stichting geen structurele financiële bijdragen van de gemeente of provincie ontvangen. Voor de komende periode is een bedrag aangevraagd bij de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden. Dit betreffen echter bescheiden bijdragen ten opzichte van de totale omzet van het festival.

  Bijdrage (co)productie

  Stichting Welcome to the Village heeft geen (co)productiebijdrage aangevraagd.

  Conclusie

  De commissie adviseert de aanvraag van Welcome to the Village te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
  Aangevraagd bedrag per editie
  125.000
  Geadviseerd bedrag per editie
   
  bedrag per editie
   
  125.000
  Bijdrage (co)productie
   
  0
  Totaal per editie
  125.000
  Toegekend bedrag per editie
  125.000
  Aangevraagd bedrag per editie
  125.000
  bedrag per editie
  125.000
  Bijdrage (co)productie
  0
  Totaal per editie
  125.000
  Toegekend bedrag per editie
  125.000

  * Alsnog toegekend in 2016

 • 105.200
  105.200
 • 506.900
  512.000
  462.000
 • 225.000
  225.000
 • 250.300
  356.000
  359.167
 • 200.000
  0

* Alsnog toegekend in 2016

** Alsnog toegekend in 2017

*** Toegekend, maar ziet af van subsidie